DPU 2009

Report
THE DANISH SCHOOL OF
EDUCATION
UNIVERSITY OF AARHUS
Voksnes læreprocesser – hvad er vigtigt i
tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for
voksne?
*
Norskkonferencen 2013
VOX
24. april 2013
Bjarne Wahlgren
1
THE DANISH SCHOOL OF
EDUCATION
UNIVERSITY OF AARHUS
Hvor er fokus – i forhold til tidligere?
*
› Der lægge større vægt på deltagernes forudsætninger – vi taler om voksne!
› Der lægges større vægt på underviserens brede kompetencer – underviseren er
undervisningens omdrejningspunkt
› Der lægges større vægt på konteksten – læring er knyttet til den sociale
sammenhæng
2
THE DANISH SCHOOL OF
EDUCATION
UNIVERSITY OF AARHUS
Deltagerne
*
› Motivation for at lære noget og modstand mod at gøre noget andet
› At vide for at kunne – deltagerne skal have behov for læring
› Informel læring giver relevante erfaringer – betydningen af realkompetence
› Udvikling af selvtillid (self-efficacy)
› Ændring af identitet er en del af læringen
3
THE DANISH SCHOOL OF
EDUCATION
UNIVERSITY OF AARHUS
I undervisningen
*
› Udfordring og engagement - nysgerrighed motiverer læring
› Høj aktivitet blandt deltagerne styrker læring
› Metasprog – evnen til at reflektere over egen læring
› Differentieret undervisning i forhold til behov og kompetencer
› Læringsmiljø – tryghed, tolerance og gensidig accept
› Underviserens personlige egenskaber
4
THE DANISH SCHOOL OF
EDUCATION
UNIVERSITY OF AARHUS
Rammerne
*
› Jo mere direkte anvendelse, jo bedre læring
› Opfølgning i forhold til praksis
› Inddrage anvendelseskonteksten i undervisningen (training for transfer)
› Evnen til at videreudvikle egen kompetence
› Lærerne skal selv lære – gennem anvendelse i praksis
5
THE DANISH SCHOOL OF
EDUCATION
UNIVERSITY OF AARHUS
Mere viden
*
Bjarne Wahlgren (2010). Voksnes læreprocesser – Kompetenceudvikling i
uddannelse og arbejde. Akademisk Forlag.
Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012). Transfer – Kompetence i en
professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag.
6

similar documents