Hudební formy - Gymnázium Sušice

Report
Sonátová forma
HV-1 Hudební výchova DUM č. 14
Prima – kvarta osmiletého studia
Mgr. Milena Naglmüllerová; Gymnázium, Sušice
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Základní pojmy
 Nejrozšířenější hudební forma
 Klasicismus
 Monodie
 Komorní
 Orchestrální
 Variace
- hudební sloh, 2. pol. 18. st.
- jednohlas
- menší rozsahem i počtem hráčů
- větší rozsahem i počtem hráčů
- obměna
Historie
 Vznik a největší rozmach v 2. pol. 18. st.
 Manheimská škola – Stamicové, Bendové
 O ustálení formy se zasloužil J. Haydn
 Nejčastěji se používá v 1. a 4. větách symfonií,
koncertů, sonát,….
 Stala se nejpoužívanější formou nejen v klasicismu,
ale i romantismu a 20. st.
Stavba sonátové formy
 Vznik SF umožnilo použití 2. tématu
 SF má 3 části:
 Expozice:


Hlavní téma v základní tónině
Vedlejší téma - kontrastní
 Provedení:
 Pracuje s tématy uvedenými v expozici, variace
 Repríza
 Opakuje expozici
 Vedlejší téma se objevuje v základní tónině
 Bývá ukončena kodou – často v ní graduje hlavní téma
Významní mistři
 Jan Václav Stamic
 Josef Haydn
 W. A. Mozart
 L. van Beethoven
 A. Dvořák
 A většina autorů od klasicismu až do dnešních dob 
Jan Václav Stamic
1717-1757; Čechy; klasicismus
 Český skladatel a houslista
 Objevitel sonátové formy
 Reformátor čtyřvěté symfonie
 Rozšířil nástr. obsazení orchestru
 Vynikající dirigent
 Zakladatel „Manheimské školy“
 Obdivovatelem byl i W. A. Mozart
Jan Václav Stamic
74 symfonií – dochovalo se 58
Více než 100 sonát
14 houslových koncertů
11 flétnových koncertů
Koncerty pro klarinet, trubku
10 orchestrálních trií
Mše
Árie
Litanie,….
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=ThiznmkYTRg
Obr. č. 1
Antonín Dvořák
1841-1904; Čechy; romantismus
Obr. č. 2





Skladatel klasicistně-romantické syntézy
Světově nejhranější český mistr
Americké angažmá (1892-1895)
Významný dirigent
Dílo:
 Celkem 120 opusů, převažují orchestrální díla
 9 symfonií
 Opery - Rusalka
 Stabat mater
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=DlMPh3AtBZY
Test




Kdy vznikla sonátová forma?
Jaký podíl na jejím vzniku měli čeští muzikanti?
Vyjmenuj části sonátové formy.
Dvořákova 9. symfonie zazněla:
 a) jen na planetě Zemi
 b) na Marsu
 c) na Měsíci
 Kde se objevila sonátová forma poprvé?
Seznam použitých fotografií a ukázek
 Obr. č. 1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johann_Stamitz.jpg

J. V. Stamic
 Obr. č. 2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dvorak1.jpg

A. Dvořák, fotografie z roku 1886
 Ukázka č. 1 – http://www.youtube.com/watch?v=ThiznmkYTRg

J. V. Stamic - Sinfonia a Quattro in F major
 Ukázka č. 2 - www.youtube.com/watch?v=DlMPh3AtBZY

A. Dvořák – Symfonie č. 9 „Z Nového světa“, 4. věta
Hudební formy – sonátová forma
Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Autor: Mgr. Milena Naglmüllerová
Předmět: Hudební výchova, oblast HUDEBNÍ FORMY
Třída: prima – kvarta osmiletého studia
Označení: VY_32_INOVACE_HV-1_14
Anotace a metodické poznámky:
Materiál slouží pro výklad vývoje hudební formy – sonátové . Zahrnuje ukázky děl a fotografie
nejvýznamnějších skladatelů. Je součástí celku, který je věnován hudebním formám . V
závěru je připraven test, který prověří základní pojmy z této oblasti.
Použité materiály:
Michels, Ulrich, Encyklopedický atlas hudby. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o. 2000,
ISBN 80-7106-238-3
Prezentace je vytvořena pomocí nástrojů Power Point 2010
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents