PowerPoint-Präsentation

Report
Vandaag al aan morgen denken.
Vandaag al
aan morgen
denken.
Design
3 design prijzen sinds introductie
Design en comfort
Functioneel design
 Geïntegreerde kabelophanging
 Eenvoudig gebruik en opbergen
van de laadkabels
 Geen vervuiling van de laadkabels
 Kabellengte kan individueel worden
aangepast
De nieuwe wandladers

Keuze Type 1 / Type 2 met laadkabel 7,5 meter of contactdoos Type 2

Laadvermogen van 3,7kW (16A, 1-fase) tot en met 22kW (32A, 3-fase)
Statusweergave
Bedrijfsklaar *
Laadproces loopt*
Wachttijd
Storing
* = omschakelbaar
Installatieautomaat / aardlekschakelaar
 Installatieautomaat altijd in de verdeler om dubbele
kosten te voorkomen
 Voor ieder laadstation voor elektrovoertuigen dient
een aardlekschakelaar met een nominale foutstroom
van IΔn≤ 30 mA te worden geïnstalleerd volgens
Norm IEC 61851-1. Maatregelen ter beveiliging
tegen gladde gelijkstroomfouten ≥ 6 mA moeten
worden genomen.
®
 AMTRON 3-fase voorzien van aardlekschakelaar
Type B
 Alle AMTRON ® uitvoeringen ook zonder
aardlekschakelaar beschikbaar
 Hiervoor dient in de verdeler een Type B te worden
geïnstalleerd of als alternatief een door Doepke
speciaal ontworpen EV uitvoering.
Aardlekschakelaar Doepke DFS EV
Aardlekschakelaar

1-fase lading:
Type A – gevoelig voor wissel- en
pulsvormige gelijkstroom
®
Indien ingebouwd in de AMTRON :

3-fase lading:
Type B – gevoelig voor alle
stroomsoorten
 In combinatie met de
Multifunctionele drukknop
Multifunctionele drukknop
 Eindgebruikers functies eenvoudig
bereikbaar en verklaarbaar, geen
onnodige service werkzaamheden
 Stop-drukknop (laden beëindigen)
 Aardlekschakelaar herstellen
(drukknop met enige kracht indrukken)
 Testknop van aardlekschakelaar
bedienen (testknop met juiste
schroevendraaier naar links draaien)
 Resetten van de electronica in de
wandlader
 Overige functies intern dus niet
bereikbaar voor klant
kWh-meter
Eenvoudige uitlezing van geijkte kWh-meter door venster of
met de Charge App indien beschikbaar
 Uitvoering met kWh-meter:
Digitale uitlezing
– 1-fase / 3-fase
 MID uitvoering
(1000 pulsen / kWh)
 Eenvoudig intern
verrekenbaar
Draaistroommeetrelais
Alleen laden als:
 Alle fasen aanwezig?
 Draairichting juist?
 Spanning hoog genoeg?
Energiemanagement
Maximale laadstroom instelbaar middels:

