מניעת

Report
Cross Validation
False Negatives / Negatives
‫ד"ר אבי רוזנפלד‬
‫הגדרות‬
‫מדד‬
‫‪Precision‬‬
‫נוסחה‬
‫משמעות‬
‫בכמה אחוזים דייקתי‬
‫בקטגוריה מסוימת (מתוך אלו )‪TP / (TP + FP‬‬
‫שאמרתי הם בקטגוריה)‬
‫‪Recall‬‬
‫בכמה אחוזים דייקתי בכלל‬
‫במופעים בקטגוריה‬
‫)‪TP / (TP + FN‬‬
‫‪Accuracy‬‬
‫הדיוק הכללי‬
‫)הכול( ‪(TP + TN) /‬‬
Confusion matrix 1
Confusion matrix 2
P
N
P
N
P
20
10
P
10
20
N
30
90
N
15
105
FP
Predicted
Precision (P) = 20 / 50
Recall (P) = 20 / 30
3
FN
Actual
Actual
False Positives / Negatives
Predicted
Example
Known Label
Positive (A)
Negative (B)
Predicted Label
Positive (A)
Negative (B)
500
100
500
10,000
Precision (A) = 50% (500/1000)
Recall = 83% (500/600)
Accuracy = 95% (10500/11100)
‫עוד דוגמא עם כמה קטגוריות‬
27 animals — 8 cats, 6 dogs, and 13 rabbits
Confusion Matrix:
Predicted class
Actual class
Cat
Dog Rabbit
Cat
5
3
0
Dog
2
3
1
Rabbit
0
2
11
‫ של כלבים‬False Positives 2 ‫ ויש‬,‫ של חתולים שמסויגים כמו כלבים‬False Negatives 3 ‫יש‬
.‫המסווגים כמו ארנבות‬
.‫ של חתולים‬False Positives 0‫ ו‬,‫ של ארנבות שמסויגים ככלבים‬False Positive 2 ‫ויש‬
Recall (Dog) = 3/6, Precision(Dog) = 3/8
WEKA‫דוגמא מ‬
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances
320
162
66.39 %
33.61 %
=== Detailed Accuracy By Class ===
Precision
0.664
0
Recall
1
0
=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
320 0 | a = FALSE -> Precision (A) = 320/582), Recall = 320/320
162 0 | b = TRUE -> Precision (B) = Recall (B) = 0
(zoo.arff– ‫דוגמא נוספת (מהחיות‬
Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances
93
8
92.0792 %
7.9208 %
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
FP Rate
1
0
1
0
0.6
0.01
1
0.011
0.75
0
0.625
0.032
0.8
0.033
=== Confusion Matrix ===
a b
41 0
0 20
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
c d
0 0
0 0
3 1
0 13
1 0
0 0
0 0
e
0
0
0
0
3
0
0
f
0
0
1
0
0
5
2
g
0
0
0
0
0
3
8
|
|
|
|
|
|
|
Precision
1
1
0.75
0.929
1
0.625
0.727
Recall
1
1
0.6
1
0.75
0.625
0.8
F-Measure
1
1
0.667
0.963
0.857
0.625
0.762
<-- classified as
a = mammal
b = bird
c = reptile
d = fish
e = amphibian
f = insect
g = invertebrate
Recall (Invertebrate) = 8/10 = 0.8, Precision = 8/11 = 0.727
ROC Area
1
1
0.793
0.994
0.872
0.92
0.986
Class
mammal
bird
reptile
fish
amphibian
insect
invertebrate
OVERFITTING‫בעיית ה‬
10-fold cross-validation (one example of
K-fold cross-validation)
• 1. Randomly divide your data into 10 pieces, 1 through
k.
• 2. Treat the 1st tenth of the data as the test dataset. Fit
the model to the other nine-tenths of the data (which
are now the training data).
• 3. Apply the model to the test data (e.g., for logistic
regression, calculate predicted probabilities of the test
observations).
• 4. Repeat this procedure for all 10 tenths of the data.
• 5. Calculate statistics of model accuracy and fit (e.g.,
ROC curves) from the test data only.
‫תמונה‬
‫ניתוח התוצאות‬

similar documents