Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
T. C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Birliğin Adı
Kamu Hastaneleri Birliği
Sağlık Hizmetleri
Değerlendirmesi
Tarih…, İlin adı
İl Haritası
2/50
İl Merkezindeki Hastanelerin Uydu Görünümü
3/75
Mesafe Cetveli
4/50
Nüfus Bilgileri, TÜİK-2013
İlçe Adı
2011 Yılı ADNKS Nüfusu
2011 Yılı AHBS Nüfusu
Merkez İlçe
97.207
102.464
………..
45.735
44.753
……….
23.438
24.835
……….
10.994
10.711
33.331
32.628
Merkez İlçe Toplam
210.705
215.391
İlçe
127.094
124.993
……….
130.990
136.949
İlçe Toplam
258.084
261.942
Güçlendirilmiş İlçe
57000
57.500
Güçlendirilmiş İlçe
54.000
55.000
Güçlendirilmiş İlçe Toplamı
111.000
112.500
1.159.578
1.179.666
GENEL TOPLAM
5/50
Nüfus Piramidi, TÜİK-2013
İl Yaş
Ortalaması
…..
Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı % TÜİK-2013
İlçe Adı
Merkez İlçe
0-4
Yaş
%
5-14
Yaş
%
15-25
Yaş
%
25-39
Yaş
%
40-64
Yaş
%
65+
Yaş
%
25
15
10
20
10
20
Toplam
Nüfus
[sayı]
78500
İlçe
İl Geneli
Türkiye
7/50
Sağlık Kurum ve Kuruluşu Sayıları
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
I.Basamak
Sağlık
Kuruluşu
E2-E3
Entegre İlçe
Hastanesi
Devlet
Hastanesi
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi
87
5
8
1
Özel
ADSM
Tıp
Fakültesi
Hastanesi
Tıp
Merkezi
Dal
Merkezi
Özel
Hastane
ADSM
1
-
-
4
2
-
Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri
I.Basamak Sağlık Kuruluşu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Adet A1 Hastane
1 Adet A2 Dal Hastane
3 Adet C Hastane
2 Adet D Hastane
2 Adet E1 Hastane
1 Adet E2 Entegre Hastane
4 Adet E3 Entegre Hastane
14 Adet Toplum Sağlığı Merkezi
73 Adet Aile Sağlığı Merkezi(168 Adet
Aile Hekimliği Birimi)
8/75
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik
Bina Fotoğrafları
9/50
Birlik Personel Sayısı
Genel Sekreter
Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler
Başkanı
Adı Soyadı
Uzman
Sayı
İdari Hizmetler
Başkanı
Adı Soyadı
Resim
Büro
Görevlisi
Sayı
Diğer
Çalışan
Resim
Resim
Mali Hizmetler
Başkanı
Adı Soyadı Resim
Sayı
Toplam Yönetici Sayısı
………
Hastane
Yöneticisi
Başhekim
Başhekim
Yardımcısı
Sayı
Sayı
Sayı
İdari-Mali İşler
Müdürü
Müdür
Yardımcısı
Sayı
Sayı
Sağlık Bakım
Hizmetleri Md. Sayı
Hasta Hizm. ve
Sağlık Otel.
Müdürü
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Sayı
Sayı
Sayı
10/50
SAĞLIK
İNSAN GÜCÜ
İl Geneli Sağlık İnsan Gücü, 2013-201… İlgili Ay
2013 İlgili ay
.. İlgili Ay
Toplam İşçi
Havuzu Sayısı
12/50
Sağlık İnsan Gücünün Kurumsal Dağılımı, İlgili Ay-201…
İl Sağlık
Müdürlüğü
Sayı
PDC
(%)
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Sayı
PDC
(%)
Kamu Hastane
Birliği
Kadro
Aktif
2013
Aktif
2014
PDC
Genel
Toplam
PDC
(%)
Sayı
PDC
(%)
Üniversite
Özel
Uzman Hekim
Asistan Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Eczacı
Ebe-Hemşire
Sağlık Memuru
ATT-Paramedik
GİHS
YHS
Diğer
Genel Toplam
13/50
Birlik Geneli Uzman Hekim Durumu, İlgili Ay 201..
