poraneni bricha a retroperitonea

Report
PORANĚNÍ BŘICHA
A RETROPERITONEA
ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář
pprap. Jaroslav Duchoň
PORANĚNÍ BŘICHA
• OBECNÁ
CHARAKTERISTIKA
PORANĚNÍ
HLAVY
• Zvýšený počet sdružených
poranění břicha.
• V Evropě: zavřená poranění
(75% dopravní nehody).
• USA: penetrující poranění
(střelná/bodná poranění).
PORANĚNÍ
KONČETIN
PORANĚNÍ
PÁNVE
SDRUŽENÁ PORANĚNÍ
BŘICHA
BŘIŠNÍ STĚNA
• POHMOŽDĚNÍ BŘIŠNÍ STĚNY
• Ohraničené kožní petechie, sufúze, hematomy.
• DECOLEMENT KŮŽE A PODKOŽÍ
• Rozsáhlejší krevní výrony: evakuace drény.
• SVALOVÉ RUPTURY
• Nepřiměřená námaha/ reflexní hyperkontrakce.
BŘIŠNÍ DUTINA
• PŘÍMÉ TUPÉ NÁSILÍ
• DECELERACE PŘI PÁDECH/ AUTOHAVÁRIÍCH.
PORANĚNÍ NITROBŘIŠNÍCH ORGÁNŮ
RUPTURY SLEZINY
RUPTURY JATER
PORANĚNÍ MEZENTERIA
PORANĚNÍ MEZOKOLON
PORANĚNÍ BRÁNICE
PENETRUJÍCÍ vs. NEPENETRUJÍCÍ
PORANĚNÍ
• OTEVŘENÉ PORANĚNÍ
• Bodné
• Řezné
• Střelné
• ZAVŘENÉ PORANĚNÍ
• Tupé nárazy
PORANĚNÍ ORGÁNŮ DUTINY
BŘIŠNÍ
• PARENCHYMATÓZNÍ
ORGÁNY
• Játra
• Slezina
• Ledviny
• CÉVY
• Břišní aorta
• DUTÉ ORGÁNY
• Střevní kličky
• Žlučové cesty
• Močové cesty
TUPÉ PORANĚNÍ JATER
•
II. TYP
IV. TYP
V 80% S NITROBŘIŠNÍMI
ORGÁNY/
RETROPERITONEEM/
HRUDNÍKEM
•
45-55% MORTALITA U
POLYTRAUMAT
•
PORANĚNÍ JATER I.-V.
TYPU
III.TYP
V. TYP
TUPÉ PORANĚNÍ SLEZINY
III. STUPEŇ
V. STUPEŇ
IV. STUPEŇ
VI. STUPEŇ
•
ZLOMENINY VII.-IX.
ŽEBRA VLEVO
•
ZLOMENINY IX.-XI.
ŽEBRA V ZADNÍ
AXILÁRNÍ ČÁŘE
•
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA
HEMOPERITONEA
•
KOMPRESE BŘIŠNÍ
STĚNY/ DOLNÍHO
LEVÉHO HRUDNÍKU
TUPÉ PORANĚNÍ LEDVIN
PORANĚNÍ IV. STUPNĚ
PORANĚNÍ V. STUPNĚ
•
•
•
•
KONTUZE LEDVIN
LACERACE LEDVIN
FRAGMENTACE LEDVIN
PORANĚNÍ CÉVNÍ STOPKY
PRIMARY SURVEY
• Kontrola průchodnosti DC
• Kontrola dýchání
• Kontrola cirkulace
• Imobilizace krční páteře
• Disability and neurological
status
• Stav zornic
• Exposure
• Mechanismus zranění
• Přítomnost bolesti/
absence/ určení místa
SECONDARY SURVEY
• Protokol „AMPLE“
• „A“ Allergies
• „M“ Medications taken by the patient
• „P“ Past medical history
• „L“ Last meal
INSPEKCE
• Kontrola na možné penetrující poranění.
• Od prsních bradavek ke stehnům, bokům, zádům,
hýždím a perineu.
