ods_nositelji_promjena_prezentacija

Report
ODS - Open Discovery Space
Aleksandra Mudrinić Ribić, CARNet
Open Discovery Space = Otvoreni istraživački prostor
Projekt sufinanciran iz EU
Cilj projekta:
• izrada društveno pogonjenog višejezičnog e-learning portala
Razlozi za njegovo pokretanje:
• proizvedeno je puno sadržaja, tehnologija i standarda za e-learning
• potrebno je jače uključivanje u obrazovanje
Konkretni ciljevi i rezultati ODS projekta
Ciljevi:
• ubrzati primjenu digitalnih resursa i široko ih primijeniti u
nacionalnim kurikulumima
• osigurati pristup postojećim repozitorijima i resursima
• uključiti škole u raznim zemljama koje moraju integrirati e-učenje u
svojoj nastavi
• 2000 škola iz cijele Europe
Rezultati:
• višejezični e-learning portal, nastavni dizajn, scenariji primjene, piloti,
provjera na velikom uzorku, otvoreni sadržaji, društveni metapodaci…
Digitalno zrele škole
• IKT u nastavi i poslovanju škole
Javni web
• Internet u nastavi
• Digitalni obrazovni resursi
Praćenje napretka učenika i njihovih ocjena (eDnevnik)
• Digitalne kompetencije
Nastavnika, učenika, uprave škole, osnivača, roditelja
Stručno usavršavanje nastavnika korištenjem ICT-a
• Online komunikacija s roditeljima i osnivačima škole…
Sve ovo planirano u godišnjem planu škole!
Aktivnosti
• 8 radionica:
• Prvi krug radionica – “Visionary Workshops”
• Drugi krug – “Practice Reflection Workshops”
• Treći krug – “Summative Workshops”
• Natjecanje o korištenju digitalnih resursa za nastavnike
• Online istraživanja, upitnici i ankete
Inicijalne radionice – Visionary workshop
Oš Dr. Franjo Tuđman – Šarengrad (Vukovarsko-srijemska županija)
OŠ Žakanje – Žakanje (Karlovačka županija)
Ciljani polaznici:
nastavnici, ravnatelji, donosioci odluka, roditelji
Ciljevi radionice:
• Predstaviti/istražiti primjere dobre prakse izvana i u RHRBL –
Resource Based Learning – Učenje potpomognuto izvorima
• OER – Open Educational Resources - Otvoreni obrazovni
sadržaji
• Identificirati pedagoške okvire za integraciju tehnologije
• Istražiti (osvijestiti polaznike) ključne primjere prednosti i
ograničenja implementacije tehnologije u obrazovni kontekst
Inicijalne radionice – Visionary workshop
Krajnji cilj:
Osnažiti utjecaj nastavnika na razinu ravnopravnih partnera u
donošenju odluka kroz zajednički rad i razmjenu znanja i iskustva
Inicijalne radionice – Visionary workshop
www.opendiscoveryspace.eu
Digitalna zrelost škola
Aleksandra Mudrinić Ribić, CARNet
Kriteriji za određivanje digitalne zrelosti škole
1. Rukovođenje školom i implementacija IKT-a:
• strategija korištenja IKT-a na nivou cijele škole
• pozitivan stav prema korištenju i implementaciju IKT-a
• povezivanje kurikuluma
• planiranje strukture pristupa tehnologiji
2. IKT u kurikulumu
• integracija IKT-a u kurikulum
• razumijevanje - IKT u kurikulumu unapređenja učenje i poučavanje
3. Profesionalan razvoj
• obveza stručnog usavršavanja nastavnika za primjenu IKT-a
4. Školska IKT kultura
• IKT utječe na kvalitetu učenja i poučavanja
• IKT utječe na učeničke stavove i ponašanja
• IKT utječe na cijelu školsku zajednicu
5. Resursi i infrastruktura
• korištenje odgovoarajućih IKT izvora za različite obrazovne okoline
1. Rukovođenje školom i implementacija IKT-a
2. IKT u kurikulumu
3. Profesionalan razvoj
4. Kultura e-obrazovanja
5. Resursi i infrastruktura
Razvoj digitalne zrelosti škola
Initial
e-Enabled
e-Confident
e-Mature
Razvoj digitalne zrelosti škola
Dig. Početnice
Dig. Osnažene
Dig. Sposobne
Dig. Zrele
Osvrt na situaciju u školi
Aleksandra Mudrinić Ribić, CARNet
Nove tehnologije - novo učenje i poučavnje 
•
Postoji li definirana strategija korištenja IKT-a prihvaćena na razini škole, ali i šire?
•
Temelji li se ona isključivo na IK opremi ili se prmjenjuje/testira i šire?
•
Postoje li “pojedinačne strategije”?
•
Jesu li pojedninci svjesni učinkovitosti tehnologije u obrazovnom porcesu? Što čine po
tom pitanju?
•
Postoji li potreba za razvijanjem vlastitih (od stane nastavnika) metoda inkluzije IKT-a u
školski kurikulum?
•
Koriste li vaše kolege nastavnici IKT kao sredstvo za učenje i poučavanje, alat za
kolaboraciju, istraživanje, podizanje kritičkog(istraživačkog) mišljenja?
Evolucija – ne revolucija 
•
Je li Vaša škola prisutna online – web, blog...?
•
Potiče li škola suradnju/komunikaciju s roditeljima kroz naprednije korištenje IKT,
imaju li roditelji uvid u pojedine aktivnosti škole i radove svoje djece?
•
Ima li škola plan nabave IKT opreme?
•
Izrađuju li nastavnici digitalne nastavne materijale koje objavljuju na školsmom portalu?
•
Kakva je opremljenost škole IKT-om i internetom?
Evolucija – ne revolucija 
Undoubtedly, without these recent technologies (i.e. digital games, Web 2.0, etc.)
in the classroom, strong lessons can still be achieved,
but there’s a sharp disconnect between the way students are taught in school
and the way the outside world
approaches socialization, meaning-making, and accomplishment.
Using the technology of today,in the classroom today
Eric Klopfer, Scot Osterweil, Jennifer Groff, Jason Haas
http://education.mit.edu/papers/GamesSimsSocNets_EdArcade.pdf
Hvala na pažnji!
[email protected]

similar documents