Výstupní zařízení – zvukové karty a dataprojektor

Report
EU peníze školám“
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE
Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496
III/2 Inovace a zkvalitnění
výuky prostřednictvím ICT
VY_32_INOVACE_1_2_15
Název vzdělávacího
materiálu
Výstupní zařízení – zvukové karty
a dataprojektor
Jméno autora
Ing. Bulka Josef
Tematická oblast
Hardware počítačů a operační
systémy
Vzdělávací obor
Všechny obory školy
Předmět
Informační
technologie
Ročník
1. a 2. ročník
Rozvíjené klíčové
kompetence
Kompetence k učení, řešení
problému, pracovní, sociální,
komunikativní a personální.
Průřezové téma
Informační
a
komunikační
technologie, Člověk a svět práce,
Člověk a životní prostředí, Občan
v demokratické společnosti.
a
komunikační
Časový harmonogram
1 vyučovací hodina
Použitá literatura a zdroje
Internet – Wikipedia
Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec Informatika
pro
maturanty
a zájemce o studium na vysokých
školách. ISBN978-80-89132-71-3
Pomůcky a prostředky
Dataprojektor, výpočetní technika,
názorné pomůcky a díly hardware
z oblasti výpočetní techniky.
Anotace
Problematika počítačové
gramotnosti, pojmy informační
a komunikační technologie (ICT).
Způsob využití výukového
materiálu ve výuce
Výklad a
a domácí
vyučování.
Datum (období) vytvoření
vzdělávacího materiálu
Září 2012
cvičení.
příprava
Opakování
žáků na
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.
Zvuková karta
Je rozšiřující rozhraní počítače, které slouží
k počítačovému zpracování zvuku (vstup, výstup).
Pro řízení její činnosti zvukové karty operačním
systémem je nezbytný softwarový ovladač (driver).
Zvukový čip je dnes integrovanou součástí každé
základní desky počítače.
Existují i externí zvukové adaptéry, které
se
zapojují do rozhraní USB.
Profesionálnější zpracování zvuku vyžaduje interní
nebo externí rozšiřující zvukový adaptér.
Všechny zvukové adaptéry mají tyto části:
1.
2.
3.
4.
A/D a D/A převodníky
zdroje tónů a zvuků
rozhraní MIDI
konektory pro vstup/výstup
A/D a D/A převodníky
Využívají se pro záznam a přehrávání zvuků. Jejich
úkolem je převést spojitý (analogový) elektrický
signál představující zvuk na digitální data, která
poté zpracovává počítač a naopak.
Zdroje zvuků
Karta umí podle pokynů programu uměle vytvářet tóny
a zvuky. Ty jsou potřeba zejména u počítačových her
nebo při reprodukci souborů MIDI.
Rozhraní MIDI
MIDI – Musical Instrument Digital Interface –
hardwarové rozhraní pro připojení elektronických
hudebních nástrojů.
Konektory zvukové karty
Prakticky všechny zvukové karty mají shodné základní
konektory, typ minijack 3,5 mm. Jsou určeny k připojení
vstupů a výstupů zdrojů zvukového signálu.
Druhy konektorů zvukové karty
1. Line In – slouží ke vstupu z externích zařízení
2. Mic – konektor pro mikrofonní zesilovaný vstup
3. Line Out – výstup pro připojení externích zařízení,
reproduktorů a sluchátek
4. GamePort / MIDI – připojení herních periferií nebo
hudebního nástroje s normou MIDI
5. CD IN – linkový vstup pro propojení s CD-ROM
mechanikou
6. AUX IN – doplňkový linkový vstup pro připojení
interních zařízení (např. TV tuner)
7. S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface), což je
rozhraní pro digitální přenos zvuku mezi zařízeními
spotřební elektroniky
Zdroj : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_SoundBlaster_Audigy_2_(SB0400)-4.jpg
Autor: JamesR
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SoundBlaster_Audigy_2_ZS_SB0350.jpg
Dataprojektor
Je zobrazovací zařízení umožňující zprostředkovat
prezentaci tím, že obraz (zdrojem může být osobní
počítač, notebook, DVD nebo jiné videozařízení)
promítá zvětšený na plátno.
