120905 SMaL Stockholm

Report
www.smal-matte.com
Sveriges MatematikLärarförening vänder sig
till alla som undervisar i matematik
- från förskola till högskola
Sveriges MatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Målsättning
Matematiklärarföreningens syfte är att höja kvaliteten och stimulera
matematikundervisningen på alla nivåer. Matematiklärarföreningens
strävan skall vara att
• främja utvecklingsarbete och forskning
• främja att lärares kunnande och erfarenheter dokumenteras och
sprids
• sprida forskningsresultat och resultat från försöks- och
utvecklingsarbete som bör påverka matematikundervisningen
• främja lärares utbildning, fortbildning och forskarutbildning i
matematikdidaktik och matematik
Sveriges MatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Sommarkurs i Mullsjö
Varje år arrangerar SMaL sommarkurs i Mullsjö.
SverigesMatematikLärarförening
www.smal-matte.com
14/3
…eller 03.14
π-dagen!
En nationell högtidsdag för matematiken som
ska uppmärksammas i Sveriges skolor!
Tips och idéer på SMaLs hemsida.
SverigesMatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Piennalen
Sveriges första Piennal arrangerades av Västerås lokalförening 2011.
SverigesMatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Höstmöte för
lokalavdelningsansvariga med
Skolverket och NCM
SverigesMatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Nya läroplaner, kursplaner,
ämnesplaner…
SMaL har varit en aktiv remissinstans.
Sveriges MatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Lokalavdelningar
Arvika
Askersund
Bengtsfors
Botkyrka/Salem
Eskilstuna
Fagersta
Gagnef
Gideälven
Gällivare
Göteborg
Göteborgs S skärgård
Haparanda
Helsingfors
Huddinge
Hällefors
Härnösand
Hässelby
Kalix
Kalmar
Karlshamn
Kristianstad
Kumla
Landskrona
Lidköping
Ljusdal
Ludvika
Malung
Malmö
Motala
Mölnlycke
Norrköping
Nora
Nynäshamn
Onsala
Oskarshamn
Pajala
Skara
Skellefteå
Skövde
Sotenäs
Sundsvall
Stockholm
Tammerfors
Tingsryd
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Varberg
Vänersborg
Värnamo
Västerås
Älvkarleby
Älvsbyn
Örebro
Östersund
Överkalix
Sveriges MatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Hemsidan
Här hittar du information om vad som är
på gång inom SMaL.
www.smal-matte.com
Sveriges MatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Gudrun Malmers Stiftelse
Information om Gudrun Malmers
Stiftelse och hur du gör för att ansöka
om stipendium.
www.mah.se/ls/nms/gms
Sveriges MatematikLärarförening
www.smal-matte.com
Bli medlem
SMaL är Sveriges största
matematiklärarförening.
Anmäl dig och dina kollegor om ni inte
redan är medlemmar!
www.smal-matte.com
Varierad
undervisning
Per Berggren & Maria Lindroth
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Luffarschack
Med en utmaning!
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Att arbeta som en matematiker
Först vill matematiker ha ett intressant problem.
Matematiker som hittar ett intressant problem:
 Leker med problemet
 Samlar och organiserar data
 Letar efter mönster och samband
 Formulerar och testar hypoteser
 Provar olika strategier som skulle kunna lösa problemet
 Letar i sin matematiska ”verktygslåda” efter ”verktyg” som
behövs för att lösa problemet
 Kontrollerar sina svar och vad de kan lära sig av dem
 Publicerar sina resultat så att andra kan ta del av dem
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Att arbeta som en matematiker
En matematikers ”verktygslåda” kan innehålla:
 Känner jag till något liknande problem?
 Gissa och prova
 Försök med ett liknande men enklare problem
 Skriv en ekvation
 Skriv en lista eller en tabell
 Arbeta baklänges
 Act it out
 Rita en bild eller en graf
 Gör en modellering
 Leta efter ett mönster
 Arbeta logiskt/metodiskt genom alla möjligheter
 Leta efter undantag
 Bryt ner problemet i mindre delar
 ...
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Att arbeta som en matematiker
Frågor som kan hjälpa en matematiker:
 Vet jag om lösningen är rätt?
 Kan jag kontrollera detta på något annat sätt?
 Hur många lösningar finns det?
 Hur vet jag när jag har hittat alla lösningar?
 Vad skulle hända om…?
 Skriv ett eget liknande problem och lös det.
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Vad finns i påsen?
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Är det någon som fått…
1089?!?
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Bild
Ord/Text
Tal/siffror
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Laborationsrapport
Namn på uppgiften: ………………………………………………….
Datum: ……………
Vi som arbetat med uppgiften är: …………………………………..…………………………………
Beskriv problemet med egna ord:
Vilken strategi använde ni för att lösa problemet:
Visa med tabell, diagram, figur, uträkningar eller liknande hur ni löste problemet:
Skriv lösningen/lösningarna på problemet:
Vilka slutsatser kan ni dra:
Hur kan uppgiften ändras för att bli ännu bättre? Skriv ett eget liknande problem och lös
det.
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth
Hör av dig
Vi söker alltid efter nya kontakter
och idéer så hör gärna av dig
Per Berggren och Maria Lindroth
Geijersvägen 18
112 44 Stockholm
0739-83 51 76 (Maria)
0739-83 51 77 (Per)
[email protected]
[email protected]
www.kulmatematik.com
© Kul Matematik
Per Berggren och Maria Lindroth

similar documents