Presentation1 TELEFON

Report
Han var en skotsk-kanadensisk uppfinnare och
uppfann telefonen (även om det råder en viss
tvivla om vem som egentligen uppfann
telefonen). Han lämnade den 14 februari 1876
in en patentansökan om telefonen. Telefonen
blev snabbt en succé och redan 1878 kunde
han sätta upp den första telefonväxeln i New
Haven, Connecticut i USA. 2002 kom den
amerikanska kongressens representanthus fram
till att det inte var Bell som uppfunnit telefonen.
Representanthuset tyckte att den riktiga
uppfinnaren till telefonen är USAitalienaren Antonio Meuccii. Kanadas parlament
undertecknade dock en motrevolution som
erkände Bell som telefonens uppfinnare. Då
hade redan sedan länge Charles Bourseul enligt
vissa ansetts som telefonens uppfinnare. Johann
Philippe Reis anses också av vissa vara
uppfinnaren av telefonen.
De första telefonerna presenterades på 1870-talet, och de första 100 åren fanns i stort sett bara
en typ av telefoner, fast telefon, där apparaten är uppkopplad via teleledning till nätet. De
senaste 30-40 åren har en mängd nya telefontyper införts, då tekniker, främst radioteknik,
möjliggjort nya sätt att få telefonen sammankopplad till nätet. Mobiltelefoni är numera
vanligare än fast telefoni i Sverige och även i världen i stort dominerar mobiltelefoni, speciellt
har utvecklingen av mobiltelefonanvändningen varit kraftig i områden som tidigare saknat nät
för fast telefon.
FAST TELEFON
TRÅDLÖS HEMTELEFON
• Trådlös telefon är en telefon som
med radiovågor är uppkopplad
till en apparat som har fast
anslutning till nätet. Avstånden
mellan telefonen och apparaten
kunde tidigare inte vara längre
än några tiotals meter. Nu finns
det trådlösa telefoner som klarar
mer. Det som sätter
begränsningen för de flesta
system med trådlösa telefoner är
byggnader, miljö och
basstationens placering.
• Vanligaste bärarteknologin i
Europa är DECT.
• År1892 kom L.M Ericssons
skelettapparat, som också är
kallad ”taxen” på grund av
hur den ser ut. Taxen var den
första bordstelefonen med
hörlur och mikrofon i ett
stycke. Apparaten blev
väldigt framgångsrik både
nationellt och internationellt
och vart tillverkad av ett
företag i över 40 år.
År 1931 gjordes
Ericssons bakelittelefon
som var ett
samarbetsprojekt mellan
Elektriks Bureau i Oslo
samt LM Ericsson och
Televerket i Sverige. Den
användes under en lång
tidsperiod.
Produktionen av denna telefon satte igång 1956.
Det allmänna namnet blev Ericofonen DBJ 500 men
den kallades oftast eller Kobra på grund av sitt
annorlunda utseende. Telefonen är också idag ett
eftertraktat samlarobjekt.
Den här knapptelefonen fick
namnet Diavox och började
serietillverkas på sommaren
1978 vid Ericssons och
Televerkets fabriker. Diavox
var den sista svenskutvecklade
standardtelefonen för fast
telefoni och ersatte Ericssons
Dialog. Produktionen pågick
fram till 1989.
FÖR ATT KUNNA FÖRFLYTTA SIG LÄNGRE
STRÄCKOR (INGEN SLADD)
FÖR ATT FÅ BÄTTRE LJUD
FÖR ATT DET SKA BLI LÄTTARE ATT RINGA
(KONTAKT LISTA)
FÖR ATT DESIGNEN SKA BLI SNYGGARE
FÖR ATT DEN SKA BLI BILLIGARE ATT TILLVERKA
FÖR ATT DEN SKA BLI MER MILJÖVÄNLIG (SE
TELEFONENS MILJÖPÅVERKAN)
DEN SKA BLI MER BEKVÄM MOT ÖRAT

similar documents