Document

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
SINICE
Autor modulu: Ing. Radim Církva
Charakteristika sinic
• autotrofní prokaryotické organismy
• zbarvení mají nejčastěji modrozelené
• český název odvozen od slova siný = modrý
• obsahují zelené, modré a červené barvivo
• nepříznivé podmínky přežívají v podobě klidové spory (akinety)
Velikost a tvar buněk
• velikost buněk je mikroskopická, viditelné jsou jejich kolonie
• tvar sinic:
a) kulovitý – u jednobuněčných sinic, žijí samostatně nebo v koloniích
b) vláknitý – u mnohobuněčných sinic
• na rozdíl od bakterií nemají bičíky
Stavba buňky sinice
buněčná stěna
slizový obal
ribozómy
cytoplazmatická
membrána
jaderná hmota
tylakoidy se zrníčky
cytoplazma
Rozmnožování a výskyt
 rozmnožování pouze nepohlavní:
• dělením buněk
• sporami
• členěním vláken
 výskyt:
•
•
•
•
•
ve vodě (součást fytoplanktonu)
v půdě
na skalách
na kůře stromů
v extrémním prostředí (horké prameny, ledovce)
Význam sinic
• vodní květ – přemnožené sinice v podobě modrozelených povlaků
na hladině stojatých vod
– způsobují zápach vody, vylučují toxiny, nedostatek
kyslíku ve vodě v ranních hodinách
• hnojivo – v rýžových polích jv. Asie, nitrogenní sinice žijí v symbióze
v listech vodní kapradiny
• lišejník – symbiotické sinice žijí s houbovými vlákny a tvoří stélku
• potrava – pro vodní živočichy (zooplankton), hospodářská zvířata
i pro člověka (zdroj bílkovin, vitamínů a jiných látek)
vodní květ
vodní kapradina v rýžovém poli
Úkoly na příště
1. Vyhledejte na internetu jakým způsobem lze jednoduše ověřit
přítomnost sinic ve vodě?
2. Vyhledejte na internetu způsoby obrany proti tvorbě vodního
květu?
3. Prostudujte si učebnici str. 12.

similar documents