Relationelle Kompetencer

Report
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Velkommen
Hen over fem dage i efteråret 7 vinteren 2011 var vi tre på kursus i Vejle
– arrangeret af Centralbibliotekerne. Cirka 80 bibliotekarer deltog. På
kurset underviste SUPPLEMENT.
Vi vil videregive nogle af de eksempler og øvelser vi har lært og snakke
om kropssprog, status, læringsformer, JTI og en masse andet.
… og så skal vi også have kaffe… whoot!
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
LÆRINGSZONER
Læringszone
Det lugter lidt af kendt stof
Komfortzonen
Alt er velkendt
Panikzonen
Intet kendt stof
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Koder og signaler i hverdagen
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Man kan ikke ’ikke-kommunikere’
Ludwig Wittgenstein
Ordene vi
siger udgør
kun 7–12% af
vores
meddelelse –
hvad med
resten?
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Kroppen
Kroppen
snakker
med
Kroppensnakker
snakkermed
med
Vi
’læser’!
Vi ’læser’
’læser’
’læser’–––de
de
deandre
andre
andre
’læser’!
’læser’!
Vi ’læser’ – de andre ’læser’!
Skole- og Kulturforvaltningen
"© Irma A/S"
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Vi læser signaler hele tiden
Fokus
Rekvisitter
Stemme
Stemme &
mimik
Skole- og Kulturforvaltningen
Krop
Mimik
Relationelle Kompetencer
Fokus
Fokus
- fra ”collection” til ”connection”
Fokus
Fokus









Nærvær
Motivation
Humor
Åbenhed
Empati
Lytten
Udstråling
Personlig stil
Venlighed
Skole- og Kulturforvaltningen









Kompetence
Indlevelse
Professionalisme
Tilgængelighed
Nysgerrighed
Engagement
Fleksibilitet
Inddragelse
Situations-fornemmelse
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
KROPSSPROG
..højstatus/lavstatus
Nu skal vi
lege…..
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
STEMMEFØRING I TELEFON…OG ANSIGT
TIL ANSIGT
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Fortællingen
Fortælleøvelse: Vend dig mod sidemanden og lær ham eller hende om et eller
andet emne du selv ved en masse om – for eksempel hækling, kajkagekast,
fribrydning, skattelovgivningen – hvad ved jeg
Efterfølgende bytter i roller, så du selv skal lære om noget i 2 minutter
Pointen?
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
»At man, naar det i Sandhed skal lykkes
En at føre et Menneske hen til et bestemt
Sted, først og fremmest maa passe paa at
finde ham der, hvor han er, og begynde
der. […]
For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden,
maa jeg forstaae mere end han - men dog
vel først og fremmest forstaae det, han
forstaaer.«
- Søren Kierkegaard - Synspunktet for min
Forfatter-Virksomhed (SV3 18,96-97)
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Forskellig typer viden
”Det er fordi…”
Eksplicit
viden
Skole- og Kulturforvaltningen
”Det troede
jeg, at du
vidste…”
Implicit
viden
”Fordi… sådan
er det bare”
Tavs
viden
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Fra ’Nej ….. Men’
til ’Ja …… Og’
’Men’ – et glimrende ord, vi kan ikke
undvære det.
’MEN’ – måske kan det blive en bremse i
tanken.
Hvis ’MEN’ erstattes med ’OG’ bliver der
åbnet for adgang til fantasi og kreativitet.
Hvor mange gange siger vi ’MEN’ hver dag
– og hvor mange af disse gange kunne vi
have sagt ’OG’?!?
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
’Har du tid til et møde kl 13?’’
’Nej – vi kan ikke mødes kl 13.
Men jeg er ledig kl 14… Ville det passe
dig?’
’Ja – jeg vil meget gerne mødes.
Og jeg er ledig kl 14….. Ville det
passe dig?’
’’Kan du hjælpe mig med det her?’’
’Nej – jeg har ikke tid lige nu.
Men jeg er ledig om et øjeblik. Er det
okay?’
Skole- og Kulturforvaltningen
’Ja – jeg vil meget gerne hjælpe dig.
Og jeg er ledig om et øjeblik. Er det okay?’
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Energi skaber energi
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
•
Jeg synes principielt ikke at.. – at tale om princippet, værdien, moralen
bag ideen
•
Hvornår er det besluttet at.. – at tale om de organisatoriske rammer for
selve arbejdet
•
Det er det samme som det vi prøvede i 2002… - at trække ideens
flyvehøjde ned, ved at give den et velkendt (og ikke succesfuldt)
konkret billede
•
Det kan ikke lade sig gøre at.. – at fokusere på udfordringer på et
meget praktisk niveau. ”Ind gennem døren”.
•
Hvordan havde du så tænke dig at.. - at lade én person forsvare ideen
og udfolde alle dens elementer på stedet
5 kneb til at slå forslag ihjel
Skole- og Kulturforvaltningen
Torsdag Storvorde 13-19
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Storytelling…
Bruges i stigende grad af virksomheder i marketing:
”Grønnegården”, ”Den Gamle Fabrik”, tomater fra Spanien
og så videre
Det handler om at være:
PERSONLIG UDEN AT BLIVE PRIVAT
Skole- og Kulturforvaltningen
Torsdag Storvorde 13-19
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Storytelling…
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Mennesketyper
•Introvert – ekstrovert
•Sansning – intuition
•Tænkning – følen
•Vurderende opfattende
Skole- og Kulturforvaltningen
Personlig udvikling
Jungs typeindeks
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Hvad er din bogstav kombination?
Skole- og Kulturforvaltningen
Skole- og Kulturforvaltningen
Relationelle Kompetencer
- fra ”collection” til ”connection”
Afslutning
Arbejdsglæde er også vores eget ansvar
Gå gladere hjem end da du kom
Strål glad – lad være med at være sur over ting man ikke har kontrol over.
Skole- og Kulturforvaltningen

similar documents