`Ποσοστά επιτυχίας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης: Μύθοι, αλήθειες

Report
Ποσοστά επιτυχίας Εξωσωματικής
Γονιμοποίησης: μύθοι, αλήθειες και η
σημασία της λεπτομέρειας.
Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μαιευτήρας Γυναικολόγος Αναπαραγωγής
IVF: μια τεράστια επιτυχία
o 1978, Ιούλιος: γέννηση της Louise Brown,
του πρώτου IVF παιδιού
34 χρόνια μετά
o 2012, Ιούλιος: 5 εκατομμύρια παιδιά
σε όλο τον κόσμο
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: πιθανότητες επιτυχίας
αποτυχίας)
(και
o τα ζευγάρια πάντα θέλουν να ακούσουν
• στην πρώτη επίσκεψη:
 την πιθανότητα να πετύχουν
 (και όχι την πιθανότητα να αποτύχουν)
• μετά από μια αποτυχία:
 την πιθανότητα που είχαν να αποτύχουν και γιατί
συνέβη αυτό
o η στατιστική είναι μια ιδιαίτερη επιστήμη
o ο τρόπος επεξήγησης των πιθανοτήτων είναι δύσκολος
o το ζευγάρι δεν ικανοποιείται με ‘απλοϊκές’ ερμηνείες
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: πιθανότητες επιτυχίας
αποτυχίας)
o Μετεωρολογικό μοντέλο πρόβλεψης
(και
(Alan Penzias)
• ο καιρός επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές και οι μετεωρολόγοι
χρησιμοποιούν πολύπλοκα μοντέλα πρόβλεψης
• 65% για βροχή -- 35% για ηλιοφάνεια
κάθε ημέρα για τις επόμενες επτά ημέρες
• αν την 1η ημέρα πέσω στο 65% δεν θα εκπλαγώ
• αν για 7 συνεχόμενες ημέρες πέσω στο 65%: θα αρχίσω να
αμφισβητώ την ικανότητα των μετεωρολόγων (παρά το ότι μου
έδωσαν μόνο 1 στις 3 πιθανότητα για ήλιο ανά ημέρα)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: πιθανότητες επιτυχίας
αποτυχίας)
o Μετεωρολογικό μοντέλο πρόβλεψης
(και
(Alan Penzias)
• η IVF επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές και οι ερευνητές
χρησιμοποιούν πολύπλοκα μοντέλα πρόβλεψης (με μέτρια στατιστική
ισχύ)
• 65% για αποτυχία -- 35% για επιτυχία
κάθε φορά για τις επόμενες επτά προσπάθειες
• αν την 1η φορά πέσω στο 65% δεν θα εκπλαγώ
• αν για 7 συνεχόμενες φορές πέσω στο 65%: θα αρχίσω να αμφισβητώ
την ικανότητα της μονάδας IVF (παρά το ότι μου έδωσαν μόνο 1 στις
3 πιθανότητα για επιτυχία ανά προσπάθεια)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: ποσοστά επιτυχίας
αποτυχίας)
(και
o σωστή ερμηνεία αποτελεσμάτων
o ακρίβεια στην έκφραση των αποτελεσμάτων
o αλήθεια στην έκφραση των αποτελεσμάτων
• απαραίτητα: μέτρα σύγκρισης
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: ποσοστά επιτυχίας
o το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικά
ποσοστά !!!
