InnovationsPixi - Innovationsforum

Report
Din hverdags innovationsguide
Arbejd innovativt i hverdagen ved at bruge denne
pixi-vejledning med:
•
•
•
•
Gode vaner
Innovationsråd- og spørgsmål
Redskaber
Inspiration
Gode vaner der gør dig innovativ
1) Skab rum til refleksion!
- Book dig selv / Mødeledelse der skaber refleksion/
2) Brug innovationsspørgsmålene!
Ved opstart og igennem hele forløbet
3) Brug dit netværk og TMFs innovationsplatform!
- www.innovationsforum og TMFs innovationsforum
- Spørg en ny(ansat) kollega
4) Omsæt innovationsmodellen til din egen hverdag og afprøv et nyt
konkret redskab/metode om måneden!
5) Introducerer innovationsguiden og www.innonvationsforum til en
kollega!
6) Tilrettelæg og gennemfør en workshop ved hjælp af de innovative
spørgsmål og redskaber (innovationsguide /link)!
7) Find dig en innovationsnisse (buddy)!
Gode innovationsråd & spørgsmål
•
•
•
•
•
•
•
•
L øser vi det rigtig problem/udfordring/behov?
Hvad er det jeg ikke ved noget om?
Spørg en borger eller interessent
Inddrag og sæt forskellig viden i spil
Test/forsøg tidligt og igen og igen
Kan vi gøre tingene anderledes?
Gentag ovenstående spørgsmål igennem hele forløbet
Se flere spørgsmål på innovationsforum: Seminar#1
http://innovationsforum.dk/blog/?page_id=16
Redskaber
der kan hjælpe dig til at arbejde innovativt
•
Skab legitimitet hos ledere og samarbejdspartnere, fx ved at bruge sammen om
byen som fælles forståelsesramme
•
Brug innovationsmodellen til at strukturere innovationsforløbet med
•
Brug procesfacilliteringsredskaber, der sikrer refleksion og lydhørhed samt
divergent og konvergent tænkning, der både bidrager til at holde problemstillingen
åben og til at sikre fremdrift og omsætte til praksis (se inspiration)
Inspiration
– www.innovationsguiden.dk
– www.innovationsforum
– www.mindlab.dk

similar documents