Sunum dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız

Report
Ülkeyi güçlendirecek, sayısız yeni istihdam yaratacak
ve dünyayı koruyacak biyomedikal, enformasyon teknolojisi
ve özellikle de temiz enerji konusunda yatırımlar yapacaklarını belirten…….
Yrd. Doç. Dr. Murat CEYLAN
Bilgisayar tomografili akciğer görüntülerinin
değerlendirilmesinde kompleks değerli yeni bir
akıllı sistem tasarımı (DR Tezi - 2009)
Çoklu Çözünürlük Analizi Ve Yapay Zeka
Yöntemleri Kullanılarak Karaciğer Fokal
Lezyonlarının Belirlenmesi Ve Sınıflandırılması
(TÜBİTAK 1001 Projesi Başlangıç: Ekim 2013, Bütçe:170000 TL)
Termografik Kanser Tanı Sistemi
(TÜBİTAK 1003 Çağrılı 2. Aşamada-Bütçe:340000TL)
Disiplinler arası çalışma...
Tıp + Mühendislik = ???
Disiplinler arası çalışma...
Tıp + Mühendislik = ???
2013’ ün En İyi 5 Medikal İnovasyonu
•
•
•
•
•
1. Cutting Back on Melanoma Biopsies
2. Electronic Aspirin
3. Needle-Free Diabetes Care
4. Robotic Check-Ups
5. A Valve Job with Heart
Disiplinler arası çalışma örneği:
İnteraktif Mobil Fizik Tedavi Cihazı
Elk-Elkt. Müh. Saim ERVURAL
Elk-Elkt. Müh. Mustafa AKIN
Yrd. Doç. Dr. Murat CEYLAN
Projenin amacı Omurilik Felci, Serebral Palsi, MS gibi sebepler ile
yürüme yetersizliği ve alt extremite fonksiyon kayıpları olan
hastalara yardımcı olmak, hayat standartlarını yükseltmenin
yanısıra alt extremitenin cerrahi operasyonlar sonrasındaki fizik
tedavi sürecinin hızlandırılması ve bu süreç içerisinde hastanın
gelişiminin kontrolünü sağlayacak bir fizik tedavi cihazı üretmektir.
Disiplinler arası çalışma örneği:
İnteraktif Mobil Fizik Tedavi Cihazı
İnteraktif Mobil Fizik Tedavi Cihazı; uzman tarafından
programlanan tedavi modellerini, hastanın fizik tedavi merkezlerine
yada hastanelere gitmesine gerek kalmadan uygulatacak ve hastanın
yaptığı egzersizler Online Takip Sistemi (OTS) ile takip edilecektir.
Tedavi süresi boyunca elde edilen verilerin kaydedilmesi ile
oluşturulan ‘elektronik kişisel gelişim çizelgesi ’ ise uzmana tedavinin
hasta üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bir bilgi verecektir.
Disiplinler arası çalışma örneği:
İnteraktif Mobil Fizik Tedavi Cihazı
Kalça ve diz eklem egzersizlerinin yanı sıra ayak eklem
egzersizlerini yaptırabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Ayak, diz ve kalça eklem egzersizlerini tek bir cihazla
yaptırabilme özelliği ile diğer cihazlardan farklıdır.
Cihaz için patent başvurusu, patent siciline
20/09/2013 tarih, 2013-11065 başvuru numarası
ve 2013-G-322562 evrak giriş numarasıyla
yapılmıştır..
Disiplinler arası çalışma örneği:
İnteraktif Mobil Fizik Tedavi Cihazı
Bitirirken…
Teknoloji ürünlerindeki fiyatı, diğer konvansiyonel
ürünlerden farklı olarak işçilik, enerji gibi maliyetler değil
üretilen bilginin kalitesi belirlediği için “kritik faydayı
sağlayan teknolojiyi” sunmak
pazarda var olmanın temel şartıdır.
Biyomedikal alanında bu temel arayış “karşılanmamış tıbbi
ihtiyaca” cevap verebilecek bir ürün fikri ile başlar.
TEŞEKKÜRLER…
[email protected]

similar documents