Office 365 Share Point

Report
1 mld
smartfonów do 2016 r.,
350 mln z nich jest
używanych w pracy
82%
populacji online korzysta
z sieci społecznościowych
50%
przedsiębiorstw zmierza
ku chmurze
Rozwiązanie
hybrydowe
Lokalnie
Najlepsza jakość obsługi
urządzeń
Wiadomości
Głos
i wideo
Zarządzanie
zawartością
Online
Chmura na Twoich
zasadach
‚Social Enterprise’
Raportowanie
i analiza
Zintegrowane rozwiązania najlepsze w swojej klasie
NOWY SPOSÓB
WSPÓŁPRACY
SharePoint —
podstawowe
informacje
Udostępnianie
Organizowanie
Odkrywanie
Tworzenie
Zarządzanie
Program SharePoint
umożliwia utrzymywanie
kontaktów
z pracownikami w całym
przedsiębiorstwie, w tym
prowadzenie dialogu,
dzielenie się pomysłami
i poszukiwanie nowych
sposobów współpracy.
Program SharePoint
ułatwia organizowanie
informacji, kontaktów
i projektów niezależnie
od tego, czy pracujesz
indywidualnie,
czy w zespole.
Program SharePoint
ułatwia uzyskiwanie
odpowiedzi,
analizowanie informacji
i nawiązywanie kontaktu
z ekspertami.
Odpowiedzi
Wnioski
projektowane zgodnie ze standardami
Programiści i projektanci
stron internetowych
mogą tworzyć
w programie SharePoint
nowe środowiska,
korzystając w tym celu
z dobrze znanych
narzędzi zapewniających
zgodność ze standardami
obowiązującymi
w internecie.
Aplikacje
Program SharePoint
oferuje zaawansowane
mechanizmy kontroli,
które umożliwiają
działom informatycznym
zarządzanie kosztami,
ryzykiem i czasem pracy.
Koszty
Czas
Ryzyko
Uporządkuj kontakty
z zespołem w jednym
miejscu.
Zarządzaj
uprawnieniami.
Uruchamianie programu SharePoint w chmurze
Szybsze udostępnianie nowych funkcji
i aktualizacji
Zmniejszenie ilości potrzebnej pamięci masowej
Zwiększenie skalowalności i wydajności
Kontrola sposobu udostępniania witryn
Możliwość samodzielnego tworzenia witryn
Automatyzacja powtarzalnych procesów
Wartość biznesowa sieci społecznościowych dla przedsiębiorstw
Cztery scenariusze realizowane przez klientów odnoszących
największe sukcesy
https://www.yammer.com/customers/
Wizja firmy Microsoft dotycząca sieci społecznościowych dla
przedsiębiorstw
Zmiana sposobu działania firmy dzięki sprawnej wymianie informacji między pracownikami, partnerami
i klientami
Nowe środowiska łączące sieci społecznościowe, współpracę,
pocztę e-mail i ujednoliconą komunikację
Powszechnie dostępna warstwa społecznościowa łącząca
użytkowników, zawartość i dane biznesowe
Platforma klasy korporacyjnej zapewniająca bezpieczeństwo,
zarządzanie i zgodność
Plan rozwoju integracji serwisu Yammer
z usługą Office 365
Nowe środowiska łączące sieci
społecznościowe, współpracę, pocztę
e-mail, wiadomości błyskawiczne
oraz połączenia głosowe i wideo
Korzystanie z serwisu Yammer
Natychmiastowe upowszechnienie funkcji
społecznościowych i szybkie tworzenie
innowacji
Integracja za pomocą aplikacji i wskazówek
Korzystanie z funkcji społecznościowych
programu SharePoint 2013
dla przedsiębiorstw, które nie mogą
skorzystać z usługi świadczonej
w chmurze
Więcej informacji:
http://www.sharepoint.com
Rejestracja w usłudze Office 365:
http://office.microsoft.com/en-us/
Rejestracja w serwisie Yammer:
http://yammer.com
Scenariusz
uszczegółowiania
Omówienie środowiska programu SharePoint
2013

similar documents