Svenska Polarsken - A Swedish Life For Me

Report
Hotell Björken
Praktik Presentation
Av Jesslyn Rose
Hotell Björken
Patienthotell
Handledare:
246 Rum
Restaurang
Ingela Lundström
Receptionschef
Miia Valkonen
Restaurangchef
Hotell Björken
Hur kan vi hjälpa dig?
•
Incheckning
•
Gäst belåtenhet
•
Utcheckning
•
Rapporter
•
Bokning
•
Kommunikation
•
Betalning
•
Lösa problem
•
Frågor
•
Växel
•
Hotellansvarig
•
Transport
•
Butik
mellan avdelningar
under natten
Receptionen
Restaurangen
Hotell Björken
Vi serverar dig frukost, lunch och middag varje dag!
•
Servera mat
•
Ställa i ordning
•
Diska
•
Hjälpa laga mat
•
Städa
•
Ansvarig för
•
Hjälpa kunder
restaurangen
•
Kunna jobba
under helgen
ensam
Hotell Björken

Konferensansvarig

Bokning

Faktura

Ställa i ordning

Affärslunch

Städa

Hjälpa till i
restaurangen
Konferens
Språket?
Hotell Björken
Vad sa du?
Nya ord
Ingen
rättar mig
Att fråga
frågor
Dialekter
Skillnader?
Hotell Björken
=

Patienthotell

Mest patientgäster

Tacksamma gäster

Mindre konkurrens
Olika Kundkretsar

Lyx resort område

Mest fritidsresenärer

Höga gästförväntningar
Anställningsfördelar

Hög konkurrens
Mindre Klagomål
Hotell Björken
En Liten Historia
Hotell Björken
Jag vill göra det här!
Viktigaste för mig?
Jag kan göra det här!
Jag har fått ett sommarjobb!
Praktik på Hotell Björken
Tack för att ni har lyssnat!
Av Jesslyn Rose

similar documents