آموزش CPR

Report
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫گروه آموزش واحد پرستاري‬
‫تقديم مي نمايد‪:‬‬
‫آموزش ‪CPR‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك آن تنفس و گردش خون‬
‫فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذايي و اكسيژن به مغز او و مرگ‬
‫مغزي در فرد جلوگيري شود‪.‬اين مانور حياتي مي تواند بدون احتياج به هيچ وسيله‬
‫اضافي نيز انجام گيرد و انجام صحيح و به موقع آن جان انسانهاي زيادي را از مرگ‬
‫حتمي نجات بخشد ‪.‬‬
‫ايست قلبي‪ -‬ريوي لزوما باهم ايجاد نميشود‪ .‬درصورتيكه قلب ابتدادچار ايست شود‬
‫دراثرنرسيدن خون به مراكز تنفس ي و مختل شدن عمل اين مراكز‪،‬متعاقباتنفس نيز‬
‫متوقف خواهد شدواگر ابتداتنفي دچارايست گرددبه دليل هيپوكس ي شديدقلبي‬
‫متعاقب آن‪،‬قلب نيز دچاراختالل و ايست خواهد شد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫علل ايست قلبي‪ -‬ريوي‬
‫شايعترين علل مرگهاي ناگهاني عبارتند از‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حمله قلبي وايست قلبي‬
‫تصادفات‪:‬تروماهاي قفسه سينه‪ -‬تروماهاي سر‬
‫خفگي در آب‬
‫خفگي با گاز دراثرآتش سوزي‪-‬مصدومين شيميايي‬
‫برق گرفتگي‬
‫سوختگي ها‬
‫مسموميت باداروها‬
‫• خودكش ي وديگركش ي‬
‫‪CPR‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫تعريف مرگ‪ :‬مرگ دو مرحله است ‪ -1 :‬مرگ كلينيكي ‪ -2‬مرگ مغزي‬
‫‪ -1‬مرگ كلينيكي ‪ :‬لحظه اي كه ضربان قلب و تنفس متوقف مي شود دو مرحله دارد‪:‬‬
‫مرحله اول ‪0-6 :‬دقيقه اول توقف ضربان قلب يا تنفس كه با انجام اقدامات الزم از‬
‫هالك مغز جلوگيري شده و مرگ به تأخير مي افتد‪ .‬اين اقدامات همان انجام ‪CPR‬‬
‫است ‪.‬‬
‫مرحله دوم ‪ 6-10 :‬دقيقه بعد از توقف ضربان قلب كه منجربه هالك سلولهاي قلب‬
‫مي شود و هالك سلولهاي مغزي آغاز مي گردد‪.‬‬
‫‪ -2‬مرگ مغزي ‪ :‬اگر اقدامات الزم براي مصدومي كه دچار توقف ضربان قلب و تنفس‬
‫شده به موقع انجام نگيرد و مغز بيمار بيشتر از ده دقيقه از اكسيژن و خون محروم‬
‫بماند‪ ،‬مرگ مغزي اتفاق مي افتد‪ .‬مرگ مغزي غيرقابل برگشت است‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫براي انجام مراحل ‪ CPR‬مراحل زير را بادقت پيش مي گيريم‪:‬‬
‫• باز كردن راه هوايي‬
‫‪Air way‬‬
‫• دادن تنفس مصنوعی‬
‫‪Breathing‬‬
‫• ماساژ قلبی‬
‫‪Circulation‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫اقدامات اوليه حفظ حيات‬
‫‪Basic Life Support‬‬
‫مراحل ‪BLS‬به عبارتنداز‪:‬‬
‫الف)ارزيابي سطح هوشياري‬
‫ب) تماس گرفتن باگروه احياء‪:‬كد‬
‫ج) دادن پوزيشن مناسب به بيمار‬
‫د)بازكردن راه هوايي‬
‫ذ)برقراري تنفس‬
‫و)برقراري گردش خون‬
‫ز)ارزيابي مجدد وضعيت مصدوم‬
‫ر)ثبت گزارش ‪CPR‬‬
‫‪CPR‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫ارزيابي سطح هوشياري مصدوم‬
‫بمنظورارزيابي سطح هوشياري مصدوم اقدامات زير بايد انجام گيرد‪:‬‬
‫جهت اطمينان از اينكه فرد بيهوش است يا خير‪،‬بايد دو عمل زير را بصورت متوالي انجام‬
‫داد‪:‬‬
‫الف)تكان دادن آرام شانه هاي مصدوم در صورت عدم آسيب ستون فقرات و گردن‬
‫ب) خطاب كردن و پرسيدن حال مصدوم با صداي بلند‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫كمك خواستن‬
