Leerlingenevaluatie in BEWEGINGSOPVOEDING

Report
Leerlingenevaluatie
in
BEWEGINGSOPVOEDING
Naar:
Leerlingen evalueren in de basisschool
Christine De Medts en Lieve Van Lancker
Redactie: Jan Saveyn
Uitgave Wolters – Plantijn 2007
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
1
Visie op bewegingsopvoeding
• Blijven bewegen als een geïntegreerd
onderdeel van het dagelijks leven.
• Vorderen
– Motorische competenties
– Gezonde en veilige levensstijl
– Vlot sociaal functioneren
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
2
Kenmerken van een goede evaluatie
• Is gericht op het welbevinden
• Is gericht op de betrokkenheid
 De kinderen weten VOORAF wat van hen verwacht wordt
• Is aangepast aan de kenmerken van het kind
 Een taakgericht klimaat (eerder dan prestatiegericht)
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
3
Kenmerken van een goede evaluatie
• Is gericht op ALLE doelen
– Zie leerplan!
– Doelen zijn geformuleerd als competenties (kennen, kunnen
en zijn worden samen aangepakt)
• Is gericht op communicatie
• met en tussen de kinderen
• met ouders
• met het team
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
4
Kenmerken van een goede evaluatie
• Zet kinderen aan tot zelfreflectie
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
5
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB
Brugge 2013 - 2014
6
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB
Brugge 2013 - 2014
7
Kenmerken van een goede evaluatie
• Zet kinderen aan tot zelfreflectie
Mijn lichaam
is volledig
gestrekt
Ik buig pas hoofd
en armen na
evenwichtsverlies
Ik kom recht,
zonder mijn
handen te
plaatsen
Ik kan hard
opzwaaien
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
8
Kenmerken van een goede evaluatie
• Draagt bij tot het ontwikkelen van een positief
zelfbeeld
Competentieniveau
Uitdaging
• Met respect voor de anderen
• Fair play, respect, begrip, waardering …
• Voor prestaties van zichzelf en van anderen
• Doelmatig (valide, betrouwbaar en efficiënt) en billijk (objectief,
doorzichtig en genormeerd)
Voor alle kinderen dezelfde kansen
Curriculumdifferentiatie
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
9
Kenmerken van een goede evaluatie
• Is proces- en productgericht
• Doelen bereikt?
• Terugblik op de afgelegde weg
• Stimuleert het dagelijks bewegen
•
•
•
•
•
De bewegingsgezinde basisschool!!!!!!!!!!
Thuis
Jeugdbeweging
Sportclub
…
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
10
Hoe informatie verzamelen?
Evalueren is de bril van de beperkingen
afzetten om de bril van de mogelijkheden op
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
te zetten.
2013 - 2014
11
Welke materialen nodigen de kleuter uit om te bewegen?
Welke bewegingen voert hij uit?
Verplaatsingsvormen: gaan, kruipen, sluipen, schuiven, op handen en voeten gaan, springen (diep, ver, hoog) hinken, galopperen, huppelen, loopsprongen
maken, steunsprongen maken,…
Hanteervormen: (ooghand- en oogvoetcoördinatie): aantikken, wegduwen, rollen, werpen, schuiven, stoppen, vangen, stuiten, wegslaan (met een
voorwerp), wegstampen, schoppen, met de voeten stoppen, drijven,…
Andere vormen: rollen, tuimelen, omgekeerde posities, buigen, strekken, landen, vallen, draaien, duikelen, zwaaien, schommelen, glijden, trekken, duwen,
heffen, dragen, hangen, klimmen en klauteren, dansend bewegen,…
Beschrijf hoe hij deze bewegingen uitvoert
Wat is de ‘kwaliteit’ van zijn beweging, of hoe is zijn ‘bewegingsstijl’?
Traag, vloeiend, actief, onhandig, soepel, houterig, onrustig, weinig gecontroleerd, gespannen…
Bronnen: OWP voor de katholieke kleuterschool. VVKBaO
Kleuterstappen in beweging. E. Bertrands, C. De Medts, G. Descheppere. Acco Leuven
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB
Brugge 2013 - 2014
12
Hoe informatie verzamelen?
DOELGERICHT
Motorische competenties
Gezonde en veilige levensstijl
Sociaal functioneren
Zelfconcept
Het ontwikkelingsplan
Voor de katholieke kleuterschool
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
13
Vormen van evaluatie
door de leerkracht
• Harde evaluatie
Toetsen en gestandaardiseerde observaties bij concrete
vaardigheidsopdrachten
Vooral doelen binnen motorische vaardigheden en fysieke fitheid
MAAR OOK…
• Zachte evaluatie
via observatie, gesprekken tussen en met de kinderen, de
zelfevaluatie bij kinderen, de bespreking na de activiteit, …
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
14
Vormen van evaluatie
door de leerling
• Verantwoordelijkheid bij de leerling zelf
• Zelf eigen vorderingen aansturen
• Rol van de leerkracht : aanmoedigen,
coachen door te focussen op het proces, op
het resultaat of op de ervaring van het kind
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
15
Vormen van evaluatie
door de groep
• Peer-assessment
• Elkaar evalueren volgens vooraf
afgesproken criteria.
• Elkaar ondersteunen bij het leerproces
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
16
Kenmerken van een goede evaluatie
• Is gericht op ALLE doelen
– Zie leerplan!
– Doelen zijn geformuleerd als competenties (kennen, kunnen
en zijn worden samen aangepakt)
• Is gericht op communicatie
• met en tussen de kinderen
• met ouders
• binnen het team
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
17
Goede evaluatie
Goede communicatie
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
18
Rapporteren
Leerkracht
Leerling
Leerkracht BO
Ouder
• De mondelinge communicatie (informeel en
formeel)
• De schriftelijke communicatie
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
19
Checklist ‘goed rapport’
Correct en zuiver
Positief (begeleidend en stimulerend)
Zicht op de vorderingen
ALLE bewegingsdoelen én persoonsgebonden
doelen krijgen een plaats
Duidelijk voor ouders en leerling
HAALBAAR
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
20
En nu op weg…
in de praktijk!
OWP - Evalueren en rapporteren - DPB Brugge
2013 - 2014
21

similar documents