Verbale processer

Report
VERBALE PROCESSER
Udviklingsarbejde i SFL – Sølystskolen og
Læreruddannelsen i Silkeborg, Kathrin Bock, juni 2011
Sammenhæng




En folkeskole hvor genrepædagogik er et fokusområde
som får meget opmærksomhed, og hvor en del lærer
får timer til udviklingsarbejde inden for området
En 5. klasse med en stor andel af tosprogede elever
To folkeskolelærere med (på det tidspunkt) lidt
baggrundsviden om og ingen praktisk erfaring med SFL
og genrepædagogik, men meget viden om og erfaring
med undervisning i læseprocesser
En lærer fra læreruddannelsen med teoretisk viden om
SFL og genrepædagogik, men uden praktisk erfaring
med undervisning i området på folkeskoleniveau
Mål for forløbet med verbale
processer (sige-processer)




At eleverne bliver opmærksomme på de verbale
processer som en ressource til at gøre sproget
levende og varieret.
At eleverne får øje på hvordan verbale processer
kan bruges som en ressource til at karakterisere de
fiktive personer og nuancere deres handlinger.
At eleverne kan anvende verbale processer varieret
i egne fiktive tekster.
At eleverne kan benytte et funktionelt metasprog i
tekstanalysen.
Tegn


At eleverne skriver tekster hvor de benytter andre
”…”, snerrede hun
verbale processer end sige.
At valget af verbale processer afspejler at
eleverne har gjort sig tanker om den situation og
stemning som den verbale proces er blevet valgt til,
og om den person der er deltager for den verbale
proces.
Den funktionelle sprogmodel
Kulturel
kontekst
Genre
Field
Situationskontekst
Register
Tenor
Sprog/tekst
Mode
Den ideationelle metafunktion

Deltagere, processer, omstændigheder
Materielle
processer
Mentale
processer

Processer
Verbale
processer
Relationelle
processer
hviskede
løj
brøle
snerrer siger
råbe
bedyre
grine
mente
har fastslået
Procestyper – betydningen afgør



Han grinede så hele hans krop rystede. Materiel proces
”Det var godt nok sjovt”, grinede han. Verbal proces
Da han læste Erlend Loes Stille dage i Mixing Part
grinede han flere gange fornøjet. Adfærdsproces
Vi øver os



Eleverne som ”medhjælpere”
Vi bliver klogere på sprog og tekster sammen
Vi hjælper hinanden når vi underviser
Tiltag - Læse-skrive-cirkel
Vidensopbygning





Lave personkarakteristik
Arbejde med stemninger
Arbejde med personernes følelser
Fokus på hændelserne
Introduktion til metasprog: deltagere, processer,
omstændigheder
Fælles tekstdekonstruktion
af uddrag fra Safran
”De siger at de ikke vil lade mig tage ind til byen”,
røg det ud af Snushan, mens han stirrede på mig.
Hans øjne var sorte af skræk. Vi må finde på noget,
skyndte jeg mig at sige og anede ikke, hvad jeg
skulle finde på.
(…)
”Vi sælger mit Safran”, trøstede jeg.
Og hvad så?” sukkede han fra dybet.
Plancher med verbale processer
Fælles tekstkonstruktion
ved hjælp af modeltekst 1
Jeg så gamle Savn skovle dampende
møgdynger i en kurv og bære den bort.
”Der var du”, sagde Savn da han fik øje på
mig. Jeg stod og tyggede på brødet. ”Du har
vist tjent mange penge?” spurgte Savn. ”Ja”,
sagde jeg. Jeg forsøgte at smutte forbi Saun.
Men Saun kiggede på mig: ”Hvem har givet
dig arbejde?” spurgte han. ” En gammel rig
kvinde”, sagde jeg. Jeg prøvede at undgå
hans blik, men han holdt det fast. Skal du
arbejde hos hende igen?”, spurgte Saun. ”Det
ved jeg ikke”, sagde jeg, ”jeg ved ikke om
han vil have mig igen”. Jeg havde lovet mig
selv at jeg ikke ville tigge igen. ”Det skal
nok gå”, sagde Saun, bare vi ikke tigger eller
stjæler, så skal det nok gå”. ”Ja”, sagde jeg.
Jeg så gamle Savn skovle dampende
møgdynger i en kurv og bære den bort.
”Der var du”, sagde Savn da han fik øje på
mig. Jeg stod og tyggede på brødet. ”Du har
vist tjent mange penge?” spurgte Savn. ”Ja”,
sagde jeg. Jeg forsøgte at smutte forbi Saun.
Men Saun kiggede på mig: ”Hvem har givet
dig arbejde?” spurgte han. ” En gammel rig
kvinde”, sagde jeg. Jeg prøvede at undgå
hans blik, men han holdt det fast. Skal du
arbejde hos hende igen?”, spurgte Saun. ”Det
ved jeg ikke”, sagde jeg, ”jeg ved ikke om
han vil have mig igen”. Jeg havde lovet mig
selv at jeg ikke ville tigge igen. ”Det skal
nok gå”, sagde Saun, bare vi ikke tigger eller
stjæler, så skal det nok gå”. ”Ja”, sagde jeg.
Fælles tekstkonstruktion 2

