Workshop 3 O&O - Infopunt Veiligheid

Report
Workshop
Vakbekwaamheid
Implementatie producten Opleiden &
Oefenen
Agenda
1. Voorstellen
2. Opening en welkom
3. Aangeboden O&O producten
4. Presentatie inleidende film
5. Presentatie één thema van de O&O producten
6. 1e discussie is het product bruikbaar
7. 2e discussie voltooiing product
8. 3e discussie doelgroepen O&O producten
9. 4e discussie organisatie vakbekwaam blijven
10. 5e discussie kwaliteit vakbekwaam bijven
2. Voorstellen
Annemieke Hendriks
Onderwijskundige / projectleider onderwijscontent
IFV Brandweeracademie
Hermien Vleems
Onderwijskundige
IFV Brandweeracademie
Frans de Smit
teamlid Brandweer Nederland BLIC
Veiligheidsregio Zeeland
1. Opening en welkom
Doel van deze workshop :
Presenteren O&O producten
Verbeteren en uitbreiden O&O producten
Toetsen toepasbaarheid in praktijk vakbekwaamheid
Eenvormige presentatie binnen Brandweer Nederland
3. Aangeboden O&O
producten
Samenstelling :
Algemene instructie voor studenten
Algemene instructie voor instructeurs
Ondersteunende film
Ondersteunende animaties per thema
Per thema : Beschrijving leerstof
Beschrijving leerdoelen
Bewerkbare powerpoint presentatie
Filmfragment per thema
Animatie per thema
Toetsvragen
4. Presentatie film
Multidisciplinair verhaal
ingevoegd de 6 thema’s
Meeluisteren
Noodoproep
Schakelen
Statussen
Veilig omgaan met randapparatuur
Wachtrij ( busy )
de film
5. één Thema uitgelicht
Thema Noodoproep
presentatie in powerpoint ( bewerkbaar )
filmfragment met animatie met thema
animatie thema separaat
onderwijsleergesprek met leerstof
toetsvragen
6. discussie : is het
product bruikbaar ?
Vraag :
Heeft de film waarde als ondersteuning ?
Verduidelijkt de animatie een thema voldoende ?
Projecteren product op brandweer door middel van ?
- brug naar 2e discussie -
7. Discussie: is het
product volledig ?
Nog inbrengen in opleidings producten:
Voorbeeld :
Schakelprocedures conform LKF
Schakelprocedures volgens regionale afwijkingen
Omgaan met DMO / DMR
Hoe past dit in proces vakbekaam worden / blijven
Voor welke functiegroep gebruiken we het product
- brug naar 3 discussie -
8. Wat zijn de doelgroepen ?
Presenteren we de opleidingsproducten
op basis van functieprofielen ?
Manschappen
Voertuig bedienaars / chauffeurs
Bevelvoerenden
OVD
HOVD
Hoe proces vakbekwaam worden/blijven organiseren
- brug naar de 4e discussie -
9. Hoe vakbekwaam
blijven
Op welke wijze moet de materie gepresenteerd worden;
Manschappen :
Voertuig bedienaars :
OVD :
HOVD :
oefenavonden - oefenkaarten
oefenavonden - oefenkaarten
themadagen - trainingen
themadagen - trainingen
Beoordelen oefeningen ?
Waarde oefenregistratie ?
Hoe de kwaliteit van vakbekwaam blijven met C2000 borgen
- brug naar de laatste discussie -
10. Borging kwaliteit
vakbekwaam bijven
Door :
Aangewezen oefenleiders ?
Behoefte aan :
Regionale kerninstructeurs
Regionaal kenniscentrum
Landelijk kenniscentrum
Verwachtingen Brandweeracademie / IFV
Workshop
Vakbekwaamheid
Implementatie producten Opleiden & Oefenen
Distributie opleidingsmateriaal via :
www.ifv.nl
Dank voor de aandacht en inbreng

similar documents