•
•
•
ποσοστό θετικών χοριακών ανά κύκλο
ποσοστό θετικών χοριακών ανά ωοληψία
ποσοστό θετικών χοριακών ανά μεταφορά
•
ποσοστό εμφύτευσης (σάκοι ανά μεταφερόμενα έμβρυα)
•
•
•
ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά κύκλο
ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά ωοληψία
ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά μεταφορά
•
•
•
ποσοστό κυήσεων πέραν των 12/40 ανά κύκλο
ποσοστό κυήσεων πέραν των 12/40 ανά ωοληψία
ποσοστό κυήσεων πέραν των 12/40 ανά μεταφορά
•
•
•
ποσοστό γεννήσεων ανά κύκλο
ποσοστό γεννήσεων ανά ωοληψία
ποσοστό γεννήσεων ανά μεταφορά
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: ποσοστά επιτυχίας
o ποσοστό γεννήσεων (live births)
• το απόλυτο end-point
• το έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει οι Αμερικανοί
• απαιτεί δυνατό και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής με
συνέχεια στην παρακολούθηση
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: ποσοστά επιτυχίας
o άντληση πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων
με αποδεδειγμένη αξιοπιστία
• Ευρώπη: ESHRE (European Society of Human
Reproduction and Embryology)
• ΗΠΑ: CDC (Centers For Disease Control), ASRM
(American Society for Reproductive Medicine)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
στατιστική: μια ιδιαίτερη επιστήμη
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
στατιστική: μια ιδιαίτερη επιστήμη
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
αποτελέσματα ESHRE 2008
o Κύκλοι IVF
• ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά ωοληψία: 28.5%
• ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά μεταφορά: 32.5%
o Κύκλοι ICSI
• ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά ωοληψία: 28.7%
• ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά μεταφορά: :31.9%
o Κύκλοι απόψυξης
• ποσοστό κλινικών κυήσεων ανά απόψυξη 19.3%.
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
αποτελέσματα ΗΠΑ 2009
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
αποτελέσματα ΗΠΑ 2009
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
αποτελέσματα ΗΠΑ 2009
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
TOP 5
κέντρα IVF στις ΗΠΑ το 2009
Rank
Name
City
Live Birth
Rate /
Transfer
Cycles For
Women
Under 35
Average
Embryos
/ Transfer
Total Cycles
in All Groups
1
Center for
Reproductive Endo &
Fertility
Spokane, WA
79.2
76
2.1
263
2
Center for Reprod.
Medicine of N Mexico
Albuquerque, NM
75.4
78
2
252
3
Southern Illinois
University School of
Medicine, Fertility and
IVF Center
Springfield, IL
72.0
51
1.8
85
4
HRC Fertility - Encino
Encino, CA
71.2
99
2.2
558
5
Georgia Center for
Reproductive
Medicine
Savannah, GA
70.7
42
2.0
141
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
τα μεγαλύτερα
κέντρα IVF στις ΗΠΑ το 2009
Rank
Name
City
Live Birth
Rate /
Transfer
Cycles For
Women
Under 35
Average
Embryos
/ Transfer
Total Cycles
in All
Groups
1
Shady Grove Fertility
Center
Rockville,
Maryland, MD
52.4
1453
1.6
5598
2
Boston IVF
Waltham, Boston
35.6
908
1.9
3275
o το μέγεθος μετράει ?