Jeg så gamle Saun skovle dampende møgdynger i en kurv
og bære den bort.
”Der var du”, sagde Saun glad/tilfreds da han fik øje på
mig. Jeg stod og tyggede på brødet. ”Du har vist tjent
mange penge?” ”Ja”, svarede jeg hurtigt. Jeg forsøgte at
smutte forbi Saun. Men Saun kiggede på mig: ”Hvem har
givet dig arbejde?” spurgte han nysgerrigt. ” En gammel rig
kvinde”, løj jeg. Jeg prøvede at undgå hans blik, men han
holdt det fast. Skal du arbejde hos hende igen?” blev Saun
ved. ”Det ved jeg ikke”, sagde jeg, ”jeg ved ikke om han vil
have mig igen”. Jeg havde lovet mig selv at jeg ikke ville
tigge igen. ”Det skal nok gå”, sagde Saun trøstende, bare vi
ikke tigger eller stjæler, så skal det nok gå”, gentog han
med stolthed i stemmen. Ja”, svarede jeg og skammede mig.
Individuel tekstkonstruktion - elevtekst
Safran
”Du skal bare have det sjovt, så skal du se, så går tiden hurtig” trøstede
Mamia. ”Men jeg kan jo ikke lave noget her” sagde jeg. du kan da bare
lege med ham den nye dreng svarede Mamia. Nej for han skal hjem i
morgen mumlede jeg ked af det. Nå det var synd men kan du ikke bare
lege med dine søskende spurgte Mamia hjælpsomt. Nej de er kedelige
svarede jeg trist. Men så må du jo blive venner med Hylian. HVAD råbte
jeg vredt. Jeg skal aldrig blive venner med den geddelort vrissede jeg
surt. Du bliver nød til at løbe en risiko kommanderede Mamia
bestemene. Okay sagde jeg venligt, så gik jeg hen til Hylian, og spurgte
jeg om vi skulle være venner. Tror du jeg vil være venner med dig rasede
Hylian surt, du har drillet mig og så kommer du og spør om vi skal være
venner. Jeg vil bare sige uskyld viskede jeg trist. Men så vil jeg godt
være venner med dig sagde Hylian glad. Næste morgen gik vi ud da min
mor lige pludselig råbte på mig så løb jeg ind i mit hus så sagde min mor
hvordan kan du blive venner med rædselsfulde pige brølede min mor
meget glad.
Evaluering




Eleverne bruger de verbale processer mere varieret.
Deres valg af ressourcer viser at de tænker fortolkende
Eleverne er blevet bevidste om at valg af sproglige
ressourcer påvirker tekstens meningsindhold og vice
versa.
Eleverne bruger de grammatiske betegnelser deltager,
processer, omstændigheder uden berøringsangst. Det
lader til at det falder nemt at bruge dem i analysen.

similar documents