DSKP & Modul TMK Tahun 5 v2 Power Point

Report
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2
Menerangkan tentang konsep,
kegunaan dan medium rangkaian
sesuai dengan tahap pemikiran
murid Tahun 5
Memperkenalkan peranti rangkaian
serta membuat perbandingan ringkas
keupayaan setiap peranti rangkaian
Belajar menggunakan BOLEAN dan
membina blog sebagai medium
penyebaran dan kominikasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
6
Mengenalpasti jenis data yang
ada dipersekitaran murid
Menghasilkan maklumat dari
data yang diperolehi dalam
bentuk jadual
Menghasilkan pangkalan data
mudah sesuai dengan tahap
penguasaan murid Tahun 5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
8
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Ilmu Baru
• Peralatan
tidak
mencukupi*
Masyarakat
Murid
Guru
• Kurang
Pengetahuan
• Kurang Yakin
• Peralatan
tidak
mencukupi*
• Persepsi
• Harapan
tinggi
• Kurang
faham
dengan PBS
9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Set Induksi yang
betul dan menarik
bagi menarik minat
• Berkongsi
peralatan
• BYOD*
Masyarakat
Murid
Guru
• Hadiri kursus
• Dapatkan
bimbingan rakan
sebaya
• Pelbagaikan
pendekatan PdP
• Sesi perjumpaan
dalam sarana
ibubapa
• Memasyarakatkan
sekolah
10
DPD
SRDI
• Capaian Internet
• Komputer
• Aplikasi pelayar web
• Komputer
• Perisian Pangkalan
Data (MSAccess)
• Perisian hamparan
elektronik
Pengetahuan Sedia Ada
(DST-(Tahun 1,2,3,
TMK Tahun 4)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
11
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
12

similar documents