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: παράγοντες επιτυχίας
The way we would like it
The way it is
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF: παράγοντες επιτυχίας
o εργαστηριακοί παράγοντες: εμβρυολόγοι
o κλινικοί παράγοντες: ιατροί – ομάδα
o ιδιοσυστασιακοί παράγοντες: ζευγάρι
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ESHRE: Revised Guidelines for
Good Practice in IVF laboratories
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ESHRE: Revised Guidelines for
Good Practice in IVF laboratories
QUALITY CONTROL
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ESHRE: Revised Guidelines for
Good Practice in IVF laboratories
QUALITY CONTROL
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF:
εμβρυομεταφοράς
τεχνική
o η ΕΤ είναι η σημαντικότερη κλινική πράξη που
αποδεδειγμένα επηρεάζει τα ποσοστά επιτυχίας
o διάφοροι τύποι καθετήρων
• μαλακοί, με ημίσκληρο οδηγό, με ηχογενή άκρη
o υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση ή
με
‘κλινική αίσθηση’ (clinical touch)
o σε ένα βήμα (τα έμβρυα ήδη φορτωμένα κατά την έναρξη)
ή σε δύο βήματα (πρώτα εξασφαλίζουμε ότι περάσαμε το
έσω τραχηλικό στόμιο και μετά ο εμβρυολόγος φέρνει τον
καθετήρα με τα έμβρυα)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και τεχνική εμβρυομεταφοράς
o Μεταναλύσεις: 2005 (Sallam HN) – 2007 (Abou-Setta AM)
• παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το αποτέλεσμα
 ΕΤ υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
 τοποθέτηση εμβρύων στην μεσότητα της κοιλότητας
 μη τραυματική τεχνική
• παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το αποτέλεσμα
 ύπαρξη αίματος στην κορυφή του καθετήρα
 τα έμβρυα παραμένουν για > 2 λεπτά στον καθετήρα
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και τεχνική εμβρυομεταφοράς
o Cochrane Database 2010
• 17 μελέτες: (3244 ΕΤ με USS) vs. (3171 ET με clinical touch)
• σημαντικά περισσότερες κυήσεις με USS ET
 OR 1.31, 95% CI 1.18-1.44)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και τεχνική εμβρυομεταφοράς
o ΕΤ υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση σε δύο χρόνους
• διακοιλιακό υπερηχογράφημα με γεμάτη ουροδόχο κύστη
• όσο το δυνατόν ατραυματική διαδικασία
• ιδιαίτερα χρήσιμο σε δύσκολες περιπτώσεις
 διαπίστωση γωνιώσεων τραχήλου, παχύσαρκες γυναίκες
• τοποθέτηση εμβρύων στο σωστό σημείο εντός της κοιλότητας
• παρακολούθηση διαδικασίας από το ζευγάρι
σημείο
τοποθέτησης
κορυφή
εξωτερικού
καθετήρα
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF
o κλινικοί - εργαστηριακοί παράγοντες
•
•
•
•
υπάρχουν αυστηροί κανόνες
υπάρχουν επίσημες οδηγίες
η υιοθέτησή τους μπορεί να κάνει τη διαφορά
η υιοθέτησή τους εξαρτάται από τη στρατηγική και τη
φιλοσοφία της μονάδας
o ιδιοσυστασιακοί παράγοντες
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
μοντέλα πρόβλεψης επιτυχίας
TEMPLETON MODEL
P = 1/(1 + e-L)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
όπου logit L = -2.028 + [0.00551 × (ηλικία-16)2 ]- [0.00028 × (ηλικία - 16)3]+
[DIF 0.0690 NFC] – [0.0711 TbI]+ [0.7587 ILB] + [0.2986 INB] + [0.2277 NLB] + [0.1117 ×
NNB]
e = 2.71
DIF = 0.2163, 20.089, 20.1036, 20.4179 ανάλογα με το αν η διάρκεια της υπογονιμότητας
είναι ≤3 έτη, 4–6 έτη, 7–12 έτη ή ≥13 έτη, αντίστοιχα
NFC = αριθμός προηγουμένων αποτυχημένων κύκλων
Tbl = σαλπιγγικός παράγοντας
ILB = αριθμός προηγουμένων IVF κυήσεων που οδήγησαν σε γέννηση
