Monika Pálková - Kvalita ve veřejné správě

Report
Vzdělávání v oblasti základní registrů
a dalších kmenových projektů
eGovernmentu
Mgr. Monika Pálková,
odbor veřejné správy a eGovernmentu MV ČR
Vzdělávání v oblasti základních registrů a
dalších kmenových projektů eGovernmentu
 Plánovaný projekt bude financován z prostředků
OP LZZ a státního rozpočtu
 Období realizace: 1.4. 2013 – 31.3. 2015
Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších
kmenových projektů eGovernmentu
 Hlavním cílem projektu je příprava a realizace 9 vzdělávacích programů v
prezenční a eLearningové formě
 Realizace odborných seminářů a závěrečné konference
 Cílová skupina:
1. správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a
organizace a organizační složky zřizované těmito úřady
2. Územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány
a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších
kmenových projektů eGovernmentu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Použití základních registrů
Agendové informační systémy a ISVS
Služby soukromoprávního sektoru
Zabezpečení přístupu k datům
Zabezpečení připojení AIS
Programové období 2014-2020
[email protected]
Open data
Datové schránky
Mgr. Monika Pálková
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

similar documents