Meióza - Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Report
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 357 35 Chodov
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376
Šablona: BOTANIKA
Pořadí šablony a sada: 3. Botanika
Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.3
Vytvořený ve školním roce: 2013
Téma: Dělení eukaryotické buňky – meióza
Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia
Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Dělení eukaryotické buňky –
meióza. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint.
Autor: Mgr. Lucie Koudelková
Klíčová slova: buňka, dělení, meióza
Ověřený dne: 14. 10. 2013
= buněčné dělení během kterého dochází k
produkci buněk se zredukovaným počtem
chromozomů (2n n, 4n 2n)
= vznikají pohlavní buňky – gamety
= základní proces umožňující pohlavní
rozmnožování


Buňky vzniklé meiózou mohou po určité době
splynout s další vhodnou gametou a vytvořit
nového jedince složeného opět z plného
počtu chromozomů
Dalším dělením mohou tyto buňky vytvořit
také mnohobuněčný organismus

Výsledek mitózy = 2 s rodičem shodné buňky

Výsledek meiózy = 4 od rodiče odlišné buňky
◦ Vede ke snížení počtu chromozomů na polovinu

2 dělení po sobě jdoucí
1) Redukční (heterotypické)

Sníží se počet chromozomů u gamet na polovinu
2) Ekvační (homeotypické)

Zrací dělení, stejné jako mitóza

Redukční (heterotypické)

Ekvační (homeotypické)


Od mitózy se liší profází
Profáze I má 5 stádií
◦
◦
◦
◦
◦
Leptotene
Zygotene
Pachytene
Diplotene
Diakineze

Leptotene
◦ Spiralizace vláken DNA a diferenciace chromozomů

Zygotene
◦ Homologické chromozomy (jednoho páru) se
přibližují k sobě a spojují se v tzv. BIVALENTY
pomocí speciální spojovací bílkoviny (synaptický
komplex)

Pachytene
◦ Chromozomy dokončují
spiralizaci, jsou v bivalentech
kratší a silnější a lze pozorovat
jejich dvouchromatidovou
strukturu
◦ Nesesterské chromozomy se v
bivalentech okolo sebe obtáčejí
a proplétají mezi sebou
(=crossing over)
◦ Vznikají tzv.
CHIAZMATA
Obr. 1

Diplotene
◦ Rozpouští se synaptický komplex (spojovací
bílkovina)
◦ Oddalování homologických bivalentů z
chromozomu brání chiamazmata

Diakineze
◦ Bivalenty jdou ze středu k jaderné membráně, která
se začíná rozpouštět
◦ Současně se vytváří dělící vřeténko

Metafáze I
◦ Vlákna dělícího vřeténka přichycují bivalenty

Anafáze I
◦ K pólům dělícího vřeténka se rozestupují
dvouchromatidové struktury z bivalentů

Telofáze I
◦ U některých organismů navazuje zcela typicky na
anafázi, pak tedy vzniknou dceřiná jádra
◦ U jiných druhů nemusí být heterotypická telofáze
zcela ukončena a vzniklé shluky chromozomů
vstupují do homeotypické profáze

Stejné jako mitóza
◦
◦
◦
◦
Profáze II
Metafáze II
Anafáze II
Telofáze II
Úkol: Popiš všechny fáze mitózy.






Obr. 1: Argrid. Crossing-over [online]. [cit. 27.12.2012]. Dostupný
na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossingover.PNG?uselang=cs%20%3B%2012.%2010.%202013>
ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7,
učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN
80-7238-424-4
DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN
80-7290-179-6
SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných
rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003,
ISBN 8072901516
KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia.
Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5
Obrázky vlastní

similar documents