læringsmiljøvurdering

Report
LÆRINGSMILJØVURDERING
- DYNAMISK UDVIKLING AF
PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER
Svendborg den 14. marts 2013
DAGSORDEN
• Hvordan kan vi forstå et
læringsmiljø?
• Hvem vurderer læringsmiljøet?
• Hvordan foregår det konkret?
• Fra vurdering til udvikling af praksis
• Dialog i grupper
HVORDAN KAN VI FORSTÅ ET LÆRINGSMILJØ?
FØLGENDE HAR VÆRET INVOLVERET I AFGRÆNSNINGEN
• International forskning – ECERS modellen
• Erfaring fra andre byer i Danmark
• Udarbejdelse af ny model til vurdering af
læringsmiljøet:
- Pædagoger
- Dagtilbudsledere
- Forskningsmiljø: NVIE, DPU, UCL
Pilottestning i 24 børnehuse
Efterjusteret og gennemført
Parallel model for dagplejen er under udarbejdelse
LÆRINGSMILJØETS
TEMAER
Udvikling af
inkluderende
læringsmiljøer
Personales
kvalifikationer,
kompetencer
og
engagement
Evt.
Læringsmiljø
Fysisk
indretning og
anvendelse
Omsorg og
trivsel
Pædagogiske
læreplaner
5
HVEM VURDERER LÆRINGSMILJØET?
Deltagerobservation
(ressourcepædagoger)
Selvvurdering
Deltagerobservation
(teamleder
pædagoger
medhjælp.
dagplejere)
(Teamleder
dagplejepæd.)
Læringsmiljø
Observation
Brugeroplevet
effekt
(områdeleder +
konsulent)
(forældre)
Børnevurdering
(5-6 år)
HVORDAN FOREGÅR VURDERINGEN AF
LÆRINGSMILJØET?
KOMBINATION AF KVANTITATIV OG KVALITATIV METODER
Elektroniske spørgeskemaer:
- medarbejdere og ledere
- forældre
- børn
Deltagende observation:
- alle teamledere observerer 2 dage i ‘fremmed’ børnehus
- alle dagplejepædagoger observerer 2 gange 1 dag i ‘fremmede’ legestuer
- alle observanter skriver lille fortælling og både god og dårlig praksis
Passiv observation
- Områdeledere og konsulenter observerer 2 gange 1 dag i tilfældigt
udvalgte børnehuse og legestuer
- alle observanter skriver lille fortælling og både god og dårlig praksis
HVORDAN ER SPØRGSMÅLENE FORMULERET?
50 Medarbejderspørgsmål
• Alle er målrettet den reelle praksis – og ikke den intenderede. Altså,
hvad kan man konkret opleve eller se…
• I hvilken grad... fra 1 – 5
• Eksempel: I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde?
30 Børnespørgsmål
• Vælg mellem dansk eller engelsk
• Eksempel: Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i børnehaven?
22 Forældrespørgsmål
• Vælg mellem dansk eller engelsk
• Eksempel: Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig?
KVANTITATIVE DATA FRA
SPØRGESKEMAER KOMBINERES MED
KVALITATIVE DATA FRA OBSERVATIONER
Spørgeskemaer
Observationer
Fortællinger
GOD PÆDAGOGISK PRAKSIS
”Børnehuset har siden før sommer talt om, hvad der sker, når man smider
ting i naturen. De lavede inden sommer en plastik kasse med forskellige ting,
sølvpapir, køkkenrulle papir, tomat, agurk, bananskral, rugbrød, pasta og
kartoffel.
Denne kasse har de kikket til ca. 1 gang om ugen, den blev, da jeg var til
stede, vist frem i deres samling, og efter 3 mdr. var det kun sølvpapiret der
var tilbage. Det fik de en rigtig god snak med børnene om. Det var en god
måde at få børn i den alder til at forstå, hvad der sker i naturen.
Dette tema vil jeg bruge i eget børnehus.”
DÅRLIG PRAKSIS
”Vi er på legepladsen og puster balloner op til børnene. De fleste børn har fået
en ballon.
En pige kommer og siger, at hendes ballon er fløjet over hegnet. Pædagogen
siger, at det er den ikke. Pædagogen påstår at ballonen sprang, da pigen legede
med den oppe på bakken. Pigen fastholder, at ballonen er fløjet over hegnet.
Pædagogen gentager, at den er sprunget. Flere af de andre børn har fået nye
balloner, hvis deres ballon er sprunget og de er kommet med den snor ballonen
har været i. Pigen begynder, at græde da hun får at vide, at det kan hun ikke,
da hun ikke har nogen snor. Pigen siger, at hendes snor ligger på den anden side
af hegnet. Hun går grædende væk.
Kort tid efter denne situation har udspillet sig, går jeg langs hegnet. Her ser jeg,
at ballonen ligger på den anden side med pigens navn på.”
PRAKSIS BLIVER MEGET KONKRET
…og det bliver svært ikke at handle
HVORDAN SER LÆRINGSMILJØPROFILEN UD?
PROFILERNE
3 niveauer
•
•
•
Samlet kommune – gennemsnit af alle læringsmiljøer
Hvert enkelt område – gennemsnit af alle børnehuse eller
legestuer inden for området
Hver enkelt børnehus eller legestue
Søljediagrammer hvor hvert tema indenfor læringsmiljøet
Talværdi eller lagkager inden for hvert enkelt spørgsmål
KRITISK VÆRDI
Børnehusniveau
3,7 Omsorg og trivsel
3,5 Pædagogiske læreplaner
3,1 Fysisk indretning og anvendelse
3,4 Det pædagogiske personales kvalifikationer, kompetencer og eng.
3,6 Udvikling af inkluderende læringsmiljøer
HANDLEPLANER
Det er handleplanerne som
udvikler praksis – ikke
vurderingen i sig selv
En handleplan kan eksempelvis
være en Smtte-model
Handleplaner implementeres
gradvist – og evalueres
Teamleder og dagplejepædagog
er ansvarlige
PROCES I LÆRINGSMILJØVURDERING OVER EKS. 2 ÅR
Læringsmiljøet
vurderes fra flere
vinkler
Der foretages ny
læringsmiljøvurdering
Der udarbejdes
profiler på flere
niveauer
Forvaltning:
Handleplaner
implementeres og
praksis kvalificeres
Pædagogisk tilsyn
Kvalitetsrapport for
dagtilbud
Leder:
På baggrund af
profiler og tilsyn
udarbejdes der
handleplaner
DYNAMISK UDVIKLING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS
Høj grad af læring hos børn
Højere kvalitet i læringsmiljøet
Øget faglighed
Systematisk refleksion hos medarbejdere

similar documents