5. osztály töri

Report
5. osztály: az őskor
„A történelem az élet tanítómestere.”
/régi közmondás/
Az őskor társadalma
• Ősközösség:mindenki egyenlő, mert közös a
munkavégzés és közös az elosztás.
• Közös munka: együtt eredményesebbek…
emberré válás ….
• Munkamegosztás: nemek közötti…
• Kommunikáció: tagolt beszéd kialakul
• Matriarchátus: korai időkben, anya számít…
• Patriarchátus: vadászat elterjedésétől máigapai jogú társadalom…
Az őskor gazdasága
zsákmányoló
• Elveszi a természet javait,
de nem pótolja…
• Gyűjtögetés
• Vadászat
• Halászat
• Eszközt használ (bot, kő,
csont)
• Eszközt készít (szakóca,
kőbalta, lándzsa,dárda,
szigony, háló, íj, nyíl)
termelő
• Elveszi a természet javait,
de már pótolja…
• Növénytermesztés
• Állattenyésztés
• Fazekasság
• Fonás-szövés
• Fémművesség /kovács/
• Öntözéses földművelés
(gát,zsilip,csatorna, saduf)
Az őskor korszakai
Paleolitikum (őskőkor) Mezolitikum (átmenet)
• Pattintott kőeszközök
használata (szakóca, kés,
penge)
• Kőbaltát ráköti a nyélre
• Kezdetleges technika
• Tűz ismerete
Neolitikum (újkőkor)
• Csiszolt kőeszközök
• Új technika
• Lehetővé teszi a tartósabb
eszközök készítését
• Kőbaltát átfúrja, nyelét
beleékeli, követi a rézkor
Az őskor művészete
• Szobrok
• Építmények
• Barlangrajzok
Az őskor hiedelemvilága
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiszolgáltatottság: nem ismerte környezetét, a természet törvényeit.
Animizmus:
Hit abban, hogy az élőlényeknek (növények, állatok, ember) és az élettelen dolgoknak
lelke (szelleme, manája ) van. E lelkek befolyásolásával akarták elérni céljaikat.
Mana:
Embertől független, személytelen erő, hatalom, amit az ember saját érdekében próbál
befolyásolni.
Fétis:
Manahordozó tárgy; e tárgyhoz kapcsolódó szertartások rendszere a fétisizmus.
Totem:
Manahordozó, egy-egy törzset, nemzetséget jelképező állat, amelytől a törzs
származtatja magát.
Tabu:
A totemhez kapcsolódó tiltások rendszere.
Mágia:
A mana befolyásolása végett végzett szertartások összessége.
Hit: a túlvilági életben, halálunk után a túlvilágon folytatjuk életünket.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents