OODP_anal

Report
AZ OBJEKTUM-ORIENTÁLT
TERVEZÉSI ALAPELVEK KRITIKAI
VIZSGÁLATA
Kusper Gábor, EKF, MatInf Intézet
Márien Szabolcs, Wit-Sys ZRt.
Tartalom

Tervezési alapelvek:
 GOF1,


GOF2, SRP, OCP
Egy új elv: DLP – Decision Lifting Principle
Néhány összefüggés a régi és az új elvek közt:
 OCP
~ DLP
 GOF2 ~ DLP

Összefoglaló
GOF könyv
GOF1


„Program to an interface, not an implementation!”
„Programozz felületre implementáció helyett!”
GOF1 megszegése 1.













import java.util.*;
public class MyHashSet extends HashSet{
private int addCount = 0;
public boolean add(Object o){
addCount++;
return super.add(o);
}
public boolean addAll(Collection c){
addCount += c.size();
return super.addAll(c);
}
public int getAddCount(){ return addCount; }
}
GOF1 megszegése 2.









import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args){
HashSet s = new MyHashSet();
String[] abc = {"a","b","c"};
s.addAll(Arrays.asList(abc));
System.out.println(s.getAddCount());
}
}
GOF1 következményei
Kerülni kell az öröklést,
vagy legalább
 Kerülni kell a super (C#-ban base) hívásokat.

A kliens csak a szolgáltató felületét ismerje.
azaz
 A szolgáltatás egy absztrakt osztály / interface mögött
legyen.
azaz
 Minden hierarchia tetején egy absztrakt osztály legyen.

GOF2





„Favor object composition over class inheritance!”
„Használj objektum összetételt öröklés helyett, ha csak
lehet!”
Öröklés: IS-A kapcsolat, könnyen érthető
Objektum összetétel: HAS-A kapcsolat, bonyolultabb
Objektum összetétel fajtái:
Aggregáció: Ha meghal a gitáros, nem temetik vele a
gitárját.
 Kompozició: Ha meghal a gitáros, vele temetik a gitárját.

Az öröklődés mindig kiváltható
objektum összetétellel
class A {
public void m1() {
Console.Write("hello");
}
}
class B : A {
public void m2() {
m1();
}
}
class Program {
static void Main(string[] a) {
B b = new B();
b.m2();
}
}
class A {
public void m1() {
Console.Write("hello");
}
}
class B {
A a = new A();
public void m2() {
a.m1();
}
}
class Program {
static void Main(string[] a) {
B b = new B();
b.m2();
}
}
GOF2 következményei




Öröklést kerülni kell.
Rugalmasabb, de nehezebben érthető lesz a kód.
Lehetőséget add arra, hogy futási időben
injektáljunk be felelőséget.
A GOF2-nek ismerjük az előnyeit és hátrányait, de
nem tudjuk, mikor kell használni!!!
Tiszta kód
SRP - Single Responsibility Principle

„A class should have only one reason to change”
„Az osztályoknak csak egy oka legyen a
változásra”

Programozás technológia elve:

 „A

program kódja állandóan változik”
Az SRP azt mondja ki, hogy egy változás hatására
csak egy osztály változzon meg.
SRP következményei

Kerüljük a MacsKuty típusú osztályokat:
 Akkor
is megváltozik, ha kiderül, hogy a Kutya nem
csak ugatni tud,
 És akkor is megváltozik, ha kiderül, hogy a Macska nem
csak egerészni tud.

Sok-sok unit teszt alkalmazása:
 TDD

– Test Driven Develpment
Használjuk Aspektus-Orientált Programozást
 pl.
logolásra, jogosultság ellenőrzésre
Egy összefüggés: SRP ~ GOF1


A GOF1 megszegése gyakran az SRP
megszegéséből ered:
Ha egy osztály nem teljesen fedi le a fellelőség
köreit, akkor egy másik osztálynak kell
megvalósítani ezeket. Ehhez viszont ismernie kell az
eredeti osztály megvalósítását, tehát megszegjük a
GOF1-et.
OCP - Open-Closed Principle
„Classes should be open for extension, but closed
for modification”
 „Az osztályok legyen nyitottak a bővítésre, de
zártak a módosításra”
azaz
 „Az osztály hierarchia legyen nyitott a bővítésre, de
zárt a módosításra”

