Dan Manual Aktiviti Keyakinan Di Air

Report
PANEL PENGGUBAL KURIKULUM
BINA INSAN GURU-PPG
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK [ PPA ]
IPGM CYBERJAYA

Latar Belakang Aktiviti
Masa
Lokasi
Peserta
Personal
:
:
:
:
Peralatan
2 jam bagi setiap ahli
Kem Raudah, Teluk Nipah, Pulau Pangkor
20 orang
Ketua Jurulatih
- 1 orang
Jurulatih
- 2 orang
Pembantu Jurulatih
- 2 orang
Jurumudi Bot
- 1 orang
:
Jaket Keselamatan
- 26 helai
Bot Penyelamat
- 1 buah
First Aid
- 1 set
Rescue Ring
- 2 unit
 Mengenalpasti
langkah – langkah persediaan,
keselamatan, dan mengaplikasikan kemahiran
mengapungkan badan.
 Menguji ketahanan mental dan fizikal serta
keyakinan diri.
 Menghayati
dan menikmati keindahan alam
semulajadi.
 Menguasai kemahiran berenang berdasarkan aktiviti
yang diberikan
 Jurulatih
▪ Mengenal pasti tempat atau lokasi aktiviti
berkenaan.
▪ Mengenal pasti keadaan cuaca dan musim.
▪ Berhubung dengan penduduk tempatan untuk
mendapatkan maklumat aktiviti.
▪ Bertanggungjawab
dan
mempunyai
pengetahuan menyeluruh tentang peserta,
agihan kumpulan dan aktiviti yang ingin
dijalankan.
 Peserta
▪ Berpakaian yang sesuai untuk berada di air . Gunakan
baju berlengan panjang dan berkasut sewaktu
berenang.
▪ Peserta WAJIB memakai jaket keselamatan sepanjang
masa tidak kira pandai atau tidak tentang berenang.
▪ Peserta hanya dibenarkan mengapungkan badan
berkumpulan. Setiap pergerakan mesti mendapat
kebenaran jurulatih terlebih dahulu.
▪ Peserta mestilah berada dalam keadaan sihat fizikal
dan mental.
▪ Alat kelengkapan seperti rescue ring, jaket
keselamatan dan sebagainya hendaklah dalam
keadaan baik dan boleh digunakan.
▪ Kadar bilangan peralatan dan peserta
hendaklah mengikut kadar yang ditetapkan.
(membuat pemeriksaan 5 hari sebelum
digunakan)
▪ Corak aktiviti
▪ Pakaian
▪ Makanan dan minuman
▪ Waktu solat
▪ Langkah-langkah keselamatan

Aktiviti yang dicadangkan
 Sejarah Jaket Keselamatan
 Bahagian-bahagian Jaket Keselamatan
 Cara membawa Jaket Keselamatan
 Cara memakai Jaket Keselamatan

Panduan dan keterangan aktiviti
▪ Sejarah Jaket Keselamatan
▪ Pengenalan

Bahagian Jaket Keselamatan
▪ Memilih atau cara memilih Jaket Keselamatan yang
sesuai
▪ Teknik memakai Jaket Keselamatan yang betul
▪ Situasi semasa mementingkan
keselamatan 100%
▪ Membuat tindakan yang tepat untuk
mengelakkan kemalangan
▪ Elakkan panik semasa kecemasan
▪ Bekerjasama dan tidak
memntingkan diri
Cara pemakaian jaket keselamatan (BA)
Buddy System (berdua-dua)
Buat 4 kumpulan (5 peserta setiap kumpulan)
Masuk ke dalam air dengan berpegangan tangan
mengikut kumpulan.
▪ Peserta cuba mengapungkan diri sambil memegang
tangan dengan pelbagai variasi sehingga mereka
yakin melakukan sendiri. Sebelum itu jurulatih
membuat demonstrasi bagaimana cara apungan
dilakukan. ( ansur maju dia air yang cetek hinggalah
ke air yang dalam)
▪ Bila kumpulan sudah yakin peserta boleh
melepaskan tangan rakan dan cuba mengapungkan
diri sendiri dengan pengawasan jurulatih (dalam
kawasan kawalan)
▪
▪
▪
▪
▪ Latihan fizikal dengan menggunakan tangan.
▪ Asas berenang.
▪ Latihan di air yang cetek untuk mendapatkan
kontek renangan dan apungan.
▪ Renangan ke hadapan dan kebelakang.
▪ Berhenti dan apungan.
▪ Berenang mengikut arah/panduan yang ditetapkan.
▪ Bergerak ke hadapan dengan satu baris lurus diketuai
oleh seorang jurulatih.
▪ Mempelajari isyarat/simbol berenang.
▪ Isyarat berhenti
▪ Isyarat penentu arah haluan
▪ Isyarat panggil balik (call off)
▪ Isyarat panggil balik kerana kecemasan (emergency call).
▪ Isyarat semua peserta dalam keadaan baik (OK).
▪ Mini ekspedisi ke check point yang ditentukan mengikut
kumpulan.
▪ Menyelamat (rescue).
 Memastikan semua peserta selamat tiba di
pengkalan
 Penyenggelaraan alatan
▪ Pastikan bilangan alatan mencukupi.
▪ Membersih dan menyimpan alatan yang digunakan dengan
sempurna.
▪ Melapor alatan rosak atau hilang untuk tindakan selanjutnya.
 Sesi refleksi
▪ Soal jawab kelemahan dan kekurangan.
▪ Menerangkan rasional aktiviti yang dijalankan.
 Bacaan doa
 Mengetahui teknik aktiviti berenang dan
mengapungkan badan
 Mengetahui pernafasan di air
 Mengetahui cara bagaimana
mengapungkan diri menggunakan BA
 Mengetahui bagaimana mengendalikan
peralatan di air dengan teknik yang betul
 Membina dan meningkatkan keyakinan diri
 Peserta dapat mengaplikasikan
pengetahuan dalam mata pelajaran.
 Peserta dapat menghargai dan mencintai
alam sekitar
 Memahami cara berenang dan boleh
mengapungkan diri

