AULA - Aarhus Universitet

Report
AULA
Tilmelding til kurserne på Kandidatdelen
AULA
•
•
Tilmelding til selvbetjening på https://mit.au.dk
Når eller hvis man allerede er oprettet på selvbetjeningen kan man logge på AULA via WAYF, da det er samme
bruger-ID og adgangskode der bruges.
AULA
Tilmelding til kurserne på Kandidatdelen
• https://aula.au.dk
• Vælg login WAUF i højre side af skærmbilledet
AULA
• Vælg Aarhus Universitet
AULA
• Indtast brugernavn (CPR-nummer) og kodeord
(adgangskoden er den samme som ved selvbetjening)
• Login
AULA
• Under fanebladet ”Min kursusoversigt” vælges
”Kursushåndtering (course management)” (i højre side af
billedet)
AULA
• Tryk på ”Tilmeld kurser”
AULA
•
Vælg ”Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Health Sciences”
AULA
• Vælg ”Medicin kandidat”
AULA
• Vælg semester
o
o
o
Inflammation - E12
Abdomen - E12
Hjerte-Lunge-Kar - E12
• Tilmeld
AULA
Adgang til uploadede dokumenter
AULA
• Log på https://aula.au.dk
• Vælg ”Login WAUF i højre side af skærmbilledet
AULA
• Vælg ”Aarhus Universitet”
AULA
• Login med CPR-nummer og det tildelte kodeord
AULA
Stå på ”Min kursusoversigt” fanebladet øverst i skærmbilledet
o Vælg dernæst kurset, eks.
• ”Inflammation-E12” el. ”Abdomen-E12” el. ”Hjerte-Lunge-Kar-E12”
AULA
• Vælg ”Dokumenter”
AULA
Klik ned gennem
mappestrukturen
til det ønskede
AULA
• Foretrukket Mappestruktur (kan ikke altid overholdes)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Introduktion
Pensum
Case-undervisning
Forelæsninger og symposier
Læseplaner
Teori
Kursusbeskrivelse
Klinik
Eksamen
AULA
• Indholdet skal helst svare til hovedoverskriften
Eks. under:
o
o
o
o
Klinik, her skal ligge dokumenter vedr. klinikophold
Teori, her skal ligge dokumenter vedr. teoretisk undervisning
Forelæsninger og symposier, her skal ligge undervisningsplaner
Forelæsningspræsentationer, her lægges powerpoint/pdf-filerne
AULA
Materiale til upload i AULA skal sendes til
[email protected]
HUSK at angive under hvilket semester materialet skal uploades

similar documents