OCP megszegésére utaló jelek


Bonyolult if – else if vagy switch szerkezetek.
Override használata.
 Csak
absztrakt és hook metódusok felülírását engedi.
OCP megszegése















class Alakzat {
public const int TEGLALAP = 1; public const int KOR = 2; int tipus;
public Alakzat(int tipus) { this.tipus = tipus; }
public int GetTipus() { return tipus; }
}
class Teglalap : Alakzat{Teglalap():base(Alakzat.TEGLALAP){}}
class Kor : Alakzat{ Kor():base(Alakzat.KOR){} }
class GrafikusSzerkeszto {
public void RajzolAlakzat(Alakzat a) {
if (a.GetTipus() == Alakzat.TEGLALAP) RajzolTeglalap(a);
else if (a.GetTipus() == Alakzat.KOR) RajzolKor(a);
}
public void RajzolKor(Kor k) { /* … */ }
public void RajzolTeglalap(Teglalap t) { /* … */ }
}
DLP - Decision Lifting Principle

„Öröklést csak döntés kiemelésre használj!”
„Use inheritance only for decision lifting!”

DLP megszegésére utaló jelek:

 Ismétlődő
if – else if szerkezetek.
 Ismétlődő switch szerkezetek.
DLP megszegése















class Alakzat {
public const int TEGLALAP = 1; public const int KOR = 2; int tipus;
public Alakzat(int tipus) { this.tipus = tipus; }
public int GetTipus() { return tipus; }
}
class Teglalap : Alakzat{Teglalap():base(Alakzat.TEGLALAP){}}
class Kor : Alakzat{ Kor():base(Alakzat.KOR){} }
class GrafikusSzerkeszto {
public void RajzolAlakzat(Alakzat a) {
if (a.GetTipus() == Alakzat.TEGLALAP) RajzolTeglalap(a);
else if (a.GetTipus() == Alakzat.KOR) RajzolKor(a);
}
public void RajzolKor(Kor k) { /* … */ }
public void RajzolTeglalap(Teglalap t) { /* … */ }
}
DLP betartása















abstract class Alakzat{ public abstract void Rajzol(); }
class Teglalap : Alakzat {
public override void Rajzol() { /* téglalapot rajzol */ }
}
class Kor : Alakzat {
public override void Rajzol() { /*kört rajzol */ }
}
class GrafikusSzerkeszto {
public void RajzolAlakzat(Alakzat a) { a.Rajzol(); }
}
class Program {
public static void Main(String[] args) {
Alakzat alak = new Kor();
(new GrafikusSzerkeszto ()). RajzolAlakzat(alakzat);
}}
Összefüggés az OCP és a DLP közt




Az OCP azt mondja, hogy kerüljük a bonyolult if –
else if szerkezeteket.
A DLP azt mondja, hogy kerüljük az ismétlődő if –
else if szerkezeteket. Ugyanakkor meg is mondja,
hogyan szüntessük meg az ismétlődést:
Döntéskiemelésselű
A bonyolult if – else if szerkezetek is
döntéskiemeléssé degradálhatok egyszerű
példányosítássá.
Összefüggés a GOF2 és a DLP közt
GOF2: „Használj objektum összetételt öröklés helyett,
ha csak lehet!”
azaz
 Hacsak lehet ne használj öröklést!



DLP: „Öröklést csak döntés kiemelésre használj!”
A DLP pontosítja a GOF2-t, hiszen megmondja, mikor
kell öröklést használni, egyébként pedig objektum
összetételt kell használni.
Összefoglalás




Nagyon sok tervezési alapelv van.
Van amelynél tudható, hogy milyen esetben hogyan
kell átalakítani a programot: GOF1, OCP, DLP.
Van amelynél nem tudható, hogy kell-e használni a
konkrét esetben, habár sok elméleti előnnyel jár:
GOF2, SRP.
Bevezettünk egy új tervezési alapelvet, a DLP-t,
amely megmondja mely esetekben nem
használandó a GOF2.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Email címek:
Kusper Gábor:
Márien Szabolcs:
[email protected]
[email protected]
Néhány összefüggés


Ha úgy sértjük meg az SRP-t, hogy egy osztály nem
teljesen fedi le a fellelőség köreit, akkor egy másik
osztálynak kell megvalósítani ezeket. Ehhez viszont
ismernie kell az eredeti osztály megvalósítását,
tehát megszegjük a GOF1-et.
Ha úgy sértjük meg az SRP-t, hogy egy osztály
több felelőségi kört is lefed, akkor megszegjük a
GOF2-öt, mert a két felelőséget szét lehetne szedni
két osztályra, amit egy harmadik foghatna össze
objektum összetétellel.

similar documents