SAGPROSA

Report
SAGPROSA
Begrebet sagprosa kan vi definere som tekster, der
vedrører forhold i den faktiske virkelighed, således
at forstå, at der i sagprosateksten beskrives eller
vurderes forhold, der rent faktisk er sket eller sker.
Kilde: Wikipedia.dk
Hvorfor?
O Hvorfor skal I arbejde med sagprosa?
(2 minutters hurtigskrivning)
HVORDAN?
•
Vinkel
•
Nyhedskriterier
•
De 3 typer af kilder
•
De 3 ”ingredienser” (Fakta,
reportage, citater)
VINKEL
O En journalistisk historie har altid en vinkel. Derfor
er vinkling ligesom research et afgørende begreb og
værktøj for journalisten. At vinkle er at finde det hjørne
af historien, man vil fokusere på i sin artikel eller sit
indslag.
O At vinkle betyder, at man ser en historie i et bestemt
perspektiv. Journalisten udvælger noget i en historie
som det vigtigste og anbringer det i toppen. Resten af
historien ses i forhold til den valgte vinkel. Fx kan en sag
om trafiksikkerhed både ses som en historie om
hensynsløse bilister, men den kan også ses som et
spørgsmål om dårligt anlagte veje. Og begge vinkler kan
være sande nok
O
Vælg en vinkel
O Forestil dig, at du er journalist, og du er
blevet bedt om at skrive en artikel om krigen
i Afghanistan.
O Hvilken vinkel kan du vælge? (fælles brainstorm )
O Vælg en vinkel til din artikel
Nyhedskriterier
O Aktualitet
O Væsentlighed
O Identifikation
O Sensation
O Konflikt
Vælg dit nyhedskriterium
O Rejs dig og kig på oversigten over
nyhedskriterier
O Vælg det nyhedskriterie der skal være med
til at vinkle din historie.
Eksperten
Kilder
•Har viden om historien
•Skaber forståelse og overblik
Parts-kilden
•Har interesser i historien
•Skaber konflikt/fremdrift
Erfaringsperson
•Er en del af historien
•Skaber nærvær og identifikation
Vælg en kilde
O Vælg en kilde til din artikel
O Tænk over, hvorfor kilden er interessant at
tage med.
O Hvad kan kilden bidrage med ? (citater,
interview?)
De tre ”ingredienser”
Skriv nu..
O Udfyld skrivekortet
O Skriv din artikel

similar documents