Birliğe Bağlı
Sağlık Tesisleri
HASTANE ADI
PDC Doluluk Oranı
%
Uzman Hekim Sayısı
PDC
Kadro
Aktif
Kadro
Aktif
…………Hastanesi
…………Hastanesi
Birlik Geneli
14/75
Uzman Hekim Sayısı ve İş Yükü Dağılımı %İlgili Ay.. 201…
60
% 14
% 26
% 16
30
%9
Özel
224
Uzman Hekim Sayısı
% 70
% 65
Acil Muayene Oranı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Poliklinik Muayene Oranı
15/50
Birlik Geneli Hizmet Alımı İle Çalışan Personelin
Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı, İlgili Ay 201..
Güvenlik
186
Karşılama ve
Yönlendirme
180
Bilgi İşlem
258
Laboratuar
38
Görüntüleme
24
Diğer
40
TOPLAM
………..
Temizlik
824
16/50
SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayıları, ilgili ay 201..
Aile Hekimliği
400,000
36%
Birlik
580,000
52%
Entegre Hastaneler
63,000
5%
TSM
80,000
7%
Toplam
1.123.000
18/75
Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayıları, 2012\ Ekim-201.. \Ay
..
Yıllık Toplam Müracaat Sayısının Nüfusa Oranı
% 52
% 45
750,000
7.3
3.4
% 55
1,080,000
845,000
% 48
2013
2002İlgili ay
Birinci Basamak
 Müracaat Sayılarına Üniversite ve Özel dahildir.
1,050,000
201../Ay
2012
İkinci ve Üçüncü Basamak
19/75
Müracaat Sayıları Kesitsel Değerlendirme
TARİH
Muayene Sayısı/
Hekim Sayısı
1. Basamak
Muayene Sayısı/
Hekim Sayısı
2. Ve 3. Basamak
2012 İlgili ay
2013İlgili ay
2014 İlgili ay
20/75
Birlik Hastaneleri Kapasite Değerlendirmesi - 2014
Hastane Adı
Yatak
Sayısı
Nitelikli
Yatak Oranı
%
Yatak
Doluluk Oranı
(%)
Toplam
Arsa
Alanı
(m2)
Toplam
Kapalı
Alan
(m2)
Yatak
Başına
Düşen
Kapalı
Alan
(m2)
Hastane
yaşı
….Hastanesi
….Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
……
Özel
……..
Üniversite
Tabloya Üniversite ve Özel Hastaneler de Dahil Edilecektir.
21/75
Tıbbi Hizmetler, 2013-201… İlgili Ay
Muayene oda sayısı
Sağlık Tesisi Adı
2013 İlgili
ay
201..
İlgili Ay
Klinisyen uzman
sayısı
2013 İlgili
ay
201..
İlgili Ay
Yıllık muayene sayısı
2013 İlgili
ay
201..
İlgili Ay
İl Dışı Sevk Oranı/Sayısı
2013 İlgili ay
201..
İlgili Ay
Birlik Dışı Sevk
Oranı/Sayısı
2013 İlgili
ay
201..
İlgili Ay
Yatak sayısı
2013 İlgili
ay
201..
İlgili Ay
Nitelikli yatak sayısı
(1-2 kişilik wc,
banyolu)
2013
İlgili ay
201..
İlgili Ay
……
……
…….
Sağlık Bakanlığı
Özel
Üniversite
22/75
Acil Sağlık Hizmetleri
Hastane Adı
Acil Servis
Seviyesi
2013
2014
Acil Müracaat
Sayısı
Acil Müracaat
Oranı
2013
2013
2014
2014
…… Hastanesi
…….. Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite Hastanesi
Özel Hastaneler
İL GENELİ
23/75
Acil Sağlık Hizmetleri
İl dışına En sık Sevk Nedenleri
Sevk Ön Tanısı
Vaka
Sayısı
İlçelerden Merkeze En Sık Sevk Nedenleri
%
Sevk Ön Tanısı
Vaka
Sayısı
%
24/75
Acil Nöbet Hizmetleri
Hastane Adı
…… Hastanesi
Branş Nöbeti Tutulan
Branşlar (Hekim Sayısı)
Çocuk(7),
Genel Cerrahi(5)….
