Elektrický obvod. Elektrické vodi*e a izolanty

Report
©2014 Štancelová
Použijeme len žiarovku a batériu.
obsahuje
spotrebič
žiarovku
batériu
zdroj energie
kábliky
vodiče
Elektrický obvod je
prerušený - otvorený
Elektrický obvod nie je
prerušený - uzavretý
Do obvodu
obvodu sme
sme
Do
vložili hliník
drevo
vložili
žiarovka
žiarovkanesvieti
svieti
Drevo je izolant
Obvod nie je
Obvod
je uzavretý
uzavretý
Hliník je vodič
Prúd
Prúdneprechádza
prechádza
Vodiče
Izolanty
 hliník
 meď
 oceľ
 tuha
 zlato
 striebro
 zinok
 drevo
 guma
 plast
 textil
 sklo
 bakelit
 porcelán
Tento obvod
Po zapnutí spinača sa
obsahuje:
žiarovka rozsvieti
žiarovku
Po vypnutí spinača
batériu
žiarovka zhasne
spínač
vodiče
Skutočný elektrický obvod
Schéma elektrického obvodu
Otvor schem. značky
Cvičenie – schematické značky
Elektrické prvky a ich symboly
Cvičenie – kreslenie schém
Zdroj energie – pri dvoch batériách je jas
žiaroviek väčší, mení sa aj veľkosť prúdu
Spotrebiče – pri zaradení dvoch žiaroviek
je jas slabší, mení sa aj veľkosť prúdu
[1] Lapitková a kol. Fyzika pre 9. roč. ZŠ...
[2] odkazy na obrázky v poznámkach
Poznámky

similar documents