Undervisningsmateriale - Velkommen til DUBU

Report
Velkommen til DUBU 
Er vi friske?
 Har vi kaffe?
 Har vi computeren klar?

Dagens program:

Opstart.
 rollespil
 Forventninger til i dag
 Gennemgang af grundtanken i DUBU
 Forskel på en person og en sag!!!
 Kolonne opsætning 
 Søg en person (barnet)/
opret en person
 Opret en sag under barnet.
 Evt.
Rollespil -Hatten
HVID – fakta og kendsgerninger
 RØD – følelser, fornemmelser og
intuition
 GUL – det vellykkede og optimistiske
 SORT – det vanskelige og bekymrende
 GRØN – nye og kreative ideer
 BLÅ – overblik og sammenfatning.

Introduktion og ’Bagage drop’
Hvem er du?
Navn
Forventninger
Hvad lod du bag dig for at være klar til i dag?
4
DUBU består af 2 værktøjer:
et fagligt og et teknisk
DUBU
ICS
Elektroniske processer
og arbejdsgange
Oprettelse/opdatering af sag
Opfølgning
Børnefaglig
undersøgelse
Afgørelse
Handleplan
Indsats
DUBU vil give os endnu mere faglighed, systematik
og overblik
Indsæt
vsisionen for
DUBU
B&U 2012/2013
Ønsket situation
Besparelser og øget
sagsmængde/kompleksitet
tvinger B&U til at effektivisere og
digitalisere arbejdsgange
• Vi har en fælles faglig
kultur med pondus
bag vores faglighed
• Forskelligt
serviceniveau
• Vi kommer hele vejen
rundt med barnet/den
unge i centrum
• Begrænset
vidensdeling
• Vi har overblik og
styrer vore sager
• Autonomi – forskellig
sagsbehandling
• Vi har økonomisk
indsigt og handlefrihed
• Økonomiske
overskridelser
• Vi arbejder mere
systematisk
• Manuel registrering i
regneark
• Manuelle sagsgange
og opfølgning
• Påtale ifm. årsrevision
B&U 2011
Udfordringer
• Nye arbejdsgange
• Uddannelse
• Klare mål og opfølgning
DUBU løsningen
Med DUBU har vi mulighed for at ændre vores
hverdag…
Med ICS
• Én fælles socialfaglig metode/metodeansvar
• Barnet/den unge sættes i højere grad i centrum
• Øget deltagelse af børn og forældre i sagsbehandlingen
• Øget klarhed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen
• Større grad af helhedsorientering
• Øget tværfaglig samarbejde
• Øget struktur i sagsbehandlingen
Med elektroniske processer og arbejdsgange
• Ensartet og systematiseret sagsarbejde
• Vi arbejder struktureret i skærmbilleder/it
• Genbrug af data
• Lettere administration ift. indberetninger og klagesager – ”knap” til
Ankestyrelsen
• Et serviceniveau der passer til økonomien
• Økonomioverblik i DUBU - budgetdelen
DUBU – vi får 2 værktøjer i et system, der er målrettet mod vores
arbejde og fagområde
...og det kræver, at vi bevæger os op ad
forandringstrappen
Aktiv
deltagelse
og resultater
Kan se og begejstres
af resultatet
Anvende det nye
Sørge for egen
udvikling
Forstå egne behov
for udvikling
Se konsekvensen
af DUBU
Acceptere DUBU
Forstå DUBU
Høre om DUBU
Hvad betyder DUBU for os som rådgivere?
• Fælles faglig opkvalificering til international, forskningsbaseret
socialfaglig metode
ICS
• Godt visuelt samtaleredskab – skaber logik og giver
indholdsfortegnelse – og holder fast i barnet
• Øget kvalitet, faglighed og validitet
• Bedre beslutningsgrundlag for indsats
• Fælles sprog
EIektroniske arbejdsgange
• ………
• Handleplaner baseret på økonomisk indsigt
• Overblik, bedre styring og opfølgning af egne sager
• Mindre tid på administration
• Indtastede data kan genbruges
• ………
Pause 
Husk at tisse.
 Ryge
 Åben vinduerne
 Lav mere kaffe

Procesforløb for en sag
Henvendelse
Søg
barn
Underretning
Søg efter en person
Procesforløb for en sag
Opret barn
Henvendelse
Søg
barn
Underretning
Kolonner

Du skal lave følgende
kolonnerækkefølge i skærmfanebladet
”Aktiviteter”. Du skal gøre det både
for ”Mine aktiviteter” og ”Alle
aktiviteter”.
Rækkefølgen er:

Ny

Cpr.nr.

Type

Undertype

Delproces

Beskrivelse

Notat

Bilag

Dok læst







Dato
Udført
Udført dato
Status
Sagsbehandler
Team
Alarm
Opret en ”ny” person
Kast dig ud i det og prøv 
Tag din sagsliste og begynd fra en ende
af.
 Tryk ”ny” under personer.
 Skriv cpr nummer og ”tryk opdater cpr”

Overblik på barnet
Overblik på barnet
Overblik på barnet
Overblik på barnet
Pause 
Husk at tisse.
 Ryge
 Åben vinduerne
 Lav mere kaffe

Prøv selv tid 
Nu skal vi afprøve at søge/oprette
personer (barnet), og derefter oprette en
sag under barnet.
 Jeg går rundt og hjælper

