Dio 7_Plan implementacije

Report
Operativni marketing plan turizma Hrvatske
Dio 7. Plan implementacije
Srpanj 2012.
&
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Marketing miks za 2013. godinu
2
Pregled planiranja i izvedbe
3
Detaljan plan implementacije
&
2
Operativni marketing plan
Sažetak marketing miksa za 2013. godinu
1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
1.1 Uredi, predstavništva i ispostave
A. ONLINE KOMUNIKACIJA
4.1 Nastupi na turističkim sajmovima
1.2 Troškovi Glavnog ureda
3.1 Internet oglašavanje
*
4.2 Hrvatski kongresni i insentiv ured
1.3 Skladište i logistika
3.2 SEO + SEM strategija
*
4.3 Stud. putovanja i "Buy Croatia" radionice
1.4 Nadzor
3.3 Viralna marketing kampanja
1.5 Nadzorni odbor i Turističko vijeće
3.4 Upravljanje Internet stranicom
4.4 Prezentacije Hrvatske
*
3.5 Blog putovanja
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
4.5 Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava
5. INTERNI MARKETING
B. OFFLINE KOMUNIKACIJA
2.1 Potpore manifestacijama
*
3.6 Udruženo oglašavanje
2.2 Potpora razvoju DMO
*
3.7 Oglašavanje
5.1 Edukacija HTZ + TZ + Industrija
*
5.2. Nagrade (Volim Hrvatsku + Hrvatska tur.
nagrada)
5.3 E- newsletter (nacionalni)
2.3 Razvojni program DMK
3.8 Odnosi s javnošću i Newsletter
2.4 Ured kulturnog turizma
3.9 Brošure i info kolaterali
*
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
2.5. Marketing brendovi Hrvatske
3.10 Servis dobrodošlice
3.11 Suveniri i ostali promidžbeni materijali
3.12 Info punktovi i signalizacija
&
6.1 Produkcija multimedijalnih materijala
*
6.2 Istraživanja tržišta
6.3 Turistički informacijski sustav
6.4 Optimizacija digitalne baze podataka
*
3
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Marketing miks za 2013. godinu
2
Pregled planiranja i izvedbe
3
Detaljan plan implementacije
&
4
Operativni marketing plan
Koraci po kvartalima
21
33
14
13
korak
koraka
koraka
koraka
Ruj-Pros 2012.
Sij-Trav 2013.
Svib-Kol 2013.
Ruj-Pros 2013.
&
5
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Marketing miks za 2013. godine
2
Pregled planiranja i izvedbe
3
Detaljan plan implementacije
&
6
Operativni marketing plan
1. Administrativni troškovi (*)
Implementirana
druga faza
reduciranja
predstavništava i
ureda u inozemstvu
Implementirana prva
faza reduciranja
predstavništava i
ureda u inozemstvu
2012.
Ruj
List
Stu
2013.
Pro
Proveden javni
natječaj za
ugovaranje
vanjske suradnje
(outsourcing)
skladišta i
logistike
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Reducirani tiskani materijali
(*) Troškovi Glavnog ureda, Nadzornog odbora i Turističkog vijeća te Nadzora nemaju implementacijskih
detalja
&
7
Operativni marketing plan
2. Dizajn vrijednosti
Održan trening i
edukacija (DMO)
Proveden javni natječaj za
mogućnosti razvoja lokalnih
prizvoda proveden (DMK)
Dizajnirana platforma za
partnerstva privatnog
sektora za Marketing
kulturnog turizma
Sustav marketing
brendova usuglašen
sa predstavnicima
industrije
2012.
Ruj
List
Stu
Održani
dogašaji u
posezoni (2)
Održani događaji u
predsezoni (2)
Definirana strategija
hrvatskih marketing
brendova
Provedeni
seminari o
marketing
brendovima
Lansiranje
marketing
brendova
2013.
Pro
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Evaluirane i odabrane
ponude kandidata za
trening (DMO)
Održani
događaji u
periodu
glavne
sezone
Proveden javni natječaj za
događaje (4)
Održani pripremni radni sastanci
sa predstavnicima industrije
vezani uz marketing brendove
Proveden javni natječaj za sadržaj
edukacije vezano uz razvoj DMO
Kreirani DMK-ovi
&
8
Operativni marketing plan
3. Online komunikacija vrijednosti
Proveden javni natječaj za
viralnu kampanju
Centralni pretraživač
u potpunosti razvijen
i integriran sa
paketima pred i
posezone
SEM smjernice po tržištu
usuglašene sa Google-om
Definirana strategija
za novo Internet
oglašavanje
Definirana
SEO+SEM strategija
Selekcija najistaknutijih
blogera
Realizacija blog
putovanja
2012.