Havuz Nöbetine Giren İcap Nöbeti Tutan 24 saat kesintisiz
Branşlar (Hekim
Branşlar (Hekim
verilen Sağlık
Sayısı)
Sayısı)
Hizmetleri
Dahiliye (10), ……
Primer PTCA,
replantasyon…vb
…….. Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Hastanesi
Özel Hastaneler
İL GENELİ
25/75
Ameliyat Sayıları
Hastane Adı
A Grubu
Ameliyat
Sayısı
2013
2014
B Grubu
Ameliyat
Sayısı
2013
C Grubu
Ameliyat
Sayısı
2014 2013 2014
Toplam
Ameliyat
Sayısı
2013 2014
A,B,C grubu
Ameliyat Oranı
2013
2014
…… Hastanesi
…….. Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite Hastanesi
Özel Hastaneler
İL GENELİ
26/75
İl Geneli Doğum ve Sezaryen Oranları, 2013-2014
Hastane Adı
Toplam
Doğum
Sayısı,
2013
Pirmer
Sezaryen
Primer
Sezaryen
Oranı (%),
Sezaryen
Oranı (%),
2013 Oranı (%), 2012
2013
Primer
Sezaryen
Oranı (%),
2014 ilk 6 ay
…… Hastanesi
…….. Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite Hastanesi
Özel Hastaneler
İL GENELİ
27/75
İl Geneli Erişkin Yoğun Bakım Hizmetleri, 201.
Birinci
Seviye
Hastane Adı
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
İkinci
Seviye
YDO
(%)
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
Üçüncü
Seviye
YDO
(%)
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
YDO
(%)
Toplam
Yatak (Mevcut /
Planlanan )
Vent.
Sayısı
…… Hastanesi
…… Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
İl Geneli
28/75
İl Geneli Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri, 201.
Birinci
Seviye
Hastane Adı
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
İkinci
Seviye
YDO
(%)
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
Üçüncü
Seviye
YDO
(%)
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
YDO
(%)
Toplam
Yatak (Mevcut /
Planlanan )
Vent.
Sayısı
….. Hastanesi
……Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
İl Geneli
29/75
İl Geneli Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri, 201.
Birinci
Seviye
Hastane Adı
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
İkinci
Seviye
YDO
(%)
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
Üçüncü
Seviye
YDO
(%)
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan )
YDO
(%)
Toplam
Yatak (Mevcut /
Planlanan )
Vent.
Sayısı
……Hastanesi
…….Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
İl Geneli
30/75
İl Geneli Yanık Tedavi Hizmetleri, 201.
Yanık Yatağı
Hastane Adı
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan)
YDO
(%)
Yanık Ünitesi
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan)
YDO
(%)
Yanık Merkezi
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan)
YDO
(%)
Toplam
Yatak Sayısı
(Mevcut /
Planlanan)
Nihai Hedef
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
İl Geneli
31/75
Özellikli Hizmetler Planlaması
Özellikli Sağlık Hizmeti
Mevcut Durum
Birlik Hedefi
(Kurumun belirlediği)
Birlik Hedefi
(Birliğin öngördüğü)
Rop-tanı tedavi merkezi
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi
Kemoterapi- Radyoterapi
Kardiyovasküler cerrahi (KVC)
Nükleer tıp- Pet-CT planlaması
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Diyaliz Hizmetleri
El Cerrahisi Hizmetleri
Robotik Cerrahi planlaması
Robotik Yürüme ve rehabilitasyon
Genetik Tanı ve tedavi planlaması
Kemik iliği-Organ nakli planlaması
Perinatal merkez planlaması
Kapsamlı onkoloji merkezi
İnme merkezi
32/75
İl Geneli Görüntüleme Hizmetleri (Kamu, Üniversite, Özel)
Kobalt 60
Sayı
Linac
Süre Sayı
Süre
Süre
Sintigraf
i
Radyoterapi
Sayı
Süre
Sayı
USG
Süre
MR
Sayı
Süre
Mamogr.
Sayı
Süre
Kemik
D.
