راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی

Report
‫بخش اطالع رسانی‬
‫کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاس ی‬
‫‪1‬‬
‫تهيه و تنظيم‪:‬‬
‫علي زرقاني شيراز‬
‫امکانات و ویژگی های بخش اطالع رسانی‪:‬‬
‫ ‪ 23‬عدد کامپیوتر مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم جهت اتصال به اینترنت و انجام‬‫کارهای تحقیقاتی دانشجويان كارشناس ي ارشد در فضایی مجزا در مجاورت سالن مطالعه کتابخانه‬
‫ امکان چاپ و كپي بر روي س ي‪-‬دي مقاالت مورد نظر ‪-‬‬‫ تجهيز بخش اطالع رسانی به ویدئو پروژکتور جهت برگزاری بهتر کارگاه های آموزش ي در سال ‪90‬‬‫ ارائه خدمات اطالع رساني خدمات كتابخانه و آگاهي رساني جاري به وسيله ” ‪-‬‬‫پست الكترونيكي“ و ارسال ” پيامك“ به دانشجويان ‪-‬‬
‫ سرويس دهي بيش از ‪ 2000‬عنوان كتاب الكترونيكي التين خريداري شده در حوزه هاي حقوق و علوم‬‫سياس ي و ‪ 83‬عنوان كتابهاي الكترونيكي اسكن شده رشته حقوق نفت و گاز ‪ ،‬به اساتيد و دانشجويان‬
‫تحصيال ت تكميلي به صورت آفالين بر روي س ي دي يا يو‪-‬اس‪-‬بي‪ ،‬فلش‪.‬‬
‫ در سال ‪ ،1390‬به منظور يكپارچه سازي دسترس ي به شبكه اينترنت براي سايتهاي كتابخانه‪ ،‬نرم افزار‬‫مديريت شبكه و سرور اختصاص ي ‪ ،‬تهيه گرديد‪.‬‬
‫ در سال ‪ ،1390‬سايت مجزايي براي دانشجويان مقطع دكتري با اختصاص ‪ 15‬عدد كامپيوتر ‪ ،‬جنب‬‫سالن مرجع كتابخانه افتتاح گرديد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -‬ساعت کار ‪ :‬شنبه تا چهارشنبه‪ 8 :‬تا ‪ 12‬و ‪ 13‬تا ‪19‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫فعالیت های بخش اطالع رسانی‪:‬‬
‫‪ -1‬ارائه خدمات جستجوی اینترنتی به دانشجویان‬
‫‪ -2‬اعالم و اطالع رسانی اخبار مربوط دسترس ی به منابع اطالعات علمی‬
‫‪ -3‬تهیه راهنماها و بروشورهای آموزش ی جهت نصب در تابلو اعالنات‪ ،‬ارسال به‬
‫اساتید و ارائه به مراجعين به صورت چاپی یا الکترونیکی‬
‫‪ -4‬ارائه خدمات مربوط به کتاب های الکترونیکی خریداری شده توسط دانشکده‬
‫‪ -5‬آموزش چهره به چهره و راهنمایی دانشجویان در خصوص استفاده از منابع‬
‫اطالعات علمی و بازیابی مقاالت مورد نظر‬
‫‪ -6‬ارائه خدمات نرم افزارهای تخصص ی حقوق و سیاس ی مرتبط با واحدهای درس ی به‬
‫صورت لوح های فشرده‬
‫‪ -7‬برگزاری کالسها و کارگاه های آموزش ی ” آشنایی با منابع اطالعات علمی حقوق و‬
‫علوم سیاس ی“‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در این دوره ها‬
‫‪ 155‬نفر‬
‫‪4‬‬
‫تاريخ هاي برگزاري كارگاه آموزش ي آشنايي با منابع اطالعات علمي‪ ،‬كتابخانه ديجيتال و جستجو در سيستم جامع كتابخانه و استراتژيهاي‬
‫جستجو‬
‫‪89/7/28‬‬
‫‪90/8/7‬‬
‫‪89/8/2‬‬
‫‪90/8/10‬‬
‫‪89/9/16‬‬
‫‪90/8/14‬‬
‫‪89/12/17‬‬
‫‪90/8/15‬‬
‫‪( 90/7/4‬دانشجويان خانم ورودي جديد)‬
‫‪90/8/17‬‬
‫‪( 90/7/4‬دانشجويان مرد ورودي جديد)‬
‫‪90/8/23‬‬
‫زمستان ‪(90‬ترم دوم)‬
‫بهار ‪91‬‬
‫‪91/3/3‬‬
‫‪91/7/29‬‬
‫‪91/8/1‬‬
‫‪91/8/15‬‬
‫‪5‬‬
‫کارگاه آموزش ی‬
‫آشنایی با منابع اطالعات علمي و‬
‫كتابخانه ديجيتال‬
‫(پایگاه های تحت وب خریداری شده توسط دانشگاه‬
‫تهران)‬
‫براي رشته های حقوق و علوم سیاس ی‬
‫‪6‬‬
‫پایگاه های اطالعاتی و منابع الکترونیکی مرتبط با رشته های حقوق و علوم‬
‫سیاس ی در دانشگاه تهران‬
‫‪7‬‬
‫پایگاه های ابزاری پژوهش ی‬
‫پایگاه های اطالعاتی علمی منابع فارس ی‬
‫‪8‬‬
‫پایگاه های اطالعات علمی منابع رایگان در اینترنت‬
‫‪Open Access Databases‬‬
‫پایگاه های اطالعات علمی آزمایش ی‬
‫‪Trial Databases‬‬
‫‪9‬‬
‫امکانات پایگاه های اطالعاتی‬
Browse  by Subject / by Title
Search / Advanced Search
Registry  Login
Alerts / RSS feed
Help / User Guides
10
‫(جستجوی پیشرفته )‬
‫فنون مشترک جستجو در پایگاه های اطالعاتی‬
‫‪ -1‬جستجوی ساده ‪ :‬برای جستجوی ساده لغت و یا لغت های خود را بدون هیچ عالمتی در فیلد جستجو وارد‬
‫نمایید مانند‬
‫‪Law‬‬
‫‪International Law‬‬
‫در این صورت موتور جستجوی پایگاه‪،‬در مثال یک در رکوردها به دنبال لغت میگردد و در مثال دو‬
‫رکوردهایی را نشان میدهد که آن دو لغت را هم به طور پیوسته و پشت سر هم دارند هم به صورت جدا‬
