Profielwerstuk toelichting 2012-2013

Report
Instructie
Profielwerkstuk
2012-2013
5Havo – 6Vwo
Profielwerkstuk in een notendop
•
•
•
•
•
Onderzoeksopdracht ‘Meesterproef’
Beoordeeld met een cijfer
Onderdeel gemeenschappelijk cijfer
80 slu’s per persoon
Planning belangrijk!
Wie, wat, waar……
• Handleiding op www.denassau.nl onder
examenzaken
• Rol begeleidende docent binnen planning en
beoordeling
• Rol Md / Lm (/ Bo)
Belangrijke data 2012-2013
• Vrijdag 14 september 2012 - Inleveren
formulier: Groep, werktitel en begeleidende
docent (handtekening!) bij Md / Lm
Ook voor reeds gestarte groepen
Tussentijdse evaluatie via begeleidende docent
en Md-Lm
• Vrijdag 22 februari 2013:
Inleveren eindproduct = PWS 2012-2013
Belangrijke data 2012-2013
• Vrijdag 14 september 2012 - Inleveren
formulier: Groep, werktitel en begeleidende
docent (handtekening!) bij md / Lm
Ook voor reeds gestarte groepen
• Vrijdag 22 februari 2013:
Inleveren eindproduct = PWS 2012-2013
Geen eindproduct? Geen diploma…
• Docent geeft cijfer voor PWS
• Behaalde cijfer mag wettelijk niet lager dan 4,0
zijn, Nassau-wet: niet lager dan 7,0!
• Geen cijfer of te laag cijfer? Geen optie…
• Combinatiecijfer = slagen !!!
• Cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer:
– Havo: ma, levo, pws
– Vwo: ma, levo, anw, pws (evt. kcv)
Pws concreet
• Zo snel mogelijk starten met vormen groep
(min. 2 lln!); zoeken van onderwerp en
gewenste begeleidende docent!
• 80 slu per persoon (Logboek!)
Vervolg pws concreet
• Check de handleidingen en informatie op internet!
Examenzaken > PTA algemeen
• Overleg regelmatig met de begeleidende docent (eigen
initiatief!!)
• Stel niet uit!
22 februari 2013 = definitieve inleverdatum!
Vervolg pws concreet
• Check de handleidingen en informatie op internet!
Examenzaken > PTA algemeen
• Overleg regelmatig met de begeleidende docent (eigen
initiatief!!)
• Stel niet uit!
22 februari 2013 = definitieve inleverdatum!
Niet op tijd klaar = -rooster…
Exact pws?
Bij een keuze voor een exact vak (m.u.v. Wi) als
hoofdvak voor je pws is het verplicht dat een
praktisch onderzoek onderdeel is van je pws
naast het theoretisch gedeelte.
Tips / aanwijzingen
• Win informatie in op HBO / Universiteit
– Bijvoobeeld bij AVANS - Breda (inloopuur! Met
name geschikt voor exact pws.)
– Project met AVANS  Bo en mevr. Bachman
(mediatheek)
Tips / aanwijzingen
• Win informatie in op HBO / Universiteit
– Bijvoobeeld bij AVANS - Breda (inloopuur! Met
name geschikt voor exact pws.)
– Project met AVANS  Bo en mevr. Bachman
(mediatheek)
– Wat moet elke leerling doen?
Intro-film onderzoeksvaardigheden (i.s.m. Avans)
 Presentielijst!
lesuur
Maandag
27/8
Dinsdag 28/8
1
V6C-266-Lm
H5B-266-Bo
2
H5D-266-Lm
H5C-266-Bo
Woensdag
29/8
Donderdag
30/8
3
4
5
6
H5A-266-Md
7
8
V6A-266-Md
V6B-266-Bo
Tips / aanwijzingen
• Win informatie in op HBO / Universiteit
– Bijvoobeeld bij AVANS - Breda (inloopuur! Met
name geschikt voor exact pws.)
– Project met AVANS  Bo en mevr. Bachman
(mediatheek)
• Eigen inbreng en interesse!
Tips / aanwijzingen
• Win informatie in op HBO / Universiteit
– Bijvoobeeld bij AVANS - Breda (inloopuur! Met name
geschikt voor exact pws.)
– Project met AVANS  Bo en mevr. Bachman
(mediatheek)
• Eigen inbreng en interesse!
• Prijzen bij diverse instanties! (uiteraard bepaald
door creativiteit, originaliteit en professionaliteit)
Vragen?
• Algemeen? Md / Lm (/ Bo)
• Specifiek? Vakdocent en na toekenning
begeleidende docent
• Inleveren groepsformulier zonder goedkeuring
docent is NIET toegestaan!
Succes!

similar documents