Sayı
EMG
Süre
Sayı
Süre
Sayı
Süre
EKO
Sayı
EEG
sayısı
süre
Günlük
Çekim
BT
Sayı
Hastane Adı
Sayı
Süre
Anjio
…….. Hastanesi
…….. Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Toplamı
Özel …. Hastanesi
Özel …. Hastanesi
Özel Hastaneler
Toplamı
Üniversite….. Hastanesi
Üniversite Hastaneleri
Toplamı
* İşareti :Hizmet alımı
Sayı: Cihaz Sayısı
Süre: Tarama ve kontrol hariç en uzun randevu süresi
33/75
Birlik Genelinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, 2012-201./ ilgili ay
İşlem Türü
2013 İlgili ay
201./ilgili Ay
ADSM sayısı
Diş hekimi
Ünite sayısı
Müracaat sayısı
Çekim sayısı
Kanal sayısı
Protez sayısı
Periapikal ve panoramik Film Sayısı
RVG Sayısı
İmplant Sayısı
34/75
Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Eğitim
Hastane Adı
Eğitim
programı
veren klinik
sayısı
Eğitim Görevlisi Sayısı
Prof
Asistan
Sayısı
SCI ve SCI-E
Dergilerde
yayınlanmış
makale sayısı
TÜBİTAKULAKBİM
Erişim
Durumu
Doç Yrd.Doç Başasistan
…… Eğitim ve Araştırma Hastanesi
…….Eğitim ve Araştırma Hastanesi
35/75
Evde Sağlık Hizmetleri
İl genelinde evde sağlık hizmeti için çalışan sağlık
personeli sayısı
Hedef konulan hasta sayısı
Başvuran hasta sayısı
Tedavi programına alınması gereken hasta sayısı
Tedavi programına alınan hasta sayısı
Tedavi programına alınan hastalara yapılan
ortalama ziyaret sayısı
Uzman hekim
Pratisyen
YSP
Diğer
Beyaz Kod
İl geneli beyaz kod
başvuru sayısı 2013
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Beyaz kod ekibinde çalışanların unvanları
ile sayıları
Bu konuda görevlendirilmiş hukukçu
çalışan varlığı
Haziran
Temmuz
Ağustos
Varsa hukukçuların katıldığı dava sayısı
Eylül
Ekim
Takip edilen dava sayısı
Kasım
Aralık
2014 İlk 6 ay
Örnek dava sonuçları
Sağlık Bakanlığı
Beyaz Kod Birimi
www.beyazkod.saglik.gov.tr
İl Geneli Yatırım Harcamaları (x1000 TL)
34000
2003-2007
2008-2012
23800
22000
14800
9000
Yatırım-Onarım Harcaması
12000
Araç, Demirbaş, Tıbbi Donanım
Harcaması
Toplam Yatırım Harcaması
Birlik kurulduktan sonra Birliğe bağlı tesislerde bu güne kadar;
 ………………….TL Yatırım-Onarım,
 ………………… TL Araç-Demirbaş ve Tıbbi Donanım harcaması olmak üzere
 ………………… TL yatırım harcaması yapılmıştır.
38/50
Birlikler Kurulmadan Önce Başlanıp
Kurulduktan Sonra Tamamlanan Yatırımlar
Toplam Harcama (x1.000 TL)
S.NO
İlçesi
Sağlık Tesisi Adı
Başlama - Bitiş
Tarihi
Yatırımın
Bütçesi
Birlik 'ten
Önce
Birlik 'ten
Sonra
Toplam
Harcama
1
2
3
4
5
TOPLAM
39/75
Devam Eden Yatırımlar
S.No
İlçesi
Yatırım Adı
Fiziki
Başlama
Bitiş (Hizmete
Gerçekleşme
Tarihi
Açılış tarihi)
(%)
Yatırımın
Bütçesi
Yüklenici
Kurum
Yatırım
Bedeli
(x1.000TL)
1
2
3
4
5
40/75
Planlanan Yatırımlar
S.NO
İlçesi
Yatırım Adı
Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
8
41/75
MALİ PORTRE
42/75
Sağlık Tesisleri Mali Portre, İlgili Ay 201..