‫جدا‬
‫‪AND +‬‬
‫‪ -2‬جستجو بوسیله عملگر منطقی ‘‪ : ’+‬استفاده از عملگر ‪ +‬جستجو های منطقی را حاصل میکند و حاصل‬
‫جستجو های زیر با یکدیگر متفاوت است (دامنه جستجو را محدود و نتایج را کم می کند) مثال ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫‪International Law‬‬
‫‪International + Law‬‬
‫‪NOT -‬‬
‫‪ -3‬جستجو بوسیله عملگر ‘–’ ‪ :‬عملگر ‪( -‬منفی) برای حذف کردن یک لغت از نتایج‬
‫(دامنه جستجو را محدود و نتایج را کم می کند)‬
‫مثال ‪:‬‬
‫‪Law – International‬‬
‫| ‪OR‬‬
‫‪ -4‬عملگر منطقی ” یا ” ”|“ ‪ :‬با استفاده از این عملگر منطقی و استفاده از خط | میتوانید به شکل زیر‬
‫جستجوی خود را به شکل منطقی ( یا ) دقیق تر کنید‬
‫(نتایج جستجو را بیشتر می کند)‬
‫‪Law OR Rights‬‬
‫‪12‬‬
‫‪Law |Right‬‬
‫” ‪“--------‬‬
‫‪ -5‬جستجوی عبارت ‪ :‬در (‪ )1‬گفتیم که اگر دو لغت در سرچ داشته باشیم موتور جستجو به‬
‫دنبال لغت ها به صورت جدا جدا و پیوسته در پایگاه میگردد اما اگر بخواهیم عبارت فقط به‬
‫صورت پیوسته جستجو شود از عالمت نقل قول در اول و آخر عبارت استفاده میکنیم مثال ‪:‬‬
‫"‪“International Law‬‬
‫~‬
‫‪ -6‬عملگر هم معنی ها ( ~ ) ‪ :‬با استفاده از عملگر ~ میتوانید همزمان از تمام مشتق ها و هم معنی های‬
‫لغت مورد جستجو در جستجوی خود استفاده کنید مانند شکل زیر‬
‫‪~ Law‬‬
‫‪13‬‬
‫دسترس ی به پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه تهران‬
‫‪http://ut.ac.ir/‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫مراحل ثبت نام در کتابخانه دیجیتال‬
‫‪ -1‬ایجاد یک پست الکترونیکی دانشگاهی با دامنه دانشگاه با استفاده از شماره دانشجویی از طریق وب سایت‬
‫دانشگاه > خدمات رایانه ای > خدمات ویژه اعضاء > ثبت نام سرویس های دانشجویانشبکه دانشگاه > درخواست‬
‫عضويت پست الکترونيکی مخصوص‬
‫‪15‬‬
‫‪ -2‬مراجعه به وبسایت کتابخانه دیجیتال به نشانی ‪http://dlp.ut.ac.ir‬و یا از طریق لینک موجود در صفحه اصلی سایت دانشگاه‬
‫‪16‬‬
‫‪ -3‬مراجعه به صندوق پست الکترونیکی دانشگاهی خود و دریافت لینک فعال سازی‬
‫‪ -4‬تکمیل فرم تعهدنامه استفاده از سامانه کتابخانه ديجيتال و ارساال آن باه پسات الکترونیکای‬
‫‪ ،[email protected]‬جهاات فعااال سااازی دسترس ا ی بااه سااامانه‬
‫خارج از شبکه دانشگاه (در حال حاضر ویژه دانشجویان دکترا)‬
‫فرم تعهدنامه‬
‫‪17‬‬
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪Hein Online‬‬
‫‪18‬‬
19
Field Search
20
21
22
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪JSTOR‬‬
‫‪23‬‬
24
25
26
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪EBSCO‬‬
‫‪27‬‬
28
29
30
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪Sage‬‬
‫‪31‬‬
32
33
34
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪ProQuest‬‬
‫‪35‬‬
36
37
38
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪InformaWorld / Taylor & Francis‬‬
‫‪39‬‬
Stem Searching
Select the stemming check box if
you want to find results for terms
that sound similar to your search
criteria.
example: search for anything to do
with teaching Step 1: Enter
teaching into the first field
Step 2: Select stemming check box
Step 3: Hit Search
Results will include matches for:
Teaching
Teach
Teacher
Teaches
40
41
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪Gale Cengage‬‬
‫‪42‬‬
43
44
45
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪Springer‬‬
‫‪46‬‬
47
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪John Wiley‬‬
‫‪48‬‬
49
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪ELSEVIER‬‬
‫‪50‬‬
51
52
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪Oxford Journals‬‬
‫‪53‬‬
54
55
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪Magiran‬‬
‫‪56‬‬
57
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪DOAJ‬‬
‫‪58‬‬
59
60
‫آشنایی اجمالی با محیط جستجوی پایگاه اطالعاتی‬
‫‪GIGAPEDIA‬‬
‫‪61‬‬
62
63
‫پایان‬
‫‪64‬‬

similar documents