13. Státy J a JV Asie II.

Report
ASIE
Státy J a JV Asie II.
III2-Z7-II-13
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu
Microsoft PowerPoint (.ppt) pro učivo
zeměpisu v 7. ročníku, oblast Člověk a příroda.
Doplněno o úkoly. Zaměřeno na práci s atlasem
a využití informací z učebnice. Materiál lze
využít pro společnou práci ve třídě na
interaktivní tabuli.
INDIE A HINDUISMUS
Hinduismus je politicky nekorektní, ale v Evropě obvyklé
označení pro tradiční indický filosofický a náboženský koncept
založený na historických duchovních praktikách, které jsou
součástí životního stylu. Název pochází z perského slovního
kořene hindu což je název
řeky Indus. Muslimští Peršané slovem hindu označovali
nemuslimské obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Je to v principu
podobné označení, jako u křesťanů v Evropě bylo slovo pohan pro
obyvatelstvo nekřesťanské. Hinduismus není možno považovat za
náboženství v evropském smyslu (jako například judaismus,
křesťanství, islám), nýbrž je to dharma (způsob bytí).
Symbol hinduismu - ÓM
Jednotlivé varny (kasty obyvatel) jsou:
1. bráhmani, kněží (jako jediní mohou provádět tradiční védské
rituály) – „Zklidnění, sebevláda a pokání, čistota, snášenlivost a
přímost, poznání, rozpoznávání a náboženské přesvědčení tvoří
činy bráhmanů a rodí se z jejich podstaty“
2. kšatrijové, válečníci, panovníci – „Chrabrost a životnost,
vytrvalost a obratnost, neochvějnost v boji, štědrost a
svrchovanost patří k činům kšatrijů zrozeným z jejich podstaty“
3. vaišjové, obchodníci, zemědělci a řemeslníci – „Obdělávání
polí, chov dobytka a obchod patří k činům vaišjů zrozeným z
jejich podstaty“
4. šúdrové, služebníci ostatních varen – „A činností šúdry,
zrozenou z jeho podstaty, je služba.
HINDUISMUS V OBRAZECH
Otázky a úkoly :
1.Kolik a jaké kasty existují v indické
společnosti?
2.Jaké posvátné zvíře vyznávají hindové ?
3. Co je to ÓM ?
4. Podle které řeky dostal Hinduismus svůj
název?
Zdroje :
-
Jednotlivé obrázky dostupné z odkazů :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/HinduismSymbol.P
NG/80px-HinduismSymbol.PNG
http://leccos.com/pics/pic/hinduismus-_posvatna_krava.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/4a3d2227bd104/alamy-afgh664a3d227456865_542x370.jpg

similar documents