‫درخواست كمك با صداي بلند و يا درصورت‬
‫امكان دسترس ي به تلفن‪،‬تماس با كد يا‬
‫مركزاورژانس ‪115‬‬
‫‪CPR‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫دادن پوزيشن مناسب‬
‫مصدوم را به پشت روي يك سطح صاف و سفت قرار دهيد‪.‬‬
‫توجه‪:‬‬
‫هنگام تغييرپوزيشن بيمار‪ ،‬به ثابت بودن ستون فقرات و مهره هاي‬
‫گردن توجه گردد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫باز كردن راه هوايي ‪Air way‬‬
‫اولين قدم باز كردن راه هوايي فرد است‪ .‬در فرد بيهوش تمامي ماهيچه ها شل‬
‫شده اند‪.‬عضالت زبان و گردن هم از اين قاعده مستثني نيستند و احتمال دارد‬
‫كه زبان به طرف حلق بر گردد و راه هوايي را مسدود كند ‪.‬‬
‫راه هوایی مصدوم را چک میکنیم تا ببینم که جسم خارجی وجود دارد یا خير ؟‬
‫سر مصدوم را به سمت چپ و یا راست منحرف میکنیم‪ .‬ترشحات موجود در‬
‫دهان مصدوم را خارج کرده و سپس با استفاده از مانور های زیر راه هوایی را باز‬
‫میکنیم‪:‬‬
CPR
3
Cardio Pulmonary Resuscitation
2
1
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
‫دادن سر به عقب و باالکشيدن چانه‬
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
‫دادن سر به عقب و باال کشيدن گردن‬
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
‫باال کشيدن فک تحتانی‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫برای فهمیدن اینکه مصدوم هنوز نفس میکشد از روش‬
‫( نگاه میکنیم‪ ،‬بشنویم‪ ،‬حس میکنیم ) استفاده میکنیم ‪.‬‬
‫‪CPR‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫دادن تنفس مصنوعي ‪Breathing‬‬
‫‪CPR‬‬
‫پس از بازكردن راه هوايي بايد از وضعيت تنفس مصدوم آگاه باشيد‪.‬ابتدا قفسه سينه‬
‫فرد را برهنه كنيد‪.‬اگر صورت مصدوم كبود و رنگ پريده باشد‪،‬نه جريان هوا از بيني و‬
‫دهان فرد حس شود و نه صدايي كه نشانگر جريان هوا باشد به گوش برسدوقفسه‬
‫سينه حركت نداشته باشد‪ ،‬تنفس وي قطع شده است و بايد تنفس مصنوعي را آغاز‬
‫كنيد‪ .‬حتي اگر نتوانستيد تشخيص دهيد كه فرد مذكورتنفس دارد يا نه ‪،‬نفس‬
‫مصنوعي را آغاز كنيد چون اگر فرد تنفس داشته باشد شما در هنگام تنفس مصنوعي‬
‫متوجه مي شويد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫انواع روش های تنفس دادن‪:‬‬
‫‪CPR‬‬
‫تنفس دهان به دهان‪:‬‬
‫در حالتی استفاده میشود که مصدوم هیچگونه‬
‫جراحت یا بریدگی یا ضایعه بر روی دهان خود نداشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫روش انجام تنفس دهان به دهان‪:‬‬
‫‪ .1‬اشیائی را که روی صورت و گردن هست مانند گردنبند و ‪ ...‬هست را آزاده کرده‬
‫و اجسام خارجی دهان و گلو را (همانطور که قبال گفته شد) خارج کرده و راه‬
‫هوایی را باز نمایید‬
‫‪ .2‬کف دست بر روی پیشانی قرار میگيرد و با دو انگشت شصت و سبابه بینی‬
‫مصدوم را گرفته لب های خود را اطراف دهان مصدوم قرار میدهیم به طوری‬
‫که کل دهان او را بپوشاند‪.‬‬
‫‪ .3‬در حالی که از گوشه ی چشم به سینه او نگاه میکنیم‪.‬‬
‫‪ .4‬اینقدر میدمیم تا سینه مصدوم باال بیاید‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫وقتي قفسه سينه فرد باال مي آيد تنفس را قطع كنيد ودهان خود را از دهان فرد جدا كرده و بيني اورا‬
