Ecz. Sezgin ÖZDEMİR

Report
MALZEME İHTİYAÇ
TESPİT - STOK YÖNETİMİ
TAKİP VE UYGULAMALARI
Hazırlayan : Ecz. Sezgin ÖZDEMİR
 Hastanemizde genel olarak kullanılan tıbbi malzeme ve
ilaç Stok yönetimi Tek merkezden yapılarak satın almaya
sunulmaktadır.
 Bu amaçla ;İhtiyaç Tespit ve Şartname Değerlendirme
Komisyonu;
 Başhekim başkanlığında
 Satın almadan sorumlu Başhekim yardımcısı
 Hastane Müdürü
 İlgili Klinik Şefleri yada yardımcıları
 İlgili Depoların Sorumlularından oluşur.
 Hastanemizin rutin olarak kullandığı, tıbbi malzeme ve ilaç
listelerini, miktarlarını ve şartnameleri oluşturmak
 Hastane depo ve klinik bazında stok seviyesini takip etmek
 Malzeme ve ilaç miktarlarını, kritik stok seviyesine
düşürmeden, zamanında ve ihtiyacı karşılar miktarlarda
belirleyip satın alma sürecini başlatmaktır.
 Hastanemizde tüm kliniklerin rutin olarak kullandıkları;
 malzeme ve ilaç ihtiyaç listeleri,
 şartnameleri mevcut olup,
 Hastanemizin iş akış şemasında görüleceği gibi talepler,
tıbbi sarf malzeme deposu ve ilaç deposu sorumlularının
katılımıyla hazırlanır;
MALZEME İHTİYAÇ TESPİT VE STOK YÖNETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KLİNİĞE ÖZEL
TALEPLER
TALEP
DEĞERLENDİRME
VE İHTİYAÇ
TESPİT
KOMİSYONU
ORTAK
KULLANILAN
TIBBİ
MALZEME
ORTAK
KULLANILAN
İLAÇ
HAZIRLIK
VE
DEĞERLENDİRME
TALEP OLUŞUMU
.
ONAY
UYGUN İSE
YAKLAŞIK MAALİYET
KOMİSYONU
SATIN ALMA - İHALE
İHALENİN KARARA
BAĞLANMASI SÖZLEŞME
MUAYENE
İLGİLİ DEPOYA KABUL
KLİNİKLERE DAĞITIM
İHTİYAÇ TALEP FORMU
20
Adet
2
300.690
08B05B04
Katater Foley Silikon No:10
İki Yollu
20
Adet
3
300.690
08B05B04
Katater Foley Silikon No:12
İki Yollu
20
Adet
Birim
BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ
Daha Önceki
Alım Şekli ve
Alım Tarihi
Katater Foley Silikon No:8
İki Yollu
İstemin Süresi
08B05B04
Bir Önceki
Takvim Yılı
Alım Miktarı
UBB Branş
Kodu/DMO
300.690
Miktar
Bütçe
Uygulama
Kodu
Hastane Kodu
Sıra No.
1
TALEBİN CİNSİ
Ana Depo Stok
Miktarı
ÜROLOJİ
KLİNİKLERİ
TALEP EDEN BÖLÜM
…../.…./2011
Bölüm Sorumlusunun İmza ve Kaşesi
* Lütfen kabul edilebilir gerekçelerinizi yazınız.
Taşınır
Kodu
DEPO GÖRÜŞÜ
…./…./2011
Taşınır kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi
* Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimine teslim ediniz.
TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖRÜŞÜ
…./…./2011
BÜTÇE KODU
İHALE
………….
ALIM ŞEKLİ
DOĞRUDAN TEMİN
………….
……/……/……
Yukarıdaki talebin satın
alınması hususunu
onaylarınıza uygun görüşle
arz ederim.
Gerçekleştirme Görevlisi
Nebi ŞAHİNLİ
Hastane Müdürü
……/……/……
UYGUNDUR/UYGUN
DEĞİLDİR.
Harcama Yetkilisi
Doç. Dr. Öner ODABAŞ
Başhekim
Sıra
No
1
Teknik Şartname
Malzeme Adı
Katater Foley Silikon No: 8
İki Yollu
1. %100 silikondan mamul; 8,10,12,16,18,20 F çapında olmalıdır.
2. Şeffaf (içindeki idrar görülebilecek), iki karşılıklı delikli, 40 cm (±10cm)
2
Katater Foley Silikon No: 10
İki Yollu
uzunlukta, 8-10 F’ler için 3-5 ml diğerleri için 30-50 ml. balon kapasiteli olmalı
balon şişirme kanalının ucunda luer-lock mekanizmalı valf bulunmalıdır. Balon
homojen olarak şişmelidir.