PENGENALAN
Keyakinan di air adalah aktiviti wajib yang perlu dipelajari
sebelum peserta dibenarkan masuk ke tasik, laut atau yang
lain-lain yang melibatkan aktiviti air seperti kayak dan
snorkeling. Semasa aktiviti ini dijalankan, para peserta perlu
memakai Buoyancy Aid (Alat apungan) yang mempunyai Cop
Sirim, tahan 6 jam dalam air atau lebih dikenali sebagai jaket
keselamatan. Para peserta akan diajar cara yang betul untuk
memakai BA agar tahap keselamatan para peserta terjamin.
Terdapat juga wisel di dalam poket kecil BA bertujuan untuk
penggunaan ketika terdapat sebarang kecemasan. Adalah
penting bagi setiap para peserta untuk mempunyai keyakinan
ketika berada di dalam air agar para peserta tidak panik dan
tahu cara-cara untuk mengapungkan badan dan
menyelamatkan diri ketika berlakunya sebarang kecemasan.

Buoyancy Aid

Rescue Ring

Bot Penyelamat

Pastikan para peserta mengetahui cara
pemakaian jaket keselamatan (BA)

Hendaklah sentiasa mengamalkan cara
Buddy System (berdua-dua)

Para peserta masuk ke dalam air dengan
memegang tangan mengikut kumpulan
dan bentuk badan

Peserta cuba mengapung diri

Teknik Pemakaian BA
* Para peserta perlu belajar cara memakai BA
dengan betul.
* Pastikan ikatan pada BA ketat dan tidak
longgar

Teknik Apungan Di Darat
▪ Para peserta belajar cara apungan di darat
▪ Peserta baring dan cuba untuk tenangkan diri
▪ Cuba untuk mempelajari agar tidak panik ketika berada di
dalam air
 Keyakinan Di Air
▪ Sentiasa mendengar arahan dari jurulatih
▪ Beratur atau berada dalam kumpulan masing-masing
▪ Rendamkan kaki dan basahkan muka untuk merasa air
 Apungan Kawasan Cetek
▪ Dalam kumpulan peserta cuba apungkan diri
▪ Ulang semula jika kaki mencecah tanah.
▪ Sentiasa berpegangan tangan sesama rakan.
 Gerakan Tangan
▪ Para peserta cuba untuk menggerakkan tangan
▪ Cuba untuk mengawal apungan
▪ Bergerak dengan manghayun tangan kiri kanan
 Apungan Kawasan Dalam
▪ Bergerak dalam kumpulan dan sentiasa berpegangan
tangan
▪ Dalam bulatan cuba mengapungkan badan
 Keyakinan Di Air
▪ Melakukan teknik apungan masing-masing (dipantau oleh
jurulatih.
▪ Para peserta boleh bergerak setelah berjaya menguasai
teknik apungan
Bil.
Nama
Jabatan / Institut
Penyelaras
Pengarah
Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM
En.Baharuddin bin Ab. Latiff
Pen.Penyelaras
Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM
3
En. Ahmad Sukri b. Mustaffa
Ahli
IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman
4
Tuan Haji Ruslan bin Saad
Ahli
IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman
5
En. Mohamad Hafedz b. Salleh
Ahli
IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman
6
En. Hishamuddin bin Hassan
Ahli
IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT
7
En.Zakaria bin Mustaffa
Ahli
IPG Kampun Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
8
Tuan Haji Norhizan b. Zainol
Ahli
IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT
9
En.Zulkapli bin Wagini
Ahli
IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
1
Puan Hjh Dr.Noriati binti Abd,Rashid
2
SEKIAN, TERIMA KASIH

similar documents