Bütçede
Öngörülen
Tahakkuk
Personel
Sağlık Tesisleri
Gider
Eden
Gideri
Bütçesi
%
Tahsilat
Tahsilat/
Tahakkuk
Gider
Bütçesi/
Tahsilat
Toplam Banka
Borç Mevcudu
Borçluluk
Gün
Sayısı
….. hastanesi
….. hastanesi
Birlik Geneli
43/75
Sağlık Tesisleri Mali Durum İzleme Tablosu ,İlgili ay
Genel sekreterlik
Gider bütçesi
… Hastanesi
…Hastanesi
Miktar
Miktar
Oran %
…Hastanesi
Oran %
Miktar
Oran %
Gelir Bütçesi
Tahakkuk
Tahsilat
44/75
Sağlık Tesisleri Stok Düzeyleri
………Genel Sekreterliği
stok düzeyi (2012)
stok düzeyi (2013)
İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER
MEDİKAL MALZEMELER
2014 İlk 6 ay Toplam
45/75
Stok Düzeyi Yüksek olan Hastaneler
Hastane Adı
Stok düzeyi (2012)
Stok düzeyi (2013)
Stok düzeyi (2014 ilk 6 ay)
İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK
ÜRÜNLER
MEDİKAL MALZEMELER
46/75
Sağlık Tesisleri Ek Ödeme Gelirleri 201./ilgili ay
Sağlık Tesisleri
Ek
Ek
Dağıtılabilen
ödemeye
Dağıtılan Ödeme
maksimum
esas gelirler
net tutar Dağıtım
tutar
toplamı
Oranı
Uzman
Pratisyen
Ortalama Ortalama
Diş
YSP
Hekim
Ortalama
Ortalama
…Hastanesi
…Hastanesi
Birlik Geneli
47/75
Birlik Geneli Personel Son Altı Aylık Ortalama Gelirleri,
TL (maaş + ek ödeme)
Kamu Hastaneleri Birliği
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Ebe-Hemşire
48/75
………………….Kamu Hastaneleri Birliği
Ana Branş Uzman Hekim
Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL
ANA BRANŞLAR
ACİL TIP
RADYOLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
PLASTİK CERRAHİ
ORTOPEDİ
KARDİYOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI
KBB
NÜKLEER TIP
ANESTEZİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
DAHİLİYE
GÖĞÜS HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
AİLE HEKİMLİĞİ
GENEL CERRAHİ
BEYİN CERRAHİ
PSİKİYATRİ
ÇOCUK HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ
CİLDİYE
KALP DAMAR CERRAHİ
PATOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ÜROLOJİ
NET EK ÖDEME
(SON ALTI AYIN ORTALAMASI)
49/75
………………….Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Görevlisi
Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL
ANA BRANŞLAR
ACİL TIP
RADYOLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
PLASTİK CERRAHİ
ORTOPEDİ
KARDİYOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI
KBB
NÜKLEER TIP
ANESTEZİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
DAHİLİYE
GÖĞÜS HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
AİLE HEKİMLİĞİ
GENEL CERRAHİ
BEYİN CERRAHİ
PSİKİYATRİ
ÇOCUK HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ
CİLDİYE
KALP DAMAR CERRAHİ
PATOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ÜROLOJİ
NET EK ÖDEME
(SON ALTI AYIN ORTALAMASI)
50/75
…………………….Kamu Hastaneleri Birliği
Yan Dal Uzman Hekim
Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL
YAN DAL
EK ÖDEME
(SON ALTI AYIN
ORTALAMASI)
GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ
NEONATOLOJİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
ÇOCUK ALERJİSİ
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
GASTROENTEROLOJİ
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ
HEMATOLOJİ
NEFROLOJİ
ÇOCUK NEFROLOJİSİ
ÇOCUK ONKOLOJİSİ
ALERJİ HASTALIKLARI
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
51/75
…………………….Kamu Hastaneleri Birliği
Yan Dal Eğitim Görevlisi
Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL
YAN DAL
EK ÖDEME
(SON ALTI AYIN
ORTALAMASI)
GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ
NEONATOLOJİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
ÇOCUK ALERJİSİ
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
GASTROENTEROLOJİ
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ
HEMATOLOJİ
NEFROLOJİ
ÇOCUK NEFROLOJİSİ
ÇOCUK ONKOLOJİSİ
ALERJİ HASTALIKLARI
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
52/75
Sadece Sabit Ek Ödeme Alan Hekim Sayısı
Hastane adı
Toplam uzman Hekim Sayısı
Sadece Sabit Ek Ödeme Alan Uzman
Hekim Sayısı
……hastanesi
…….hastanesi
53/75
İL VE İLÇE SAĞLIK TESİSLERİ FOTOĞRAFLARI
ve
ÖRNEK
UYGULAMALAR
………… Devlet Hastanesi
Hastanenin heliport alanı
……… Devlet Hastanesi
…… ADSM
Teşekkür ederiz..

similar documents