‫آزاد بگذاريد و خودتان براي تنفس بعدي نفس بگيريد‪.‬هنگام تنفس موثر سينه وشكم مصدوم باالو پايين‬
‫مي آيد ‪ ,‬احياگر حس مي كند كه بادكنكي را پر ميكند و پس از دميدن حجم معيني ‪ ,‬مقابل ورود هواي‬
‫اضافه تر مقاومت احساس ميكند‪ .‬به تدريج رنگ پوست فرد از زردي و كبودي به صورتي تغيير مي يابد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬اگر قفسه ی سینه در اثر تنفس مصنوعی باال نیاید و به جای آن شکم باال بیاید نشانه ی باز نشدن راه‬
‫هوایی است‪.‬‬
‫بعد از انجام دو تنفس مصنوعی نبض گردنی را کنترل میکنیم‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫تنفس دهان به بینی‪:‬‬
‫در صورتی استفاده میشود که دهان مصدوم جراحت ‪ ،‬پارگی و یا آغشته به سم باشد‬
‫و یا دچار بیماری های قابل انتقال باشد که در اینصورت از این تنفس استفاده‬
‫میشود‪.‬‬
‫تفس دهان به دهان و بینی‪:‬‬
‫بیشتر در کودکان استفاده میشود به علت اینکه دهان و بینی کود کان بسیار کوچک‬
‫است‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫برای تنفس دادن سه تا قاعده چک میشود و شروع به تنفس دادن میکنيم ‪:‬‬
‫‪ .1‬نفس عميق میکشيم‪.‬‬
‫‪ .2‬دهان خود را منطبق بر دهان مصدوم میکنيم‪.‬‬
‫‪ .3‬تنفس با قدرت متوسط و محکم میدهيم‪.‬‬
‫نکته‪:‬‬
‫برای تنفس دهان به دهان اگر ماسک مخصوص را نداشتيم از پارچه نازك استفاده ميکنيم‪.‬‬
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
Circulation ‫ماساژ قلبي‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫پس ازدادن يك يا دو تنفس مصنوعي در صورتيكه فرد تنفس خود را بازنيابد بايد نبض‬
‫فرد را كنترل كرد‪ .‬طريقه كنترل كردن نبض ‪ :‬پس از آنكه تنفس مصنوعي تمام شد كف‬
‫دست را از روي پيشاني فرد بر نداريد و دو انگشت دست ديگر را در وسط گردن باالي‬
‫ناي و حنجره روي برآمدگي جلوي گردن ( سيب آدم ) بگذاريد ‪.‬انگشتان خود را به آرامي‬
‫به سمت پائين و كنار آن قسمت بلغزانيد و سپس كمي فشار دهيد ‪ .‬به مدت ‪ 10-5‬ثانيه‬
‫اين كار را ادامه دهيد تامطمئن شويد كه نبض را حس مي كنيد يا نه؟كنترل كردن نبض‬
‫احتياج به مهارت و دقت خاص ي دارد شما نيز ميتوانيد با تمرين كردن و شركت در‬
‫كارگاههاي عملي احيا تنفس ي اين مهارت را كسب نماييد ‪.‬‬
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫• اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعي با اندازه دوازده بار در دقيقه ادامه‬
‫دهيد‪.‬‬
‫• اگر فرد نبض نداشت بايد بي درنگ ماساژ قلبي را همراه با تنفس مصنوعي‬
‫آغاز كنيد‪ .‬زيرا فرد دچار ايست قلبي شده و احتمال دارد صدمات جبران ناپذيري‬
‫به مغز وي برسد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫براي دادن يك ماساژ قلبي موثر عالوه بر اينكه بايد ماساژ را با تكنيك صحيح انجام داد‬
‫الزم است كه وي را در وضعيت مناسبي بخوابانيد‪.‬‬
‫بيمار را به پشت خوابانده ‪ ,‬مطمئن شويد كه وي روي يك سطح سخت قرار گرفته است ‪.‬‬
‫اما اگر فرد در رختخواب يا هر سطح نرم ديگري است وقت را تلف نكنيد و فقط كافيست‬
‫كه اورا روي روي زمين بلغزانيد يا اينكه يك تخته با هر ش ي صاف و سخت را از بين پشت‬
‫او و ملحفه قراردهيد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫كنار مصدوم زانو بزنيد آخرين حد دنده هاي او را با دو انگشت دستي كه باالي فرد نزديكتر است بيابيد انگشتان‬