• Kontrola na řezné rány, modřiny, vpáčené cizí
objekty, střelné poranění, popáleniny, vyhřeznutí
střevních kliček.
•
VZNESENÍ PODEZŘENÍ NA PORANĚNÍ PÁTEŘE PŘI TUPÉM I
PENETRUJÍCÍM TRAUMATU BŘICHA.
AUSKULTACE
• Chybění nebo jasně vymizelé střevní zvuky.
PALPACE
• Palpovat ve všech čtyřech kvadrantech.
• Vždy palpovat směrem od bolestivého místa.
• Bolestivou oblast palpovat jako poslední.
• DÁVAT POZOR
• Tvrdé, oteklé, vyklenuté oblasti.
• Napětí břišních svalů.
• Otoky.
• Spasmy a pulsace.
• Napětí břišní stěny (reakce na peritoneální podráždění).
ZHODNOCENÍ BOLESTIVOSTI
• Protokol „PQRRST“.
• „P“ Provoke
• „Q“ Quality
• „R“ Region
• „R“ Relief
• „S“ Severity
• „T“ Time
VYŠETŘENÍ PER RECTUM
• Přítomnost krve.
• Integrita střevní stěny.
• Pozice prostaty.
• Cizí tělesa.
• Napětí svěrače.
VYŠETŘENÍ GENITÁLIÍ
• Ženský i mužský genitál.
• Přítomnost krve u ústí urethry.
• Cizí tělesa.
• Palpace na přítomnost kostních úlomků.
• Vaginální krvácení u gravidních žen.
RESUSCITACE
• UMÍSTĚNÍ NG SONDY
• Dekomprese žaludku.
• Vyšetření na přítomnost
krve.
• Doporučená opatrnost při
podezření na orofaciální
poranění.
• Umístění dutinou ústní s
úsilím zaměřeným na
vyhnutí se nechtěnému
zavedení rourky do
intracrania.
RESUSUCITACE
• UMÍSTĚNÍ MOČOVÉHO
KATÉTRU
• Dekomprese močového
měchýře.
• Sledování diurézy.
• Před zavedením nejprve
vyšetření genitálií a recta.
• Kontraindikací jsou krev u ústí
urethry, hematom scrota,
vysoko uložená prostata.
RESUSCITACE
• Vyšetření a zhodnocení
závažnosti bodných ran.
• Nalezení penetrace přední
fascie upozorňuje na možnost
penetrace abdomina.
• O diagnostickou peritoneální
laváž bychom se neměli
pokoušet (DPL)-provádí
chirurg.
ZNÁMKY PORANĚNÍ BŘICHA
• Jasné poranění břicha.
• Poranění pánve, dolní nebo střední části zad.
• Známky tupého poranění
• Známky rozvíjejícího-se šoku.
• Vykašlávání nebo zvracení krve.
• Rigidní a napjatá břišní stěna.
• Pacient ležící potichu s pokrčenými nohami.
SYMPTOMY PORANĚNÍ BŘICHA
• Bolest vzrůstající od mírné po netolerovatelnou.
• Křeče.
• Nausea.
• Slabost.
• Žízeň.
DIAGNOSTIKA
• Vznesení podezření na závažné intraabdominální
poranění při přítomnosti penetrujícícho poranění
přední břišní fascie.
• Chybění penetrace přední břišní fascie/ výskyt
napnutí stěny u peritoneálního dráždění/ absence
střevních zvuků: předpoklad na poranění břicha.
• Chybění jasných známek poškození břišní stěny:
pacient podstupuje sérii vyšetření na stanovení
Hgb a Hct.
• Ránu primárně neuzavíráme.
DIAGNOSTIKA
• Pamatuj, že i standardní úvodní vyšetření břicha
nevyloučí významné intraabdominální poranění.
OŠETŘENÍ
• ABC
• RESUSCITACE
• STABILIZACE PODLE ATLS
• Zavedení rourek s vyprázdněním žaludku a
močového měchýře.
• Evakuace pacienta na nosítkách na chirurgické
oddělení.