INB = αριθμός προηγουμένων IVF κυήσεων που δεν οδήγησαν σε γέννηση
NLB = αριθμός προηγουμένων όχι-IVF κυήσεων που οδήγησαν σε γέννηση
NNB = αριθμός προηγουμένων όχι-IVF κυήσεων που δεν οδήγησαν σε γέννηση
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
μοντέλα πρόβλεψης επιτυχίας
TEMPLETON MODEL
P = 1/(1 + e-L)
o λαμβάνει υπόψη μόνο κλινικά στοιχεία ιστορικού
o δεν περιλαμβάνονται παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες
κάθε κέντρου
o απαιτεί αυστηρό και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής
o έχουν επέλθει τεράστιες εξελίξεις στην IVF από τότε (1996)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
17(!) μοντέλα πρόβλεψης επιτυχίας
ΆΛΛΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
o
o
o
o
o
o
o
BMI
ενδομητρίωση
ανδρικός παράγων
FSH (day 3)
E2 (day 3)
Score best
embryo
αριθμός
ληφθέντων ωαρίων
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
μοντέλα πρόβλεψης επιτυχίας
προσαρμοσμένο TEMPLETON MODEL κατά Arvis et al
o προσαρμοστική μεταβλητή που αφορά ιδιαιτερότητες του κάθε
κέντρου
o καινούργιες μεταβλητές που αφορούν το ζευγάρι
• ΒΜΙ: αν 18-25: 25% μεγαλύτερη πιθανότητα γέννησης
• FSH: αν <10: x2 πιθανότητα γέννησης
• κάπνισμα: αν ναι: 29% μικρότερη πιθανότητα γέννησης
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και ηλικία γυναίκας
o η ηλικία είναι ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας
επιτυχίας
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και ηλικία γυναίκας
o η ηλικία χάνει την προγνωστική της σημασία στους
κύκλους με ωάρια δότριας
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και ηλικία γυναίκας
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και σωματικό βάρος
o η παχυσαρκία είναι η νέα παγκόσμια ‘επιδημία’
o στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ
• 60% των γυναικών είναι υπέρβαρες (BMI>25 kg/m2)
- 30% αυτών είναι παχύσαρκες (BMI>30 kg/m2)
- 6% αυτών είναι νοσογόνα παχύσαρκες (BMI>40 kg/m2)
• 50% των γυναικών ηλικίας 25-44 ετών είναι υπέρβαρες
- 20% αυτών είναι παχύσαρκες
o ορισμός παχυσαρκίας
• Body Mass Index (BMI): 18.5 – 25 – 30 – 35 – 40 kg/m2
• περίμετρος μέσης: διάκριση κεντρικής/περιφερικής παχυσαρκίας
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και παχυσαρκία
μετανάλυση 2007 (Maheshari et al)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ
ΒΜΙ > 25 vs. BMI < 25
μετανάλυση 2012 (Koning et al)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και παχυσαρκία
Κλινικές
κυήσεις
ASRM
database
2007-2008
(Luke et al)
Γεννήσεις
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΥΗΣΕΙΣ &
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και παχυσαρκία
Κύκλοι με ωάρια δότριας
(Bellver et al)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
% κυήσεις >12/40
σε BMI<25: 45.5%
σε BMI>25: 38.3%
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και παχυσαρκία
λιγότερα ωοθυλάκια
δυσκολίες ωοληψίας
πτωχότερη ποιότητα
ωαρίων
λήψη λιγότερων
ωαρίων
χαμηλά ποσοστά
γονιμοποίησης
πτωχότερη ποιότητα
εμβρύων
όχι καλή εμβρυομεταφορά (τεχνικά προβλήματα)
μειωμένα
ποσοστά
εμφύτευσης
και
κύησης
αυξημένα
ποσοστά
αποβολών
μειωμένες
γεννήσεις
διαταραχή ενδομητρίου και της υποδεκτικότητάς του
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και κάπνισμα
o η Ελλάδα έχει
υψηλότερο ποσοστό καπνίσματος
στις δυτικο - ευρωπαϊκές χώρες
το
ανάμεσα
• 46.8% μεταξύ των ανδρών (vs. 34%)
• 29% μεταξύ των γυναικών (vs. 25%)
» WHO 2008
