Tanielu 1

Report
Si’osi’omaga o le Tusi
Na tusia e Tanielu lenei tusi a o
faaaunuua o ia i le malo faapauau o
Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu o
Le Atua.
Na faanaunau le perofeta o Tanielu ia
tatou malamalama, e le gata ina pulea e
Le Atua mea uma, a e Ana Ia foi ma le
manumalo, faatasi ai ma i latou uma e
usita’i i Lona finagalo. Na oo lava ina
taliaina e tupu faapaupau o Papelonia lea
tulaga faamaoni.
A o e faitauina lenei tusi, manatunatu i
auala o loo ta’ita’iina ai e Le Atua lou
olaga, atoa foi ma auala e te faatoilaloina
ai ‘au o le pogisa, pe a e filifili e te
mulimuli i le finagalo o Le Alii.
Si’osi’omaga o le Tusi
2Peteru 1:19-21
“O loo ia te i tatou foi le upu o le
valoaga, e sili lona mausali. E lelei ona
outou naunau iai e pei o se lamepa e
mumu i le mea pogisa, seia tafa mai
ata, seia alu a’e foi le Fetu Ao i o outou
loto.
“Ia muai iloa lenei mea, ua leai se
valoaga o i le Tusi o faamatalafuaina.
“Aua e le o le loto o tagata na tuu mai
ai valoaga anamua, a o tagata paia o
Le Atua na talatalaina mai, ina ua
osofia mai e le Agaga Paia,”
TANIELU 1
O le tausaga e tolu o le nofoaiga a
Ioakima le tupu o Iuta, na sau ai
Nepukanesa le tupu o Papelonia i
Ierusalema ma na vagaia.
TANIELU 1
2 Ona tuuina atu lea e Le Alii i
lana pule, o Ioakima le tupu o
Iuta, faatasi ma nisi ipu o le Fale o
Le Atua. Na ia ave foi ia mea i le
nuu o Senara i le fale o lona atua;
ua na ave foi ipu i le fale oloa o
ona atua.
TANIELU 1
3 Ona fai atu lea o le tupu ia
Asepenasa, le alii e pule i ana
eunuka ia na aumai nisi o le
fanauga a Isaraelu, o le fanau lava
a le tupu, atoa foi ma nisi alii.
TANIELU 1
4 O tama e le pona lava, a ua
aulelei. O e ua atamamai lava, ma
ua iloa mea uma. O e ua popoto
lava, ma ua latou tatau ona tutu i
le maota o le tupu. Ia a’oa’oina foi
i latou i tusi ma le gagana a
Kaletaia.
TANIELU 1
5 Ua poloai foi le tupu ia latou
aai i lea aso ma lea aso i
taumafa a le tupu, atoa ma le
uaina e inu ai o ia. Ia tausia i
latou i tausaga e tolu. A mavae
ia, ona latou tutu ai lea i luma
o le tupu.
TANIELU 1.
6 Sa ia i latou nisi o le fanauga
a Iuta, o Tanielu, o Hanania, o
Mesaelu, atoa ma Asaria.
TANIELU 1
7 Ua faaigoa foi ia te i latou e
le alii e pule i eunuka. Ua na
faaigoa ia Tanielu o Peletisara,
a o Hanania o Satarako lea, o
Mesaelu o Mesako lea, o
Asaria o Apeteniko lea.
TANIELU 1
8 A ua manatu Tanielu o le a
le leaga o ia i mea taumafa a le
tupu, po o le uaina e inu ai o
ia. Ona aioi atu ai lea o ia i le
alii e pule i eunuka ina ia le
leaga ai o ia.
TANIELU 1
9 Na faatupuina e Le Atua le
alofa mutimutivale o le alii e
pule i eunuka ia Tanielu.
TANIELU 1
10 Ona faapea atu lea o le alii
e pule i eunuka ia Tanielu, ‘Ou
te fefe a‘u i lo’u alii le tupu. Na
ia pule ia outou mea e ‘ai, ma a
outou mea e inu.
TANIELU 1
10 E iloa i se a e ia, o outou
mata ua fole, ua le pei o tama
ua outou tupulaga? O le a
alataia ai ona vaea o lo’u ulu, e
le tupu ona o outou.
TANIELU 1
11 Ona faapea atu ai lea o
Tanielu ia Melesara, o le na
tofia e le alii e pule i eunuka
e pule ia Tanielu, ma
Hanania, ma Mesaelu, ma
Asaria.
TANIELU 1
12 “Ia e tofotofo i au nei
auauna i po e sefulu. Ia latou
umai ai ia te i matou ni fua o
laau e aai ai, ma vai e inu ai.
TANIELU 1
13 “Ona e silafia lea i o
mtou mata, ma mata o
tama o e aai i mea taumafa
a le tupu, ona e faia lea i au
auauna e tusa ma lau
silafaga.”
TANIELU 1
14 Ona usiusitai lea o ia ia
te i latou i lena mea. Na ia
tofotofo foi ia te i latou i po
e sefulu.
TANIELU 1
15 Ua mavae po e sefulu,
ona iloa lea ua sili ona
lalelei o latou mata, mona
tino lelei i tama uma o e na
aai i mea taumafa a le tupu.
TANIELU 1
16 Ona aveeseina ai lea e
Melesara a latou mea
taumafa mai le tupu, atoa
ma le uaina na fai a inu ai i
latou, a ua avatu fua o laau
ma i latou.
TANIELU 1
17 A o ia tama e to’afa, ua
foa’iina e Le Atua ia te i latou
le faatuatua ma le atamai i
tusi uma lava, atoa ma le
poto. A o Tanielu, ua poto ia i
faaaliga uma lava ma miti.
TANIELU 1
18 Ua mavae foi aso na fai
atu ai le tupu e aumai ai i
latou, ona aumai ai lea o i
latou e le alii e pule i eunuka
i luma o Nepukanesa.
TANIELU 1
19 Ona tautalatala ai lea o
le tupu ma i latou. A ua le
maua se tasi o i latou e tusa
ma Tanielu, ma Hanania,
ma Mesaelu, ma Asaria.
Ona latou tutu ai lea i luma
o le tupu.
TANIELU 1
20 O mea uma lava e ao ai
le poto ma le faautauta, na
fesili atu ai le tupu ia te i
latou, ua iloa ai e ia ua
sautuasefulu ona sili o lo
latou poto i taulaitu, ma
vaafaatau uma i lona malo
uma lava.
TANIELU 1
21 Sa iai Tanielu ua oo i le
tausaga muamua o Kuresa
le tupu.
O le tala faasolopito o le lalolagi
se’ia afio faalua mai Iesu.

similar documents