SRDI - kssr tmk tahun 5

Report
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Ilmu Baru
• Peralatan
tidak
mencukupi*
Masyarakat
Murid
Guru
• Kurang
Pengetahuan
• Kurang Yakin
• Peralatan
tidak
mencukupi*
• Persepsi
• Harapan
tinggi
• Kurang
faham
dengan PBS
2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Set Induksi yang
betul dan menarik
bagi menarik minat
• Berkongsi
peralatan
• BYOD*
Masyarakat
Murid
Guru
• Hadiri kursus
• Dapatkan
bimbingan rakan
sebaya
• Pelbagaikan
pendekatan PdP
• Sesi perjumpaan
dalam sarana
ibubapa
• Memasyarakatkan
sekolah
3
DPD
SRDI
• Capaian Internet
• Komputer
• Aplikasi pelayar web
• Komputer
• Perisian Pangkalan
Data (MSAccess)
• Perisian hamparan
elektronik
Pengetahuan Sedia Ada
Literasi Komputer (ICTL)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
6
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
8
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
10

similar documents