Dipswitches

Vrij instelbaar via de MENNEKES Charge App

App uitvoering in combinatie met SMA (Sunny Home Manager)
Autorisatie mogelijkheden
Geen autorisatie,
met Stop knop
Autorisatie met
sleutelschakelaar
Autorisatie met
RFID-kaart
Autorisatie met App
Geen autorisatie
 Met stopdrukknop voor het
beëindigen van het laadproces
Autorisatie - sleutelschakelaar
Verklaring van de sleutelposities
 Positie 0 > UIT
Continu uitschakeling
 Positie 1 > AAN
Eenmalige vrijschakeling
 Positie 2 > AAN
Continu vrijgeschakeld
Autorisatie - RFID whitelist
Lokaal per AMTRON® lader
 max. 100 kaarten in whitelist
overdraagbaar (let op de eerste
twee kaarten worden automatisch
„masterkaarten“ en kunnen niet
gebruikt worden voor laden)
 Personalisering van RFID-kaarten
middels MENNEKES Charge App
mogelijk
Autorisatie - MENNEKES Charge App
®
Lokaal per AMTRON lader
MENNEKES Charge App
®
AMTRON verbinden met een thuisnetwerk
De wandladers AMTRON ® Xtra, Trend en Premium
kunnen in het thuisnetwerk worden opgenomen:
- WLAN, draadloos netwerk via WLAN met de router van het thuisnetwerk
- LAN, leidinggebonden netwerk via ethernet met de router van het thuisnetwerk
®
- RS485 bus, leidinggebonden netwerk van de AMTRON lader via RS485 BUS
Gratis MENNEKES Charge App
MENNEKES Charge App
®
AMTRON verbinden met een smartphone in combinatie met Charge App
Mogelijkheden:
1. Directe verbinding met de smartphone,
middels de geïntegreerde WLAN®
module in de AMTRON
2. Verbinding via de wifi-router van het
thuisnetwerk naar de geïntegreerde
WLAN-module in de AMTRON ®
MENNEKES Charge App
Thuisscherm
 Systeemstatus van de actuele lading
 Weergave van de reeds geladen energie
 Drie verschillende laadmodi:
- Tijdgestuurd laden
- Voorbereid op netgestuurd laden
- Home Energie Management
 Besturing op afstand
- Laadstroom actief veranderen
- Laden starten, pauzeren en beëindigen
- Autorisatie d.m.v. Pin-code
MENNEKES Charge App
Statistiek
Bij de AMTRON® Xtra en Premium worden de
laadgegevens opgeslagen en kunnen de actuele
voertuiggegevens en het stroomtarief
gecombineerd en overzichtelijk gevisualiseerd
worden
- geladen Energie [kWh]
- energiekosten [€]
- hoog tarief
- laag tarief
- zonne-energie
- afgelegde afstand [km]
- energiekosten per 100 km [€]
Om een compleet vergelijk te maken kunnen de
gegevens van externe ladingen worden ingevoerd
via de Charge App
MENNEKES Charge App
Laadmodi
De App biedt drie verschillende
laadmodi, om energiekosten te
besparen.
Tijdgestuurd laden
Twee tijdzones instelbaar om tijdens
het gunstige kWh-tarief te laden.
Netgestuurd laden
Voorbereid op toekomstig door
energieleverancier gestuurde pulsen
aan en uitschakelen van de
®
AMTRON
Home Energie Management
De functie biedt de mogelijkheid om
met de zonnepaneelinstallatie te
communiceren. Deze functie is
momenteel alleen beschikbaar in
combinatie met de „Sunny Home
Manager“ van SMA
(www.SMA-benelux.com).
Smart home / SMA manager
De AMTRON® wordt met WLAN of LAN opgenomen in het thuisnetwerk
Smart home / SMA manager
Deze functie loopt via de MENNEKES Charge App.
De gebruiker geeft zijn energiebehoefte en laadperiode in de App, bijvoorbeeld 10kWh in 5 uur.
Deze waarden worden aan de Sunny Home Manager overgedragen, die verzekert dat de AMTRON®
lader binnen de 5 uur 10kWh zal laden met zoveel als mogelijk beschikbare zonne-energie.
Afhankelijk van de beschikbare energie en alle aangesloten verbruikers.
RFID-kaart en lokale whitelist
 Lokaal zelfstandig systeem
 Maximaal 100 gebruikers
 Met en zonder Charge APP te
gebruiken
 Met de Charge APP namen toewijzen
en beheren
 Exporteren van laadgegevens ter
verrekening (alle app uitvoeringen)
Toepassingen
Toepassingen - hotelgarage
®
 AMTRON Premium met RFID
readers
 Aparte RFID kaarten gebruiken
 Bestaande RFID kaarten hotel
gebruiken
 Kaarten met vast bedrag
verrekenen en meegeven
 Laadsysteem is voor de gast
gereserveerd
Toepassingen - appartementengebouw
®
 AMTRON Premium met RFID
readers en/of met Charge App
Situatie 1
 Per lader 1 gebruiker en onderdeel
van zijn installatie;
Situatie 2
 Alle laders worden door alle
bewoners gebruikt
- en gelijke verrekening of
- uit de App Whitelist per gebruiker
exporteren voor verrekening
Toepassingen - kantoorgebouw
®
 AMTRON Premium met RFID
readers en/of met Charge App
 Alle laders worden door alle
medewerkers gebruikt
 Uit de App Whitelist per
medewerker exporteren voor
toekenning
 RFID gastkaarten via receptie
verstrekken, indien gewenst te
berekenen
31 varianten
www.mijnlaadstation.nl
RVS zuil
Speciaal ontwikkelde zuil
 voor de montage van 1 en/of 2
AMTRON ® laders
 Optioneel leverbare betonsokkel
Marketing tools
“gereedschapkoffer”
Marketing tools
“gereedschapkoffer”
Op internet
 Compleet pakket
®
www.het-laadstation.nl
 AMTRON pakket
www.mijnlaadstation.nl
 Algemene newsletter
www.electrive.net
Bedankt voor uw belangstelling
Opgeladen
met
ideeën.

similar documents