Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás

Report
2013.MÁJUS 13.
Projektazonosító:
KEOP-5.4.0/09-2010-0013
Pályázat címe: Mohács Város távhő rendszerének
energetikai korszerűsítése
Célja : energiahatékonyság és az energiatakarékosság,
valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági
szintű CO2 megtakarítás fokozása.
Mérföldkövek:
PÁLYÁZAT BEADÁSA :
2010.12.15.
Elfogadás:
2011.09.09.
Támogatási Szerződéskötés:
2011.12.20.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 02. 28.
2013. Május 13.
2
 Közbeszerzés:
tevékenységekként (Kiviteli tervdokumentáció,
fűtőmű, távvezeték, hőközpontok) külön - külön
folytattuk le a KBT. Vonatkozó eljárási rendjében.
Kétkörös tárgyalásos eljárás, auditálás. A vállalkozási
szerződések aláírására 2012.12.14.-én, illetve 2013.
február 18.-án került sor.
2013. Május 13.
3
ELŐZMÉNYEK:

A földgáz árának drasztikus változásai és a távhőellátó rendszer
jelenlegi elöregedett leromlott állapota kikényszerítik a
távhőszolgáltatók részéről a városi távhőszolgáltató rendszerek
stabil, gazdaságos működését segítő intézkedések meghozatalát.
 Távfűtéses lakások száma: 2015 db + 35 db közület (315.557 lm3)
 Technológia: Gőzkazán 13,5 MW + 2 db gázmotor (0,9 és 1,3 MWt)
 Hőközpontok száma:
 Távvezeték hossz:
 A rendszer létesítve:
27 db
8 km, (1 vezetékpár, Ø NA 50-NA 300)
1966-1973
 A rendszer időjárásfüggően változó hőmérsékletű, állandó
tömegáramban kézi vezérlés mellett üzemel.
2013. Május 13.
4
Mohács közterület fűtése 2012
2013. Május 13.
5
Távvezeték 2012
2013. Május 13.
6
Hőközpont 2012
2013. Május 13.
7
Hőközpont 2012
2013. Május 13.
8
A tervezett fejlesztés tartalma:
 A projekt a Mohács–Hő Hőszolgáltató Kft. (7700 Mohács,
Liszt Ferenc u. 22.) beruházásában valósul meg.
 A Társaság Mohács Város Önkormányzatának 100 %-os
tulajdonában van.
 A projekt koordinálását projekt menedzsment feladatait
saját magunk végezzük.
2013. Május 13.
9
Műszaki tartalom:
 3 db VIESSMANN Vitomax-200 LW alacsonyhőmérsékletű kazán
 Névleges teljesítmény: QN= 4,5 MW/db
 Névleges hőterhelés: QH= 4,89 MW/db
 3 db WEISHAUPT G70/1-B-ZM-LM gázégő
 Hőteljesítmény: Q= 700-7000 kW/db
 8.520 fm szigetelt távvezeték hálózat kiépítése, NA 50 és NA 300
méretek között;
 27 db fogyasztói hőközpont felújítása , fűtési és HMV előállítási
lemezes hőcserélővel (20 – 1.000 kW között). Változó tömegáramú
, mérés és szabályozhatóság megvalósítása.
 Számítógépes telemechanikai távfelügyeleti rendszer;
2013. Május 13.
10
A korszerűsítéssel elérhető megtakarítások:
 Földgáz kiváltás:
566.176 m3 /év (19.250 GJ/év);
 Villamos energia kiváltás:
162.060 kWh/év (1.621 GJ/év);
 CO2 emisszió csökkenés:
1.230 t/év;
 Hőellátás költségcsökkenés (nettó): 61.255.689 Ft/év;
 Egyszerűsített projekt megtérülési idő:
11,8 év;
 Várható megtérülés állami támogatással:
6,2 év.
 A javasolt projekt megvalósulásának fajlagos költség
előirányzata – igen kedvező – 53,5 ezer Ft/kW.
2013. Május 13.
11
A fejlesztés pénzügyi kereteinek összefoglalása
A tervezett projekt a finanszírozását három forrásból
biztosítjuk:
a vonatkozó KEOP támogatásból, a saját forrás
