Fovizam i ekspresionizam ()

Report
FOVIZAM I
EKSPRESIONIZAM
UMETNOST XX VEKA
 Brze promene, razvoj nauke, kriza vrednosti,
traganje za novim oblicima izražavanja ...
 Nastaju dva suprotna shvatanja :
1. RACIONALAN - uslovio industrijski razvoj,
novi materijali u arhitekturi i skulpturi ( čelik,
staklo, plastika)
2. IRACIONANALAN – odbacicavnje naučnih
metoda, kritikovanje društva, traženje
smisla života ( Frojd i Jung)
FOVIZAM
Pariz – “ grad svetlosti” – 1905.g. - izložba – na
njoj savremena umetnost i jedna renesansna
skulptura
Fovizam – zanči – “divlje zveri”
Karakteristike:
1. Eksplozija boja – čiste boje
2. Nezavisna boja od predmeta
3. Ivičenje boje
4. Figurativno slikarstvo sa deformitetima
Slikari:
 1. ANRI MATIS – “ritmičko raspoređivanje
boje i linije na površini” , dao je linearne i
dekorativne osobine slici ( slika i na keramici,
grafika, scenograf, tapiserije, skulptor)
 2. ŽORŽ RUO – koloristički efekti , slika
ljudsku pokvarenost i glupost
Crvena harmonija
Ples
Odaliska
2.
Ruo i Šagal
EKSPRESIONIZAM
 Pojavio





u Nemočkoj 1905.godine.
Osnovni cilj Expresionizma je izneti
unutarnašnje stanje autora,odnosno one
emocije koje obuzimaju samo njega i tako
oblikuju njegovo videnje sveta.
Začetnikom ekspresionističkog slikarstva
smatra se EDVARD MUNK, norveški slikar
emocionalne ekspresije - iskrivljene
forme i napadne boje
Slikaju: otuđenje, prostituciju, bolest
alkoholozam siromaštvo
Po stilu slikari nisu jedinstveni, već
samo po temi
1905.godine su osnovane tri umetničko-expresionističke
grupe.
A to su :
 Most (Die Brücke) -Drezden
 Plavi jahač (Der Blaue Reiter) - Minhen
 Nova stvarnost (Neue Sachlichkeit)
Most
(Die Brücke):
- Je nemačka grupa umetnika ekspresionizma.
- Most su 1905. -1913
- Cilj im je bio da prevaziđu tradicionalno slikarstvo.
- Ideje i uzor od francuskih fovista, kao i Paula Gauguina,Vincenta van
Gogha,Henrija de Toulouse -Lautreca
i Edvarda Muncha.
- Teme umetnika ove grupe bile su pejzaži i čovek, pri čemu je osim onog što je
lepo želelo da se prikaže ono što je ružno i tabuizirano.
Plavi Jahač (Der Blaue Reiter) -
Je takođe Nemačko
udruženje umetnika ekspresionizma .
- Grupa je nastala iz novog udruženja umetnika .
- Osnovali su ga Vasilij Kandinski i Franc Mark u Minhenu 1911.
- Make i Mark su smatrali da ljudski spoljni i unutrašnji svetovi treba da se
susretnu kroz umetnost .
- Po izbijanju Prvog svetskog rata grupa je raspuštena. Njihove ideje su i dalje
vršile uticaj kroz obrazovnu delatnost .
Nova stvarnost
- Obeležava umetnički pravac u slikarstvu, literaturi, filmskoj umetnosti i
arhitekturi koji je bio važan za Nemačku u 20.- tim godinama 20. veka.
-
Termin je stvorio kritičar Gustav Fridrih Hartlaub posle retrospektivne izložbe u
Manhajmu 1925. godine.
-
Nova stvarnost se nalazi između ekspresionizma iz kojeg se razvila i
dadaizma i surealizma . Imala je veliki uticaj na socijalistički realizam .
*
Njen razvoj je bio prekinut nastupanjem nacizma .
Postoje tri faze expresionizma
 Predratni expresionizam - U kojem se unutrašnja ekspresija projicira
prema nečemu nebeskom i tako se čovek pokušava izjednačiti sa
prirodnim kosmosom. Rešenje problema vidi se i traži upravo u toj
domeni.
 Ratni ekspresionizam - obežen je živim i preterano grotesknim
slikama unutarašnjeg užasa proizašlog iz žrtava Prvog svetskog rata.
SLIKE koje se javljaju najčešće su GROZNE, ponekad i MORBIDNE ili
BOLESNE, a njihova temeljna svrha je ilustriranje unutarnje emocije koja
se protivi besmislenosti rata.
 Posleratni ekspresionizam - U njemu se tematika usmerana prema
čoveku, socijalnom aspektu i kritici otuđenog savremenog društva, a
glavni "likovi" najčešće su mali ljudi čijim se sudbinama autori i bave.
Emil Nolde
 Boja deluje na čoveja
kao živo biće
 Boja ima dušu
 “umetničko delo, treba
da dođe iz
unutrašnjosti čoveka”
 Boja čista kao kod
fovista
Ples
Najpoznatije slike expresionizma (Strah i krik)
Strah
Krik
Ovo najpoznatija je slika norveškog
ekspresioniste Edvarda Muncha ,koja
prikazuje užasnutu, pomalo demonsku figuru
kako stoji na mostu nasuprot krvavocrvenog
neba. Slika bi trebala simbolizirati ljudsku
vrstu nadjačanu osjećajem egzistencijalnog
straha i tegobe. 1895.godine Eduard je
naslikao crno-bielu verziju Krika.Pravo
značenje krika može preneti samo
bezbojnost.
Nastaje 1894.godine
naslikao ju je Eduard
Much. Eduard je bio
norveški slikar koji je u
svojim delima prvi počeo
primenjivati elemente
ekspresionizma. Strah i
Krik su prvi primeri
pesimistične ekspresije
unutrašnjeg stanja koja će
obilježiti ekspresionizam.
EKSPRESIONIZAM U SRBIJI
JOVAN BIJELIĆ
MILAN KONJOVIĆ
 Slika prizore iz Bosne,
 Boja fovistička, a
portrete
deformacija
ekspresionistička
Ženski akt
Motiv iz Bosne
Mala devojčica
Konjović
Pajzaž
Pejzaž
Suncokreti
Hvala na
pažnji 

similar documents