Ruj
List
Stu
2013.
Pro
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Kreirana aplikacija Hrvatska
Ažurirani Display materijali,
usuglašeni sa marketinškim
ciljevima
Proveden javni natječaj za dizajn i
oblikovanje sadržaja mikrostranica
Lansirane kampanje na društvenim
medijima u svrhu promocije pred i
posezone
Optimizirana Internet stranica za
mobilne uređaje i ostale prenosive
elektroničke uređaje
Dizajnirana i lansirana
viralna kampanja
Oblikovana blog
putovanja
&
9
Operativni marketing plan
3. Offline komunikacija vrijednosti
Implementirani novi modeli udruženog oglašavanja
Proveden javni natječaj za oglašavanje po tržištima
Definirana strategija odnosa sa javnošću za svako
emitivno tržište
Postignut
dogovor o
modelima
udruženog
oglašavanja
Proveden javni natječaj za digitalizaciju postojećih
brošura
2012.
Ruj
List
Prilagođene brošure
za korištenje na
mobilnim uređajima i
ostalim prenosivim
elektroničkim
uređajima
2013.
Stu
Pro
Sij
Velj
Ožu
Trav
Započele aktivnosti odnosa
s javnošću (PR)
Definirana i odobrena nova offline
strategija
Proizvodnja prilagođena za
3 vrijednosne kategorije
Započele Offline kampanje
Proveden javni natječaj za odabir
specijalizirane globalne PR agencije
Proizvodnja suvenira je smanjena i
definirane su 3 vrijednosne kategorije
suvenira
Smanjenje tiskanja brošura i njihova
digitalizacija
&
10
Operativni marketing plan
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
Selekcija sajmova za nastup
Definirane nove procedure
za radionice “Buy Croatia”
Izvedba
studijskih
putovanja i
radionica u
periodu
posezone
Početak nastupa na sajmovima
Početak prezentacija Hrvatske
Oblikovanje
programa
potpore
lokalnim TZima
Izvedba studijskih putovanja i
radionica u periodu predsezone
2012.
Ruj
List
Definirani
kriteriji za
nastupe na
sajmovima
Stu
2013.
Pro
Definirane nove
procedure za
“Prezentacije
Hrvatske”
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Implementacija programa
potpore lokalnim TZ-ima
Oblikovan novi plan
studijskih putovanja za
2013.
&
Završena
strategija i plan
upravljanja
rezervacijskim
sustavom
Proveden javni
natječaj za
programiranje i
implementaciju
rezervacijskog
sustava
11
Operativni marketing plan
5. Interni marketing
Održan trening
Oblikovani edukacijski
programi za sve razine
2012.
Ruj
List
Stu
2013.
Pro
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Evaluirane i odabrane
ponude kandidata za
trening
&
12
Operativni marketing plan
6. Marketinška infrastruktura
Identificirane
potrebe
(nedostaci u
informacijama
koji će se
nadoknaditi
istraživanjem
tržišta)
Poboljšani multimedijalni
materijali dostupni online na
zahtjev
Informiranje industrije o
rezultatima istraživanja tržišta
Proveden javni natječaj za
istraživanja tržišta
Identificiran software za info.
sustav
2012.
Ruj
List
Stu
2013.
Pro
Definirani novi standardi
za multimedijalne
materijale
Angažman vrhunskih
fotografa za produkciju
multimedijalnih materijala
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Započeto procesuiranje alata
za optimizaciju baze
podataka
Definirani novi kriteriji za
prihvaćanje novih
kontakata
&
Završena implementacija
software-a u kompanijama
smještajne ponude
Završen trening kompanija
smještajne ponude
13
Operativni marketing plan
7. Potpora turistički nerazvijenim područjima i ostalo
Proveden javni natječaj za
ponude potpora turistički
nerazvijenim područjima
Implementirane ponude alata za
praćenje turistički nerazvijena
područja
2012.
Ruj
List
Stu
Javni natječaj
za Plan
implementacije
2014-2018
2013.
Pro
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Donošenje Strateškog
Marketing Plana za 20142018
Donošenje Plana
implementacije
2014-2018
Proveden javni natječaj za
novi Strateški Marketing
Plan za 2014-2018
&
14
Operativni marketing plan
Organizacija i upravljanje
Donesen
prijedlog
modernizacije
HTZ
2012.
Ruj
List
Stu
2013.
Pro
Sij
Velj
Ožu
Trav
Svib
Lip
Srp
Kol
Ruj
List
Stu
Pro
Započet proces
modernizacije
HTZ
&
15
Operativni marketing plan turizma Hrvatske
Rezultat 7. Plan implementacije
Srpanj 2012.
&

similar documents