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και κάπνισμα
o μετα-ανάλυση Waylen et al (Hum Reprod Update 2005)
• 17 μελέτες
• σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων ανά κύκλο
0.54, 95% CI 0.30-0.99)
• σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αποβολών ανά κύκλο
2.65, 95% CI 1.33-5.30)
(OR
(OR
• οι καπνίστριες
 μειωμένες πιθανότητες να γεννήσουν στο μισό
 αυξημένες πιθανότητες να αποβάλουν κατά 265%
o ASRM: a committee opinion
• οι καπνίστριες: 2πλάσιες προσπάθειες IVF για να πετύχουν
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και παθητικό κάπνισμα
o μελέτη των Benedict et al (Hum Reprod 2011)
• 3270 IVF κύκλοι σε 1909 μη καπνίστριες
• μέτρηση κοτινίνης (μεταβολίτης νικοτίνης) στο
ωοθυλακικό υγρό
• οι παθητικά καπνίστριες
 52% αυξημένη πιθανότητα να αποτύχει η εμφύτευση
 25% χαμηλότερη πιθανότητα να γεννήσουν
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF
απλές
λεπτομέρειες
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF:
λεπτομέρειες
o η θεωρία του τραύματος στο ενδομήτριο:
παλιά ιστορία
απλές
μια
• έμμεσα με την υστεροσκόπηση
• άμεσα με καθετήρα βιοψίας (ή απόξεση)
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και υστεροσκόπηση
o Makrakis et al, Journal of Minimally Invasive Gynecology 2009
o Makrakis et al, Current Opinion in Obstetrics & Gynecology 2010
• η μεγαλύτερη σειρά περιστατικών (1475 υστεροσκοπήσεις)
• στατιστικώς σημαντικά περισσότερες κυήσεις στην επόμενη IVF των
γυναικών που έκαναν υστεροσκόπηση
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και τραυματισμός ενδομητρίου
o Cochrane Database 2012: Endometrial injury in women
undergoing assisted reproductive techniques
• 591 γυναίκες σε 5 κλινικές μελέτες
• τραυματισμός στον προηγούμενο της IVF κύκλο
• ο τραυματισμός οδήγησε σε σημαντική αύξηση των πιθανοτήτων
για γέννηση (OR 2.46, 95% CI 1.28-4.72)
και για κλινική
κύηση (OR 2.61, 95% CI 1.71-3.97)
• προσοχή: ο τραυματισμός κατά την ωοληψία είχε αντίθετα
αποτελέσματα: μείωσε τις πιθανότητες
κλινική κύηση (OR 0.30, 95% CI 0.14-0.63) και
συνεχιζόμενη κύηση (OR 0.28, 95% CI 0.13-0.61)
για
για
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF:
λεπτομέρειες
απλές
o χρειάζεται η υστεροσαλπιγγογραφία πριν ξεκινήσουμε
την προσπάθεια IVF ??
o πόσο σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε την κατάσταση
των σαλπίγγων πριν κάνουμε IVF ??
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και υδροσάλπιγγες
o Makrakis E et al, Fertility and Sterility 2006; 86(6):1642-9
• τυχαιοποιημένη μελέτη
• η χειρουργική αντιμετώπιση των υδροσαλπίγγων βελτιώνει σε
στατιστικά σημαντικό βαθμό τα ποσοστά κλινικών και πέραν των
12/40 κυήσεων
• η απολίνωση αποτελεί ισοδύναμη εναλλακτική λύση
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
IVF και υδροσάλπιγγες
o Cochrane Database 2010: Surgical treatment for tubal
disease in women due to undergo in vitro fertilisation
• οι πιθανότητες για συνεχιζόμενη κύηση (OR 2.14, 95%CI 1.23 - 3.73)
και για κλινική κύηση (OR 2.31, 95%CI 1.48 - 3.62) είναι σημαντικά
μεγαλύτερες αν πριν την IVF προηγηθεί λαπαροσκοπική
σαλπιγγεκτομία για υδροσάλπιγγες
• οι πιθανότητες για κλινική κύηση (OR 4.66, 95%CI 2.47 – 10.01)
είναι επίσης σημαντικά μεγαλύτερες αν προηγηθεί λαπαροσκοπική
απολίνωση υδροσαλπίγγων
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF:
λεπτομέρειες
απλές
o πόσο σημαντική είναι η προσεκτική και σωστή
αξιολόγηση ενός σπερμοδιαγράμματος ??
