Josef Václav Sládek Úkoly k ukázce v čítance

Report
Identifikátor materiálu: EU – 14 - 11
Anotace
Žák se seznámí s životem a tvorbou J. V. Sládka
Autor
Tomáš Krsek
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Seznámí se s životem a tvorbou Josefa Václava Sládka, popíše rýmové
schéma a motivy na ukázce z autorovy tvorby
- žádné –
sbírka, lyrika, rým, motiv
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
13 - 14 let / 8. ročník
Celková velikost/datum
443kB (0,44 MB) – prosinec 2011
Josef Václav Sládek
Životopisné údaje
Výběr z díla
Úkoly k ukázce v čítance
Metodické pokyny:
-DUM přináší základní informace o životě a díle spisovatele
Josefa Václava Sládka
- slide č. 4 „Obsah“ slouží k pohybu po prezentaci
- každý slide obsahuje v pravém horním rohu tlačítko akce
„zpět“, které prezentaci vrátí na obsah; je vždy poslední
složkou DUMu
- slide č. 8 slouží k procvičení znalostí versologie – kliknutím
se nejprve objeví ukázka, pak úkoly; kliknutím na podtržený
text otázky se objeví správné řešení
-slide č. 9 obsahuje další úkol k procvičení s návodem (slide
č. 10 – v pravém dolním rohu tlačítko akce vrátí na slide s
úkolem)
-slide č. 12 obsahuje v pravém dolním rohu tlačítko akce
vedoucí ke konci prezentace
Životopisné
údaje
Obsah
Fotografie
Výběr z díla
Úkoly k ukázce
Zdroj obrázku
Motivy básně
Použitá
literatura
Kliknutím vyberte možnost
Závěr
DUMu
Životopisné údaje
- Žil v letech 1845-1912
- básník, novinář, překladatel
- považován za zakladatele české poezie pro děti
- Původně představitel ruchovců, později se přiklonil k
lumírovcům
- Roku 1868 odjel do Ameriky – pracoval jako vychovatel a
dělník; zajímal se o osud černošského obyvatelstva
- Jeho život poznamenala tragédie v podobě smrti manželky
Výběr z díla
- Jeho lyrika byla intimní, osobní, zachycoval v ní lidské
utrpení, bolest, žal nad ztrátou první ženy, lásku k druhé ženě
- Sbírka Básně (1875)-smutek nad ztrátou ženy, zkušenosti
z pobytu v Americe, společenské problémy
- Sbírka Jiskry na moři (1880)-vzpomínky na první ženu,
okouzlení českou krajinou, politické zaměření
- Sbírka Selské písně (1890)-oslava českého venkova,
sedláka jako symbolu vlastenectví a nositele češství
- Sbírka České písně (1892)-vlastenecká a politická lyrika
- Sbírky Zlatý máj (1887), Skřivánčí písně (1888),
Zvony a zvonky (1894)-poezie pro děti, láska k rodičům,
vlasti, přírodě; srozumitelná forma
Josef Václav Sládek
Úkoly k ukázce v čítance:
U MICHIGENU
Hučí vlny jezera
do tmavého večera.
Ó, nech sebevíce hučí,
bouří v prsou přehlučí
z vln mi nikterá.
Zvečera, zvečera
hvězdy svítí do šera.
Ó, nech sebevíc jich svitne,
tmou v mých ňádrech neprokmitne
z hvězd těch nikterá.
Zvečera bezsměrá
duše klesá do šera.
Či přec někdy roszvětí se?
Ptej se hvězdy tříštící se
v černých vlnách jezera.
Jaký motiv se objevuje ve
všech slokách básně?
Večer
……………………………………………………….
Kolik má báseň slok:
3
Které verše 1. sloky se rýmují?
1., 2., 5. a 3. a 4.
Pokuste se vypsat motivy obsažené v básni:
NÁVOD
Návod:
• Do „bublin“ zapište všechny motivy, které v
básni najdete
Zdroj obrázku:
[2011-12-16] dostupný jako volné dílo pod licencí:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%
ADmek_-_Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek_HL.jpg
Použitá literatura:
POLÁŠKOVÁ, Taťána; MILOTOVÁ, Dagmar ; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana.
Literatura : Přehled středoškolského učiva. 2. Třebíč : Petra Velanová,
2009. 207 s. ISBN 80-902571-6-X.
SOCHROVÁ, Marie . Literatura v kostce pro SŠ. 2. Havlíčkův Brod :
Fragment, 2008. 176 s. ISBN 978-80-253-0652-9.
SOUKAL, Josef. Čítanka 8 : Literární výchova pro 8. ročník
základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1.
Praza : SPN, 2000. ISBN 80-85937-39-5.
Děkuji za pozornost


similar documents