STUDIEDANSK - JakobFischer.com

Report
STUDIEDANSK
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
1
SLIDES ONLINE, WOOHOO!
http://www.jakobfischer.com
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
2
REPETITION
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
3
REP: SKIMMING
Forståelsesgrad
Detaljer
GRUNDIG LÆSNING
y
HURTIGLÆSNING
SKIMMING
x
Læsehastighed
Overblik
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
4
REP: SKIMMING
• Overblik.
• 800-900+ ord/minuttet.
• I nogen grad tilfældig (dog: typografi, fx
overskrifter, kursiv, tal, store bogstaver, lange
ord, understregninger mv.).
• Selvskabt logik/forståelse.
• Skimmemetoder.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
5
REP: LODRET SKIMMING
• Velegnet til smalle spalter, i afsnit.
• Midten af teksten, fra oven og ned.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
6
REP: SLANGESKIMMING
• Velegnet til smalle spalter, uden afsnit.
• Øjnene glider i en slangebevægelse.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
7
REP: DIAGONALSKIMMING
• Velegnet til brede spalter.
• Diagonalt, venstre mod højre.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
8
REP: LINJESKIMMING
• God til svære, informationstætte tekster.
• Læs første og sidste linje i hvert afsnit (og
skim resten med en af de tre andre teknikker).
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
9
OPGAVE: LINJESKIMMING
Brug linjeskimming på ”Vinen og tiden”. Formålet er at få
svar på følgende (set streg under de steder hvor du finder
svarene):
•
•
•
•
•
Hvilket år bad Napoleon III Pasteur om at finde ud af,
hvorfor vinen så ofte blev dårlig undervejs til kunden?
Hvorfor blev vinen dårlig?
Hvilket eksperiment udførte Pasteur for at eftervise sin
teori?
Hvad betyder druernes modenhed for vinens smag?
Hvor mange gange ”faldt du i” og gav dig til at læse
længere stykker af teksten i stedet for at skimme?
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
10
SKIMMING: 2 MIN / 4 SPØRGSMÅL
Du skal skimme artiklen ”De ved alt om dig” for at finde
svarene på de følgende fire spørgsmål. Du får kun to
minutter, og du skal selv vælge skimmeteknik (markér igen
de steder hvor du finder svarene).
•
•
•
•
Hvem køber analyseinstitutternes oplysninger?
Hvordan sætter Gallup grænser for, hvad de kan spørge
om?
Hvem tager oftest telefonen i hjemmene?
Hvor mange danskere har tre eller flere fjernbetjeninger
til TV derhjemme?
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
11
ORIENTERINGSLÆSNING
• Bruges ved artikler og fagbøger.
• Udnytter en genres forudsigelighed, særligt
med hensyn til tekstens opbygning.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
12
ORIENTERINGSLÆSNING STEP-BY-STEP
•
•
•
•
Blad teksten igennem.
Se på overskrifter og figurer.
Læs resumé/problemformulering/abstract.
Læs indledning og afslutning/diskussion/
konklusion.
• Linjeskim hele teksten.
• Formulér evt. læseformål.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
13
OPGAVE: ORIENTERINGSLÆSNING
Du skal arbejde med teksten ”Nogle forskelle mellem hurtige
og langsomme læsere. Læsning i et bevægeligt tekst-vindue”.
Brug orienteringslæsning til at finde følgende oplysninger:
•
•
•
•
Hvilke to hypoteser drejer undersøgelsen sig om?
Hvem deltog i undersøgelsen?
Hvordan virker tekstvinduet?
Hvilke to hovedresultater fandt man i undersøgelsen?
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
14
ORIENTERINGSLÆSNING FAGBØGER
•
•
•
•
•
•
•
Læs bagsidetekst og resumé.
Læs indholdsfortegnelsen.
Læs indledning og afslutning.
Blad bogen igennem.
Se på illustrationer og figurer.
Vælg de vigtigste kapitler.
Læs disse kapitler som artikler.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
BINGO!
15
STUDIETEKSTER = PROBLEMER
• Nyt fag, nye ukendte begreber.
• Tekstens indhold og budskab.
• Hvad er det vigtige at lære fra teksten.
= alt for mange ting på en gang.
Løsning: Vi opdeler studielæsningen i overkommelige dele!
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
16
NU BLIVER DET LIDT TRICKY
• 4 faser, mange punkter.
• Langsomt, metodisk, planlagt.
• Brug de punkter du føler er
relevante, udelad resten.
• Tilføj eventuelt metodik der virker
bedre for dig.
• Giv det en chance.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
17
STUDIELÆSNING - 4 FASER
1
3
• Hvor lang er teksten?
• Hvilke afsnit består den af?
• Hvad er formålet med at læse
teksten?
• Hvilke dele af teksten er
sandsynligvis vigtige?
• Søg svar på ét læseformål ad gangen
• Find de rigtige oplysninger ved hjælp af
skimming
• Tag notater undervejs
• Tag stilling til læseudbyttet undervejs
•
•
•
•
•
Blad teksten igennem
Se på overskrifter og figurer
Skim hele teksten
Slå svære ord og nye begreber op
Læs indledning og afslutning i hver
tekstdel
• Marker vigtige afsnit
• Noter læseformål / spørgsmål til
teksten
2
4
• Vurder forståelsen til sidst
• Læs evt. dele af teksten igen
• Søg evt. flere oplysninger i andre
tekster
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
18
OPGAVE: STUDIELÆSNING
Prøv studielæsningsmetoden. Benyt en studierelevant tekst,
eller teksten ”Forslag til Lov ændring af lov om Danmarks
tiltrædelse af de Europæiske Fællesskaber m.v.”
Prøv at følge metodikken så præcist som muligt, og husk kun
at søge svar på ét læseformål ad gangen.
Hvis man har anskaffet ”Videregående læsning”, og gerne vil nørde
videre derhjemme, eller her, kan man med fordel se nærmere på
træningsprogrammet side 32-33.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
19
ØVELSE: HURTIGLÆSNING
A-B-C-træning:
3 min: Almindelig læsning
6 min: Hurtiglæsning
3 min: Spurtlæsning
- Pause 5-5-5-træning:
5 min: Hurtiglæsning
5 min: Spurtlæsning
5 min: Hurtiglæsning
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
20

similar documents