• Zajištění cizích těles a jejich ponechání na místě
až do chirurgické revize.
OŠETŘENÍ OTEVŘENÉHO
PORANĚNÍ
• Poloha vleže na zádech s pokrčenými DK.
• Zajištění přísunu kyslíku (pokud možno).
• Udržení průchodnosti dýchacích cest
Pozn. (hlava může být stranou-při vyloučení poškození krční páteře).
• Ošetřuj šok.
• Nic per os.
• Co nejrychlejší transport.
DODATEČNÁ OPATŘENÍ PŘI
OŠETŘOVÁNÍ
• Kontrola krvácení aplikací POLNÍHO OBVAZU.
• Nikdy nevyvíjej přímý tlak přes postižené místo.
• Nedotýkej se a nesnaž se přemístit vyhřezlé orgány.
• Překryj vyhřezlé orgány POLNÍM OBVAZEM.
• Aplikuj sterilní obvaz navlhčený fyziologickým roztokem.
• Neodstraňuj jakákoli vpáčená cizí tělesa.
• Imobilizuj je objemným sterilním materiálem.
• Ponechej zraněného dolní končetiny v takové poloze, ve
které jsi je nalezl.
PORANĚNÍ MUŽSKÝCH
GENITÁLIÍ
• Sportovní úrazy.
• Dopravní nehody.
• Násilné činy.
• Pracovní úrazy.
• Bojová zranění.
TYPY PORANĚNÍ
• NATRŽENÍ
• Zhmoždění.
• Krvácení.
• Natržená tkáň.
• AMPUTACE
• Závažné krvácení a hypovolemický šok.
• UTRŽENÍ
• Krvácení (někdy i závažné).
• Možný rozvoj hypovolemického šoku.
TYPY PORANĚNÍ
• TUPÉ TRAUMA
• Bolest.
• Otok.
• Modřiny.
• AKUTNÍ ANGULACE „ZLOMENINA“
ZTOPOŘENÉHO PENISU
• Intenzivní bolest.
• Otok/ podlitina na jedné straně.
• Hlasité „puknutí“.
OŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO
• Zachovej intimitu zraněného.
• Kontroluj krvácení (velká vaskularizace) tlakovým obvazem.
• Vyčnívající objekty z urethry ponechej na místě.
• Avulzovanou tkáň se snaž zachránit, omotej ji sterilním obvazem,
umísti do plastového sáčku, přepravuj v chladící přepravce.
• Zajisti dostatečný přísun kyslíku.
• Ošetřuj šokový stav.
• Rychlý transport.
• Překrytí amputované části sterilním navlhčeným obvazem.
• Nezdržuj transport kvůli nalezení části amputátu na více než pár
minut.
• U tupých traumat aplikuj led a transportuj.
• Pacienta s angulací urychleně transortuj a aplikuj led.
OŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO
• Zachovejte intimitu zraněné.
• Snaž se kontrolovat krvácení vnějším krytím.
• Nikdy neumísťuj obvaz nebo krycí materiál přímo do
vaginy.
• Stabilizuj vpáčená cizí tělesa, ale nesnaž se je odstranit.
• Avulzovanou tkáň zabal do sterilního navlhčeného obvazu.
• Umísti ji do plastového sáčku a transportuj v chladícím
kontejneru.
• Tupá vnější poranění ochlazuj ledem.
• Zajisti přísun kyslíku.
• Ošetřuj šok.
• Rychle transpotuj.
PORANĚNÍ ŽENSKÝCH
GENITÁLIÍ
• ZNÁMKY A SYMPTOMY VNITŘNÍ
PENETRACE
• Krvácení.
• Bolest.
• Šok.
• VNITŘNÍ TUPÉ PORANĚNÍ
• Zhmoždění.
• Bolest.
• Krvácení.
• Šok.
PORANĚNÍ ŽENSKÝCH
GENITÁLIÍ
• VNĚJŠÍ TUPÉ TRAUMA
• Bolest.
• Otok.
• Podlitiny.
KONEC PREZENTACE

similar documents