Lars Thykier - Danmarks Rejsebureau Forening

Report
Dansk Turismefremmes årsmøde 31. oktober 2013
Program
DRF OG DRF INCOMING
FAKTA OM TURISMEN I DANMARK
ANBEFALINGER
HVORDAN FÅR VI FLERE TURISTER TIL
DANMARK
DRF’s SAGER OG ISÆR INFO OM DET NYE
PAKKEREJSEDIREKTIV.
DRF og DRF incoming
Kort om DRF




Brancheforening for danske
rejsebureauer
Etableret i 1938
Arbejder for at skabe attraktive vilkår for
danske rejsebureauer
134 aktive medlemsvirksomheder
Medlemsfordeling
Incomingbureauer udgør ca. 15 %
af DRF’s aktive medlemmer
Passive
medlemmer
25%
Aktive
medlemmer
75%
…og ca. 12 % af kontingentet for
aktive medlemmer
Kontingentets størrelse afhænger af virksomhedens omsætningstal
DRF incoming


DRF repræsenterer en stor del af de danske
incoming rejsebureauer.
Incomingbureauerne arrangerer:




Ferierejser
Kongresser, møder og incentives (PCO)
Krydstogter i Norden/Baltikum
Dagsprogrammer for krydstogtturister
DRF incoming
…som selvfølgelig gerne så, at vi fik langt flere
turister og forretningsrejsende i Danmark
DRF incoming – mål
1
2
3
4
• Større synlighed
• Styrket konkurrenceevne
• Bedre tilgængelighed
• Attraktive oplevelser
Styrket konkurrencekraft
DRF incoming – midler
Samarbejde
med offentlige
myndigheder
Samarbejde
med VDK og
regionale
turismeselskaber
Pressearbejde
Øvrige
relevante
interessenter
Turismens
vækstteam
Turisterhvervets
Samarbejdsforum
Dansk
Erhvervs
turisme og
oplevelsesudvalg
Interessevaretagelse
Samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne i
Danmark
Fakta om turismen i Danmark
Fakta om dansk turisme
Turisternes forbrug på i alt
82,4 mia. kroner er med til
at gøre turismen til et af
Danmarks vigtigste
erhverv, der skaber vækst,
omsætning og
arbejdspladser i hele
landet.
Fakta om dansk turisme
DE FEM STØRSTE MARKEDER
Målt i overnatninger i Danmark 2012
1. Tyskland
12,9 mio.
2. Norge
2,4 mio.
3. Sverige
1,8 mio.
4. Holland
0,9 mio.
5. UK
0.6 mio.
Kilde: Danmarks Statistik
NÆRMARKEDERNE ER FORTSAT DANSK TURISMES RYGRAD. DE TRE STØRSTE MARKEDER
TYSKLAND, SVERIGE OG NORGE STÅR ALENE FOR 66 PCT. AF DE UDENLANDSKE TURISTERS
OMSÆTNING, HVORIMOD DE NYE VÆKSTMARKEDER SOM KINA, BRASILIEN OG RUSLAND
KUN BIDRAGER MED OMKRING EN PCT.
Fakta om dansk turisme
De tabte markedsandele skyldes i høj
grad det høje danske prisniveau.
Ifølge Eurostat var Danmark i 2012
(igen) det dyreste land i Europa med
priser på forbrugsvarer og services, der
gennemsnitligt ligger 42 pct. over
gennemsnittet i EU.
Fakta om dansk turisme
Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2012 edition, Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Fakta om dansk turisme
Positive tendenser
Negative tendenser
Vækst i storbyturisme, erhvervsturisme
og krydstogtturisme
Tilbagegang i kystturismen
Danmark vinder ind på fjernmarkeder
(BRIKS
) – og de har et højt døgnforbrug
Skandinavien ses som en eksotisk
destination – flere ”high end-kunder” i
Danmark
MICE er i vækst
Danmark mister turister fra
nærmarkeder
Danmark er en dyr destination
Danmark taber middelklasserejsende
(fx opleves Kroatiens produkt som det
samme som det danske – bare med
bedre klima og lavere priser)
Trends
”Slow travel”
Man vil møde andre mennesker (people to people)
Et kig bag ”det skandinaviske gardin”
Anbefalinger
Hvordan får vi flere turister til
Danmark
Anbefalinger
Anbefalinger
Øget
markedsføring
Bedre
koordinering af/
strategi for
turismeindsatsen
Bedre samspil
mellem
eksportfremme
og turisme
STØRRE
SYNLIGHED
Anbefalinger - organisering
Organiseringen af turismeindsatsen i dag
VisitDenmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region
Syddanmark
Region Sjælland
Wonderful
Copenhagen
Destination
Bornholm
VisitNordsjælland
Kommune 1
Kommune 1
Kommune 1
Kommune 1
Kommune 1
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 3
Kommune 3
Kommune 3
Kommune 3
Kommune 3
Anbefalinger - organisering
Organiseringen af turismeindsatsen ”i morgen”
VisitDenmark
Kommune 1
Kommune 1
Kommune 1
Kommune 1
Wonderful
Copenhagen
Destination
Bornholm
VisitNordsjælland
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 2
Kommune 1
Kommune 3
Kommune 3
Kommune 3
Kommune 3
Kommune 2
Kommune 3
Anbefalinger
Fuld
momsafløftning
Lavere
energiudgifter
STYRKET
KONKURRENCEEVNE
Anbefalinger
Visum
Lufthavne og
flyruter
Infrastruktur
og kollektiv
trafik
BEDRE
TILGÆNGELIGHED
Anbefalinger
Styrket
innovation
Grøn
strategi
Øget viden
+ højere
kvalitet
ATTRAKTIVE
OPLEVELSER
Vores andre sager…….
…. Og især information om indholdet i
det nye pakkerejsedirektiv.
DRFs aktuelle fokusområder
Pakkerejsedirektivet