Můžeme je rozdělit na
DLP projektory, kde
základem je jeden, případně více DMD čipů (Digital
Micromirror Device). V dražších DLP projektorech
jsou takové čipy umístěny tři, každý pracuje pouze
s jednou barevnou složkou (RGB).
Zdrojem světla je lampa.
DLP projektor
Zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/File:InFocus_LP425z_Single_Chip_DLP_-_DMD_Light_Path.jpg
Autor: Dale Mahalko
 Dalším druhem dataprojektorů jsou LCD (Liquid
Crystal Display) - LCD projektory pracují na
odlišném principu než DLP
 Základem LCD projektorů jsou tzv. dichroická
zrcadla a LCD panely.
 Hlavní výhodou těchto zrcadel je schopnost
odrážet a propouštět světlo v závislosti na jeho
vlnové délce.
 U těchto projektorů je zdrojem světla výkonná
lampa se schopností vytvořit velmi intenzivní
světlo s ideálním barevným tónem.
 Nevýhodou LCD projektorů je stárnutí a vypalování
LCD displejů.
modul LCD Projektoru
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCD_projector_prism_module.jpg
Autor: MaDCocktail
 Dalším druhem dataprojektorů jsou LED (Light
Emitting Diode) - LED projektory jsou v podstatě
DLP projektory, ve kterých je lampa nahrazena LED
diodami.
 Výhodou této technologie je nízká spotřeba,
absence lampy a malé rozměry, ovšem za cenu
velmi nízké světelnosti oproti FDLP projektorům.
 Nejnovější technologií je LCoS (Liquid Crystal on
Semiconductor).
 Je kombinací LCD a DLP projektoru.
 Jedná se o technologii, která místo zrcátkového
DMD čipu používaného v technologii DLP, využívá
čip složený z tekutých krystalů na reflexní metalické
vrstvě tvořené řadou elektrod.
princip Lcos dataprojektoru
Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCoS.png
pohled na sestavu dataprojektoru
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitsubishi_XD300U.jpg
pohled na zadní panel a příslušné vstupy a výstupy
dataprojektoru
Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitsubishi_XD300U_side.jpg
Zadání 1
Zjistěte pomocí literatury nebo Internetu, jak jsou
zkonstruovány zvukové karty a jaké čipy obsahují
v současné době. Jaké parametry jsou důležité při
výběru zvukové karty, co je to midi signál a k čemu
se používá.
Zadání 2
Zjistěte pomocí literatury nebo Internetu, jak jsou
zkonstruovány současné dataprojektory. Jaké jsou
nejvhodnější pro prezentaci, kterou vytvoříte
pomocí prezentačního software, na vašem počítači?
1.Dnešní zvukové karty jsou vhodné pro:
a) zpracování analogového obrazu
b) zpracování digitálního obrazu
c) zvukového signálu
2.A/D převodník zvukové karty:
a) převede spojitý (analogový) elektrický signál
na digitální data
b) řídí rozhraní pro připojení elektronických
hudebních nástrojů
c) podle pokynů programu uměle vytváří tóny a
zvuky
3. MIDI rozhraní zvukové karty:
a) převede spojitý (analogový) elektrický signál
na digitální data
b) podle pokynů programu uměle vytváří tóny
a zvuky
c) řídí rozhraní pro připojení elektronických
hudebních nástrojů
4. Zdroj zvuku a tónů zvukové karty:
a) podle pokynů programu uměle vytváří tóny
a zvuky
b) řídí rozhraní pro připojení elektronických
hudebních nástrojů
c) převede spojitý (analogový) elektrický signál
na digitální data
5. Konektor LINE IN zvukové karty:
a) slouží pro výstup pro připojení externích
zařízení, reproduktorů a sluchátek
b) slouží pro linkový vstup pro propojení s CD ROM mechanikou
c) slouží ke vstupu z externích zařízení
6. Konektor CD IN zvukové karty:
a) slouží ke vstupu z externích zařízení
b) slouží pro linkový vstup pro propojení s CDROM mechanikou
c) slouží pro výstup pro připojení externích
zařízení, reproduktorů a sluchátek
Seznam odkazů a použité literatury:
1.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro
maturanty a zájemce o studium na vysokých
školách. ISBN978-80-89132-71-3
2.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv –
Informační a komunikační technika, Europa –
Sobotáles, Praha 2004.
3.Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP,
České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0

similar documents