Austrálie - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_12_01_05
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Austrálie - obyvatelstvo a politické uspořádání
Třída
7. B
Thomayerová Vladislava
Předmět
Zeměpis
Datum vytvoření 17. 5. 2012
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Tematický okruh:
Určeno pro:
Anotace:





Člověk a příroda
Zeměpis
Austrálie
7. ročník
Žák si osvojí základní
informace o osidlování a
kolonizaci Austrálie, pracuje s
pojmy Commonwealth a
guvernér, za pomoci map
vymezí nejhustěji zalidněnou
oblast a administrativní
rozdělení Austrálie, seznámí
se se symbolikou státní vlajky
Námořní cesty evropských mořeplavců a jejich
dosažení Austrálie (do r. 1813)










Obr. č. 1
1606 Willem Jansz
1606 Luiz Váez de Torres
1616 Dirk Hartog
1619 Frederick de Houtman
1644 Abel Tasman
1696 Willem de Vlamingh
1699 William Dampier
1770 James Cook!
1797-1799 George Bass
1801-1803 Matthew Flinders
Víte, jak se nazývají původní obyvatelé
Austrálie, a odkud přišli?
• Austrálci (Aboriginiové)
 z JV Asie
 dříve – lovci a sběrači,
kočovníci
 nyní – jen 1-2%
populace, nízká životní
úroveň, snaha o
navrácení původních
území, posvátná hora
Uluru
Osidlování Austrálie
počátek 17. století – Holanďané (odpluli zpět)
18. století – James Cook → britská vězeňská kolonie
1901 – vytvoření Australského svazu
vlajka Austrálie
spojitost s Velkou
Británií
symbol 6 států = 6 cípů
symbol 2 teritorií = 7. cíp
souhvězdí Jižní kříž
Obr. č. 2
Australský svaz
člen Commonwealthu
(Společenství národů) bývalé britské kolonie a
dominia
hlavou státu –
britský panovník
Alžběta II.
guvernér – zástupce
královny v Austrálii
Návštěva Alžběty II. v Austrálii – podzim
Obr. č.2011
3
Obyvatelstvo Austrálie - potomci
přistěhovalců z Evropy a z Asie
1. V jaké části Austrálie žije
většina obyvatel a proč?
• na JV – vhodné klimatické
podmínky, hlavní říční toky,
přístup k moři
2. Jaká velká města leží v této
oblasti?
• Brisbane, Sydney, Melbourne
3. Jak se nazývá hlavní město
Austrálie?
• Canberra
4. Jaký je úřední jazyk Austrálie?
• angličtina
Administrativní rozdělení Austrálie
6 států:
Západní Austrálie
Jižní Austrálie
Queensland
Nový Jižní Wales
Viktorie
Tasmánie
Severní
teritorium
Queensland
Západní
Austrálie
Jižní
Austrálie
Nový Jižní
Wales
Canberra
Obr. č. 4
Viktorie
Tasmánie
2 teritoria:
Severní teritorium
Canberra
Najděte na mapě hlavní města jednotlivých
australských států a teritorií
Darwin
Severní
teritorium
Queensland
Západní
Austrálie
Brisbane
Perth
Jižní Austrálie Nový Jižní
Wales
Adelaide
Sydney
Viktorie Canberra
Melbourne
Tasmánie
Obr.č. 5
Hobart
Australský svaz
federace – 6 států +
2 teritoria
původní
obyvatelé Austrálci
nízká hustota
zalidnění
nyní – potomci
přistěhovalců z
Evropy a z Asie
dříve - britská
kolonie
nyní konstituční
monarchie
hlava státu – britská
královna
guvernér
Spebi,
OBR. Č. 1 - LENCER. Australia discoveries by Europeans before 1813 de.png [online].[cit. 17.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_discoveries_by_Europeans_before_1813_de.png >.
OBR. Č. 2 - IAN FIEGGEN. Flag of Australia.svg [x] [online]. 16 April 2007 [cit. 17.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg >
OBR. Č. 3 - PETER ELLIS. Queen Elizabeth and Prince Phillip with Canberra Anglicans 23Oct11.jpg [online].[cit. 17.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http:// commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Elizabeth_and_Prince_Phillip_with_Canberra_Anglicans_23Oct11.jpg>.
OBR. Č. 4 - SPEBI,. Australia locator-MJC.png [online].[cit. 17.5.2012]. Dostupný na WWW:
<http:// commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_locator-MJC.png>.
OBR. Č. 5 - TOPOGRAPHY_OF_AUSTRALIA.JPG: NASA/JPL/NIMA. Topography of australia cropped.png [x] [online].[cit. 17.5.2012]. Dostupný na
WWW: <http:// commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_australia_cropped.png>.
OSTATNÍ OBRÁZKY zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011

similar documents