Pakkerejsedirektivet er fra 1992 og er
grundlaget for den danske Lov om
Pakkerejser
Problemer med det nuværende direktiv:




Tager ikke højde for internettet
Tager ikke højde for dynamiske pakker
Generelt ikke synderligt tidssvarende
Forskellig implementering og håndhævelse i
de respektive EU-lande
Pakkerejsedirektivet
EU
Rejsebranchen
Det nye
Pakkerejsedirektiv
Pakkerejsedirektivet
Definitionerne i Direktivet er blevet opdaterede:
Udvidet definition af en pakkerejse
 Ny form for rejse, ”Assisted Travel
Arrangement”, er blevet tilføjet
 Undtagelse af lejlighedsvise arrangører
 Delvis undtagelse af forretningsrejsende fra
Direktivets bestemmelser
 Gensidig anerkendelse af konkursbeskyttelse
 Begrænsning i forplejning og reduceret
erstatningsansvar.
Pakkerejsedirektivet
Det nye i definitionen af en pakkerejse
1.
Rejser der købes fra et enkelt salgsled, eller som
kan købes i et enkelt bookingforløb (hermed også
“click through packages” og dynamiske pakker)
2.
Rejser, der reklameres som pakker, eller udbydes
til en totalpris.
3.
“Gavekort-rejser”
Pakkerejsedirektivet
Assisted travel arrangement:



Rejser, der ikke er pakkerejser, men hvor en ”retailer”
har faciliteret indgåelsen af separate bookinger/aftaler
med individuelle serviceydere.
Skal stille økonomisk sikkerhed (RGF-registrering eller
lign.) …men er undtaget Direktivets almindelige
bestemmelser.
Visse oplysningskrav.
Assisted travel arrangement vil dække
portaler/søgemaskiner, der faciliterer
aftaleindgåelse med individuelle udbydere gennem
deres hjemmesideapp.
Pakkerejsedirektivet
Begrænsning i forplejningsforpligtigelse
ved forsinkelser


Der vil alene være en forpligtigelse til, at
betale for overnatninger i tre dage, 100
euro/dag. Dog et krav at underleverandør
ligeledes kan påberåbe sig en begrænsning.
Ingen erstatningspligt ved force majeure, fx:



Tabt arbejdsfortjeneste
Parkeringsudgifter
Transport efter hjemkomst
Pakkerejsedirektivet
Lejlighedsvis arrangører af pakkerejser


Som det er nu, vil disse blive undtaget
Direktivets bestemmelser
Væsentligt pres fra branchen for at få
denne undtagelse slettet i Direktivet
Pakkerejsedirektivet
Forretningsrejsende

Forretningsrejsende undtages delvis fra
Pakkerejsedirektivet


Krav om at de forretningsrejsende køber deres
billetter gennem en rammeaftale med arrangøren.
Forretningsrejsende, der ringer til en arrangør og
køber en pakkerejse uden forudgående
rammeaftale, vil stadig være omfattet af
Pakkerejsedirektivet.
Pakkerejsedirektivet
Der vil fortsat være krav om
konkursbeskyttelse


Det indskærpes i Direktivet at
medlemsstaterne skal anerkende og acceptere
hinandens foranstaltninger mod konkurs
For arrangører etableret i flere lande ”bør” det
være tilstrækkeligt at tegne/oprette
konkursbeskyttelsen i et enkelt land.
Pakkerejsedirektivet
Ambitiøs tidsplan for vedtagelse af
Direktivet



Vedtagelse af nyt Direktiv i marts 2014.
Implementering skal være sket 1. januar
2016 med den nuværende frist for
implementering, der er angivet i Direktivet.
DRF er usikker på, om tidsplanen bliver
overholdt
Pakkerejsedirektivet
DRF er generelt positiv over for udviklingen

Alt efter hvilken harmoniseringsmetode, der vælges, er der
mulighed for, at konkurrencevilkårene bliver udjævnet
mellem medlemsstaterne



DRF ser helst fuld harmonisering, så der er lige vilkår for alle;
det er dog kun de nordiske lande, der ønsker dette.
Forretningsrejsende bør dog som helhed være undtaget
Direktivet
Luftfartsselskaber og portaler, der udbyder eller faciliterer
pakkerejser vil som minimum blive fanget af ”assisted
travel arrangement” og vil derfor skulle stille økonomisk
sikkerhed/konkursbeskyttelse.
Spørgsmål?
?!?

similar documents