hiányában Önkormányzati kamatmentes visszatérítendő
támogatásból, és kereskedelmi hitelből, melyet
szeretnénk kiváltani EU –önerő vissza nem térítendő
támogatással. A biztosítékot az Önkormányzati
ingatlannal terheléssel tudtunk nyújtani.
2013. Május 13.
12
Kivitelezés:
A kivitelezést értelemszerűen a fűtési idényen kívül kell lefolytatni. A
kivitelezést a kiválasztott közbeszerzési eljárástól függően három
közbeszerzési pályázat nyertes kivitelezője végzi.
Kivitelezők:
 Fűtőmű: NEW KONSTRUKTÍV KFT. (Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.)
 Távvezeték: MOHÁCS 2012 TÁVFŰTÉS KONZORCIUM
Terra-21 Kft. (Leányfalú , Móricz Zs. út. 34.) , és Platina - Bau Zrt. (7632
Pécs, Dischka Gy. u. 2.)
 Hőközpontok: GLT Delta Kft. (2030 Érd, Mátyás király u. 65.)
2013. Május 13.
13
Több különböző kivitelező esetén kiemelt figyelmet kell
fordítani a különböző kivitelezők munkájának
összehangolására mind az időbeni, mind a műszaki
megfelelőségi, felelősségi kapcsolódások tekintetében.
A teljes projekt kivitelezése a területi kiterjedtség, valamint a
távhőellátó hálózat különböző részeinek megbontása és a
különböző kiegészítő vezetékszakaszok beépítése miatt előre
jól átgondolt munkaszervezést, munkatervet igényel.
2013. Május 13.
14
Elsődleges szempont kell legyen a nyári HMV
szolgáltatások szüneteltetésének minimalizálása.
(A projekt megvalósítása az érintett épületekben
mindenképpen néhány órás – néhány napos HMVellátási kieséssel jár.). A használati meleg víz ellátást a
nyári időszakban a, fűtés időszakon kívül 2db (BAG750 tip., BAG-640 tip.) gázmotor hulladék-hő
hasznosításával biztosítjuk. A fogyasztóinkat , illetve a
város lakóit a beruházás folyamatairól előre
folyamatosan tájékoztatjuk.
2013. Május 13.
15
A fejlesztés tervezett (pályázat szerinti) beruházási
költsége összesen (nettó):
612.592.000 Ft
Az igényelt pályázati támogatási összeg (50%) (nettó):
306.592.000 Ft
A pályázó önrésze:
306.296.000 Ft
Mohács Város Önkormányzatának kamatmentes
hitele :
100.000.000 Ft
A fejlesztés tényleges költsége a közbeszerzési
eljárás alapján (nettó): 664.944.000 Ft
2013. Május 13.
16
A projekt finanszírozásában nagy segítséget nyújt a
285/2012 (X.9.) Korm. rendelet által biztosított
lehetőség az EU Önerő Alap felhasználása. A teljes
önerő részre (306.296 eFt) benyújtottuk igényünket,
melyből már 110.138.738 Ft-ot lehívtunk , és további
68.973.425 Ft lehívása folyamatban van. Reményeink
szerint és a beruházás jelen állása (készültségi foka)
alapján a maradék 127.183. 837 Ft -ot 2013. november
30. – ig sikerül lehívnunk, és nem lesz szükség a
kereskedelmi hitel igénybe vételéhez.
2013. Május 13.
17
Új iszapleválasztó és főelzáró szerelvények
2013. Május 13.
18
Fűtőmű – (bontás folyamatban…)
2013. Május 13.
19
Fűtőmű - (bontás folyamatban…)
2013. Május 13.
20
Távvezetékek – régi és új
2013. Május 13.
21
Hőközpont 2013 (építése folyamatban)
2013. Május 13.
22
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Szekó Józsefné
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22.
Telefon: 69/ 511-020
Fax: 69/ 511-029
www.mohacsihoszolg.hu
23

similar documents