‫خود را بسمت باال بلغزانيد تا به يك فرو رفتگي در محل اتصال دنده هاي دو طرف برسيد‪ .‬يك انگشت را در محل‬
‫فرورفتگي بگذاريد و انگشت ديگر را كنار آن قرار دهيد سپس ته دست ديگر را در كنار آن دو انگشت قرار دهيد‬
‫‪.‬بعد موقعيت بدن خود را طوري تنظيم كنيد كه بازوها خم نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتكا دستها باشند ‪.‬‬
‫به اندازه اي بر جناغ فرد فشار وارد كنيد كه ‪ 5-4‬سانتي متر پايين برودپس از انجام ‪ 15‬عدد ماساژ پشت سر هم (‬
‫اين ‪ 15‬ماساژ در مدت ‪ 15‬ثانيه خواهد بود ) دو عدد تنفس مصنوعي به فرد بدهيد شما براي انجام اين دو‬
‫تنفس ‪ 4‬ثانيه فرصت داريد ‪.‬اين سيكل بايد چهار بار در دقيقه تكرار شود براي اينكه بتوانيد نسبت ‪ 15:2‬را در هر‬
‫دوره رعايت كنيد بهتر است با هر ماساژ شماره آن را بلند بگوييد‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫بعد از يك دقيقه وضعيت مصدوم را ازريابي كنيد اگرضربان رگ گردني باز نگشته باشد‬
‫دوباره احياي قلبي ريوي را با دو تنفس و ‪ 15‬ماساژ قلبي از سر بگيريد ‪ .‬شما براي انجام‬
‫اين دو تنفس و ‪ 15‬ماساژ ‪ 15 ,‬ثانيه فرصت داريد اين كار را براي مدت ‪ 3‬دقيقه ديگر‬
‫ادامه دهيد‪.‬‬
‫اگر دراين مدت تنفس منظم فرد بازگشت نيازي به تكرار احياي قلبي ريوي نيست بلكه‬
‫بايد مرتب تنفس و نبض فرد را چك كنيد‬
‫اگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعي را با سرعت ‪ 12‬عدد در دقيقه شروع‬
‫كنيد و همزمان نبض فرد را چك كنيد‪.‬‬
‫توجه داشته باشيد كه وقفه در انجام مراحل احياي قلبي ريوي بيشتر از ‪ 5‬ثانيه نشود‪.‬‬
‫توجه داشته باشيد كه در احياي قلبي ريوي دو نفره نسبت تنفس مصنوعي به ماساژ‬
‫قلبي ‪ 1‬به ‪ 5‬مي باشد‪.‬‬
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
:‫نحوه صحیح ماساژ قلبی‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪ CPR‬در نو جوانان ‪:‬‬
‫‪CPR‬‬
‫در كودكان بين ‪ 12‬تا ‪ 18‬ساله بسيار شبيه به بالغين بوده ولي مراحل آن‬
‫بايد كمي سريعتر و با فشار كمتري صورت بگيرد ‪ .‬در اين افراد وسط‬
‫جناغ را مشخص كرده و يك دست خود را در اين نقطه قرار داده و به‬
‫آرامي ماساژ دهيد ‪ .‬نسبت تنفس به ماساژ در احياي قلبي ريوي مثل‬
‫بزرگساالن است ‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫در كودكان و نوزادان ‪:‬‬
‫براي تنفس مصنوعي‪ :‬يك نفس عميق بكشيد و لبهاي خود را دور دهان و بيني‬
‫مصدوم قرار دهيد و به آرامي به اندازه فضاي داخل دهان خود ‪ 20‬نفس در دقيقه‬
‫بدميد ‪ .‬سپس نبض بازويي مصدوم را چك كنيد‪.‬‬
‫براي ماساژ قلبي‪ :‬تنها دو انگشت خود را در يك سوم تحتاني جناغ قرار دهيد ‪ .‬با‬
‫ماليمت ‪ 100‬بار در دقيقه به عمق ‪ 5/1‬تا ‪ 5/2‬سانتي متر فشار دهيد‪ .‬دهان خود را‬
‫از روي صورت برنداريد ‪ .‬هر ‪ 6/0‬ثانيه يك ماساژ بدهيد‪ CPR‬را به نسبت ‪1‬‬
‫تنفس به ‪ 5‬ماساژ انجام دهيد ‪.‬‬
‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫تهيه و تنظيم‪:‬‬
‫سوسن موسوي عباس ي‪ -‬كارشناس پرستاري‬
‫آدرس ما‪:‬‬
‫‪www.nidc.ir‬‬
‫اموربهداشت تغذيه و خدمات پزشكي‪ -‬واحد پرستاري‬
CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
‫با آرزوي موفقيت و سالمتي‬

similar documents