Παρουσίαση κου Θεόδωρου Χίου

Report
Γαστρονομική καινοτομία:
Η προστασία των συνταγών μαγειρικής
από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
Θεόδωρος Χίου
Δικηγόρος
[email protected]
Εννοιολογικός προσδιορισμός του αντικειμένου προστασίας
Η συνταγή μαγειρικής
Οδηγός, Περιγραφή βημάτων
Συνταγή «καθ’ εαυτή»
Γραφική παράσταση
Τελικό αποτέλεσμα: το πιάτο
«Εικόνα»/εμφάνιση
Γευστικό έργο
Οι προϋποθέσεις προστασίας:
α. Τα στοιχεία του έργου (αρ. 2 παρ.1 Ν. 2121/1993)
 α) πνευματικό δημιούργημα
 β) το οποίο είναι πρωτότυπο
 γ) το οποίο συνιστά δημιούργημα του λόγου της τέχνης ή της
επιστήμης
 δ) και εκφράζεται με κάποια μορφή (αντιληπτή από αισθήσεις)
β. Βασικές αρχές






Διάκριση μεταξύ μορφής-ιδέας
Αξιολογική ουδετερότητα
Απουσία διατυπώσεων
Διάκριση έργου από υλικό φορέα
Ανοιχτός κατάλογος προστατευόμενων έργων
≠μη προστατευόμενα αντικείμενα
Ελλάδα:
Νομοθεσία, νομολογία: Ø
Θεωρία: Λιγοστές αναφορές, αρνητική στάση
Συγκριτικό Δίκαιο:
Γαλλική νομολογία:
 Αποδοχή προστασίας της γραφικής παράστασης και της
εικαστικής έκφρασης μιας συνταγής μαγειρικής

Κατά βάση άρνηση προστασίας του γευστικού έργου
Γαλλικό Ακυρωτικό (Cass. 1re civ., 5 février 2002, n° 99-15.549): «οι συνταγές μαγειρικής
δεν είναι καθ’ εαυτές έργα του πνεύματος αλλά προσομοιάζουν στην παρουσίαση μιας
μεθόδου εκτέλεσης και μιας τεχνογνωσίας οι οποίες δεν είναι προστατεύσιμες»
Γαλλική θεωρία: Κατ’ αρχήν υπέρ της προστασίας
Βέλγιο:
Ενδιαφέρουσα (έμμεση) αναγνώριση προστασίας γευστικού έργου
(CA Liège, 14e ch., 10 juin 2011, Propr. Intell., oct. 2011, no. 41, p. 390 s.)
To γευστικό έργο σαν πνευματικό δημιούργημα
1.

Γευστικό έργο και πνευματική διαδικασία
-Το γευστικό έργο έχει τη σφραγίδα του πνεύματος

Γευστικό έργο και δημιουργική διαδικασία
-Δημιουργική διάσταση:
επιλογές συνδυασμών γεύσεων και
συστατικών

Γευστικό έργο και μορφή vs. ιδέα
-Εξωτερικευμένη εφήμερη μορφή αντιληπτή από αίσθηση γεύσης:
κατ’ αρχήν μη αποκλεισμός από το πεδίο προστασίας

Γευστικό έργο σαν έργο τέχνης
-Η τέχνη της μαγειρικής
2.
Γευστικό έργο και πρωτοτυπία

Ορισμός πρωτοτυπίας:
-Στατιστική Μοναδικότητα ή
- Ατομική ιδιομορφία-ιδιαιτερότητα ή
- Ελάχιστο όριο δημιουργικού ύψους

Αναζήτηση πρωτοτυπίας στο γευστικό έργο:
-Γευστικό αποτέλεσμα, με βάση:
-αναλογίες
- επιλογή πρώτων υλών
- συνδυασμό τεχνικών
3.
Συνέπειες προστασίας:

Υποκείμενο προστασίας: Ο δημιουργός (χωρίς διατυπώσεις)

Περιεχόμενο δικαιώματος: Περιουσιακές εξουσίες, Ενδιαφέρουν ιδίως:
Αναπαραγωγή
Δημόσια εκτέλεση
Παρουσίαση στο κοινό
Ηθικές εξουσίες:
Ενδιαφέρουν ιδίως: Εξουσία δημοσίευσης-πατρότητας
-Διάρκεια: ζωή δημιουργού +70 χρόνια από θάνατο
-Περιορισμοί: αρ. 18 επ. Ν. 2121/1993
-Συμβατική Εκμετάλλευση: αρ. 12 επ. Ν. 2121/1993
-Προστασία οπλισμένη με ποινικές και αστικές κυρώσεις: αρ. 59 επ. Ν.
2121/1993

1. Τα γευστικά έργα και κατ’ επέκταση οι συνταγές καθ’εαυτές δεν μπορούν
να αποκλειστούν εκ προοιμίου από το πεδίο προστασίας της πνευματικής
ιδιοκτησίας.

2. Υιοθέτηση αυστηρού κριτηρίου πρωτοτυπίας

3. Εναλλακτικές προστασίας:
 Ευρεσιτεχνία
 Αθέμιτος ανταγωνισμός
 Εμπορικό απόρρητο

4. Πρακτικές δυσκολίες-Ανάγκη για διάλογο στη θεωρία
Θεόδωρος Χίου
Δικηγόρος
[email protected]

similar documents