3
Katater Foley Silikon No: 12
İki Yollu
3. Balon indirildiğinde kataterin çapı ile aynı çapta olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği bildirilmiş
4
Katater Foley Silikon No: 16
İki Yollu
olacaktır.
5. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
6. TITUBB kaydı olmalıdır.
5
Katater Foley Silikon No: 18
İki Yollu
 Malzeme çıkışları klinik istemlerine göre değil işlem hacmine
göre gerçekleştirilir. (Toplu çıkış ve ara depo bulunmaz)
 Hastaya özel alınan malzemeler (ortez-protez) hasta bazında
kayıtlardan düşümü sağlanmaktadır.
 Klinikler ilaç istemlerini; hasta adına, otomasyon üzerinden
yapmakta, talepler klinik eczanesinde hazırlanarak
verilmektedir.
 Malzeme ve ilaç ihtiyacı SUT kurallarına uygun olarak
karşılanmaktadır.
 Farmakolojik olarak birbirinin yerine geçebilecek ilaçlar
klinikle iletişim kurularak hekimin önerisi doğrultusunda
verilir.
 Ürünün tüketiminin azalması durumunda; sistem
üzerinden ürün, ihtiyaç fazlasına çıkarılarak diğer
hastanelerin kullanımına sunulmaktadır.
 Gerçekçi ve tüketilebilen miktarlarda ihtiyaçlar belirlenir.
 Teslimat programları çoklu partiler halinde alındığı için
gereksiz depolama miad problemleri yaşanmaz ve stok fazlası
oluşmaz.
İhale sonuçları ilgili depolara mutlaka bildirilir. Bir kısım
kalemler alınamamışsa hemen yeni alım süreci başlatılır.
Hastanemiz EAH olmasına rağmen çok fazla çeşitliliğe
girmeden genel kabul görmüş ilaç ve sarf listeleri ile çalışır.
Mal kabulu Saymanlık kayıtlarına en geç 2 iş günü içerisinde
işlenir.
Sonuç Olarak;
Malzeme ihtiyaç tespiti - yaklaşık maliyet – satınalma –
sözleşme -mal kabul ve muayene - stok ve tüketim ile
tahakkuk ve saymanlık aşamalarında;
Uzman, etkin, verimliliği yüksek, mevzuatı bilen en
üst yöneticilerin katılımları ile başarılı sonuçlar
alınabilmiştir.
Her departman zincirin birer halkaları gibi ayrılmaz bir
bütünlük içinde birbirleri ile iletişim kuran kurumsal bir yapı
oluşturmuştur.
Bu durum Strateji Geliştirme Başkanlığının MKYS iş-zekası
programından alınan aşağıdaki tablodan görülmektedir.
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞECZACILIK İLAÇ VE SIHHİ SARF STOK HAREKETLERİ LİSTESİ
(2010 ve 2011 YILI İLK 9 AYLIK TÜKETİM VE STOK BİLGİLERİ)
Taşınır
Grup Kodu
Malzeme Grup
Tanımı
Geçen Yıldan
Devreden
Satın Alması
yapılan
Genel
Toplam
Tutarı
(GİRİŞ)
Tüketim
Tutarı
(ÇIKIŞ)
Fiili Stok
Tutarı
(KALAN)
Aylık
Bağlı
Aylık
ORTALAMA Kurumlara Stok
Tüketim
Tutarı
Devir
Tutarı
Düzeyi
(AY)
150-03-01
İLAÇLAR
2.195.150
6.210.749
9.218.333
6.498.632
2.392.892
732.929
326.808
3
150-03-03
MEDİKAL
MALZEMELERİ
2.352.470
11.892.656
14.518.880
12.993.171
1.255.631
1.465.395
243.705
1
5.423.917
21.544.513
28.110.448
22.338.898
4.289.984
2.519.425
578.895
2011 Toplam
150-03-01
İLAÇLAR
5.140.886
6.235.672
11.753.175
8.507.788
2.195.150
699.270
1.048.262
3
150-03-03
MEDİKAL
MALZEMELER
1.872.341
18.529.204
20.631.046
18.096.692
2.352.468
1.487.399
181.885
2
7.692.122
29.385.725
37.764.699
31.078.865
5.423.916
2.554.427
1.259.943
2010 Toplam
Düşük Stokla çalışıyoruz, Tüketimimizden daha az satın alama yapıp stok düzeyini azaltıyoruz.Aldığımız malzeme/ilacın büyük bir kısmını tüketiyoruz.bu da
ihtiyaç tesbitinin iyi yapıldığını,tüketilebilecek malzemenin/ilaç alındığını gösterir.

similar documents