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF:
λεπτομέρειες
απλές
o είναι όλα τα σπερματοζωάρια ίδια ??
x200-400
x6600
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
παράγοντες επιτυχίας IVF:
ή IMSI
ICSI
o είναι όλα τα σπερματοζωάρια ίδια ??: OXI
VACUOLES
ACROSOMAL LACK
o άνδρες με υψηλό ποσοστό ανωμάλων μορφών και DNA
fragmentation: μεγαλύτερο ποσοστό μη ‘φυσιολογικών’
σπερματοζωαρίων
Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
APPLICATION OF IMSI IN SELECTED CASES: A MATCHED CASE-CONTROL STUDY
Makrakis E., Agapitou K., Liarmakopoulou S., Giannaris D.et al
ESHRE 2012: 28th Annual Meeting, Istanbul
RESULTS
AIM OF THE STUDY
The study of spermatozoa with the use of novel techniques has shown an association between DNA
damage and the presence of big nuclear vacuoles on the sperm head.
The Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) has emerged as a promising
technique in the field of Assisted Reproductive Technologies allowing for the best selection of the injected
spermatozoa, at least in specific infertility cases.
The aim of this study is to evaluate the laboratory and clinical outcomes of IMSI-cycles and to compare
these outcomes with the respective ones of the conventional intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles.
MATERIALS AND METHODS
GROUP A
• 62 subfertile couples
• male teratozoospermia and/ or high sperm
DNA fragmentation
• IMSI
GROUP A1
• Control group: similar characteristics with
group Α
• ICSI
GROUP B
• 35 subfertile couples
• 3 or more repeated implantation failures after
ICSI
• IMSI
GROUP B1
• Control group: similar characteristics with
group B
• ICSI
• For IMSI, spermatozoa were selected under x8400 magnification using
OLYMPUS IX71 inverted microscope equipped with OCTAX cytoscreen.
• For conventional ICSI, spermatozoa were selected at x400 magnification.
TERATOZOOSPERMIA
HIGH DNA
FRAGMENTATION
GROUP
GROUP A
A1
FERTILIZATION RATE (FERT%)
BEST QUALITY EMBRYOS RATE
(TOP%)
CLINICAL PREGNANCY RATE
PER ET (CPR%)
ABORTIONS RATE (ABORT%)
ONGOING PREGNANCY RATE
>12 WEEKS (OPR%)
MULTIPLE IVF
FAILURES
GROUP B
GROUP
B1
76,73
77,77
71,77
76,34
58,80
51,63
58,11
47,94
50,00
40,32
28,57
22,85
9,67
32,00
10,00
25,00
45,16
27,41
25,71
17,14
STATISTICAL ANALYSIS:
GROUP A vs. A1:
Significantly increased proportion of top quality embryos (p=0.05),
Significantly increased ongoing pregnancy rate (p=0.04),
Significantly decreased abortion rate (p=0.04)
GROUP B vs. B1:
Trends towards increased proportion of top quality embryos and ongoing pregnancy rate as well
as decreased abortion rate
80
60
40
20
GROUP A
GROUP A1
GROUP B
GROUP B1
0
FERT% TOP%
CPR% ABORT% OPR%
CONCLUSIONS
According to this study, IMSI seems to significantly increase the proportion of high quality embryos and the
ongoing pregnancy rate as well as to significantly decrease the abortion rate in cases of teratozoospermia
and/or high sperm DNA fragmentation.
The above parameters showed similar trends in cases of multiple IVF failures.
The use of IMSI may be beneficial when applied in selected cases of subfertile couples, underlining the
importance of the paternal contribution.
σας ευχαριστώ
Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μαιευτήρας Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

similar documents