Forældremøde

Report
Velkommen til fyraftensmøde
Dalgas- og Rønbjergafdelingen
Evaluering af årgangsopdeling
i 5. og 6. klasse
 Elevrespons
 Dejligt med en stor hal
 Nye venner
 Flere at være sammen med i
frikvarterne
 Sjovt med nye fag
 Fået et nyt syn på eleverne i den
anden afdeling
 Nye samarbejdsmakkere i fagene
 Føler det som en klasse
 Hellere sammenlægning end
sammenlæsning
 Sjovere med flere i klassen
 Hellere med bus end være alene.
Årgangsopdeling af
4., 5. og 6. årgang
•
•
•
•
•
Øget faglighed
Bedre mulighed for undervisningsdifferentiering
Større socialt netværk
Dynamiske klasser
Flere elever at spejle sig i fagligt og socialt
Praktiske ting




Bustransport
Halvårsskema
Basislokale i begge afdelinger
Rystesammenarrangement
Bustransport
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dal 7:50
Røn 8:00
Dal 7:50
Røn 8:00
Dal 7:50
Røn 8:00
Dal 7:50
Røn 8:00
Dal 7:50
Røn 8:00
Dal 14:50
Røn 15:00
Dal 14:50
Røn 15:00
Dal 14:50
Røn 15:00
Dal 13:50
Røn 14:00
Dal 13:50
Røn 14:00
Skema 4.klasse - eksempel
4. klasse
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dalgas
Rønbjerg
Dalgas
Rønbjerg
Rønbjerg
Læsning
dansk
Læsning
dansk
Læsning
matematik
Læsning
dansk
Læsning
dansk
engelsk
dansk
engelsak
dansk
matematik
matematik
matematik
musik
UUV
historie
11.55-12.55
design
N/T
billedkunst
idræt
UUV
12.55-13.55
design
N/T
billedkunst
idræt
lektiecafe
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-10.25
10.25-11.25
11.25-11.55
13.55-14.00
14.00-15.00
lektiecafe
UUV
lektiecafe
Skema 5. klasse - eksempel
5. klasse mandag tirsdag
Dalgas
onsdag torsdag
Rønbjerg Rønbjerg Dalgas
fredag
Dalgas
Læsning dansk
Læsning dansk
Læsning
matematik
historie
engelsk
dansk
tysk
matematik
matematik
matematik
musik
engelsk
historie
11.55-12.55
design
idræt
N/T
engelsk
kristendom
12.55-13.55
design
idræt
N/T
musik
lektiecafe
design
Lektiecafe
lektiecafe
08.00-09.00
09.00-10.00
Læsning dansk
Læsning dansk
10.00-10.25
10.25-11.25
11.25-11.55
13.55-14.00
14.00-15.00
Skema 6. klasse - eksempel
6. klasse Mandag
Tirsdag
Rønbjerg Dalgas
Onsdag
Dalgas
Torsdag Fredag
Rønbjerg Dalgas
Læsning dansk
Læsning dansk
Læsning
matematik
engelsk
tysk
UUV
dansk
matematik
matematik
matematik
musik
engelsk
tysk
11.55-12.55
N/T
madkunst
design
idræt
kristendom
12.55-13.55
N/T
madkunst
design
idræt
lektiecafe
lektiecafe
historie
lektiecafe
08.00-09.00
09.00-10.00
Læsning dansk
Læsning dansk
10.00-10.25
10.25-11.25
11.25-11.55
13.55-14.00
14.00-15.00
Den nye skolereform
 En længere skoledag
 Sammenhængende skoledag
 Den åbne skole
 Læring i bevægelse
 IT i folkeskolen
 Lære- og værested
 Rent liv
Udeskole og Tablets







Undervisningen kommer hurtigere i gang
Læring kan finde sted overalt
Motivation
Flere muligheder for differentiering
Logbog - multimodal
Mindre behov for papir
Fastholder data til det videre arbejde i
klassen
 Vi skal bruge det der, hvor det giver mening,
og fremmer forståelsen. Brug af teknologi
hvor det giver pædagogisk mening.
 Skaber nye læringsmiljøer så alle elever
oplever succes.
Hvad er udeskole?
 Regelmæssig aktivitet udenfor
klasselokalet.
 Konkrete erfaringer i mødet
med virkeligheden.
 aktivere alle skolefagene
 ude- og indeaktiviteterne har
nær sammenhæng,
10 gode grunde til udeskole
1.
2.
3.
4.
Bedre faglighed
Bedre læring
Undervisningsdifferentiering
Bedre forståelse af naturen,
naturfag og miljø
5. Bedre sundhed
6. Bedre motorik
7. Læring ad flere kanaler
8. Bedre social forståelse
9. Bedre forankring i lokalområdet
10. Flere direkte oplevelser
Afslutning
 Spørgsmål

similar documents