Uge 45 Tirsdag undervisning

Hvor er du nu /spørge runde 
Fortsat oprettelse af sager på barn
 Ændre sagsbehandler navn fx bofmd.
 Vigtig at for hver gang en sag skifter navn,
kan man se det under mine sager.
 Modtager ændre selv sagsbehandler navn

Oprettelse og opdatering af sag
Oprettelse og opdatering af sag
Uge 45 Onsdag
Hvor er du nu /spørge runde 
 Barnets netværk.


gennemgang
Opret netværk i alle sager hele dagen.
Opdateret sagsliste medbringes.
Uge 45 Torsdag








Hvor er du nu /spørge runde 
Aktiviteter
 Hvad er det/oprettelse
Henvendelse/underretning
 Trække bilag
 Møde/samtale med forældre barn
Indledende vurdering/afgørelse. (§ 41-42)
Generere rapport.
Undersøgelse gennemgang
 ics fokus punkter. Analyse/fagligvurdering.
 Ny version/udgave.
Den store DUBU-dyst, For ALLE.
Arbejde med DUBU i egne sager.
Procesforløb for en sag
Opret barn
Henvendelse
Søg
barn
Underretning
Overblik på
barnet
Oprettelse og
opdatering
af sag
Procesforløb for en sag
Opret barn
Henvendelse
Søg
barn
Underretning
Overblik på
barnet
Oprettelse og
opdatering
af sag
Børnefaglig
undersøgelse
Børnefaglig undersøgelse
Børnefaglig undersøgelse
Børnefaglig undersøgelse
Procesforløb for en sag
Opret barn
Henvendelse
Søg
barn
Underretning
Overblik på
barnet
Oprettelse og
opdatering
af sag
Børnefaglig
undersøgelse
Handleplan
Positive oplevelser
Hvad er lykkes?
 Hvad vil vi gerne prøve igen?
 Hvad vil vi øve os på?

Uge 45 Fredag

Del evaluering
Hvordan har ugen været
 Forventninger til næste uge.
 Hvem har slik med på mandag?

Dubu mini-quiz
 Spørge runde.
 Arbejder med egne sager.


Dokumenter overføres fra sbsys til DUBU
DUBU Mini Quiz
Svar
Spørgsmål
Hvad er genvejstasten til at starte en
søgning?
Alt + Q
Hvordan ændrer man rækkefølgen af
kolonnerne i en liste?
Drag & Drop eller “Viste Kolonner”
Hvad kan man se på DUBUs
forside?
Overskredne Aktiviteter og åbne
Sager
Hvad hedder de seks skærmfaner?
Forside, Aktiviteter, Personer, Sager,
Familie og Økonomi
Hvor gemmer man sit dokument i
DUBU?
På en aktivitet
Hvordan gemmer man sine
indtastninger i DUBU?
Med Ctrl+S eller blot ved at klikke et
andet sted hen i DUBU
Hvor finder man den Børnefaglige
undersøgelse?
På en sag
Hvilken genvejstast anvendes til at
gemme en søgning?
Alt + S
Uge 46 Mandag
Handleplan
 Obs på børnesamtalen.
 Opfølgning og indberetning til ast.
 Oprette handleplan i DUBU, obs på dato
til opfølgning.

Handleplan – venstre siden
2. Indtast formål og forventet indsats og varighed
1. Vælge handleplan type og undersøgelse
4. Sætte Version færdiggjort dato
3. Udfylde venstre side
KOMBIT / DUBU
38
Handleplan – højre siden
5. Udfyld højre side
KOMBIT / DUBU
39
Handleplan – version 2 – venstre side
6. Generer ’Ny version’
7. Revurdere venstre side
KOMBIT / DUBU
40
Handleplan – version 2 – venstre side
8. Slette højre side
KOMBIT / DUBU
41
KOMBIT / DUBU
42
Uge 46 Tirsdag
Spørge runde
 Oprette handleplaner
 Overføre fra sbsys til dubu

Uge 46 Onsdag

opsamlingsdag
Uge 46 Torsdag
Hvor er du nu /spørge runde 
 Indsats og ydelser.
 Overføre sager til andre kommuner
 Overføre fra sbsys til DUBU.

Uge 46 Fredag

Opsamling.
Uge 47 Mandag

Evaluering
Hvor er vi nu?
 Fortsæt arbejdet i DUBU.

Uge 47 tirsdag, onsdag, torsdag fredag
Arbejde med egne sager.
 spørgetime

Tirsdag og onsdag kl. 10-11 og 13-14
 Torsdag kl. 10-11, 13-14 og 15-16
 Fredag kl.10-11

huske
Der kan kun være EN sag under barnet
(med mindre der også er H-gr. Sag)
 VI SKAL TÆNKE ANDERLEDES.
 Der er kun en sag, men mange
aktiviteter.

fremlæggelse

Rammer for systemet.


Søg barn









Søg med stort navn, cpr uden bindestreg.
Sæt kolunner rigtig, opsætning.
Basis navigation
opbygning
Opret barn
Ind vi opretter sager, flyttes sagsnummer/facet eller andet, man ikke vil bruge.
Vi anbefaler at det kan se sådan ud.
Opret sag
ALLE SAGSNAVNE ER CPR NUMMER




Personer, ret kolonner
Opsæt sagslisten.
Type  rykker når der sker skift.
Delproces.
Netværk



Under barnets netværk
Faneblade rykkes rundt
Kom væk så brug esc



Underretning
Aktiviteter
Afgørelse



Børnefaglig undersøgelse
Handleplan
Indsats

Succes historie

Indledende vurdering
DEN GEMMER SELV, GENVEJE OSV.

similar documents