Opgave 2, salgstrappen

Report
Kundebetjening
Opgave med salgstrappen
Salgstrappens seks trin
• Her er det vigtigt at sælgeren husker 4X20 reglen
Første 20 cm
Første 20 skridt
Første 20 ord
Første 20 sekunder
• Derudover skal tænkes på sælgerens udseende: Hygiejne, makeup, hår og
tøj. Alt sammen skal passe til den butik og de varer man er ansat til at sælge
Åbningen er et meget vigtigt trin – det er her i disse få sekunder,
at kunden afgør, om der skal købes varer i butikken eller ej.
• Iagttag kunden
• Spørg kunden
• Lyt til kunden
Vis du har bemærket kunden og gerne vil byde velkommen i
forretningen. Derefter skal sælger have fundet ud af hvad
kunden er interesseret i – altså have fundet en åbningsreplik,
det kunne fx være:
• Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Kender du nogle gode åbningsreplikker?
Gennem spørgeteknik og aktiv lytning kan du få pejlet dig ind på,
hvad der kundens behov og ved at være bevidst om aktiv lytning
sikre du dig, at du også får læser de øvrige signaler kunden sender.
• Undgå at tale om dig selv
• Undgå at tale for meget
• Husk! Det er ikke uden grund vi er født med to ører og en mund
Du skal lytte dobbelt så meget, som du taler!
Købemotiv?
Sørg for at give kunden en overskuelig varepræsentation:
• Begynd aldrig at fremvise varen på en disk eller bord, hvor der i forvejen
ligger varer fremme
• Behandl varen med respekt
• Præsenter kun et produkt af gangen
• Tag højst tre modeller frem af pågældende produkt
• Fjern de modeller kunden afviser
• Hvis kunden ikke kan beslutte sig, fremhæves den vare du mener
bedst kan dække kundens behov
• Hvis kunden spørger efter din mening, skal du være ærlig
Jeg har set den hos X til 100 kr. mindre…
Jeg tror ikke den passer til
noget, jeg har derhjemme…
Jeg er nødt til at spørge min kæreste…
Jeg vil lige tænke over det…
Salgstrappen i praksis
Kundebetjening kan ikke læres ved blot at læse og høre om emnet. Den bedste måde at
lære det på er i praksis. I skal altså øve jer i de forskellige salgsteknikker. Se hvad der gik
godt, og hvad der gik mindre godt. Og så øve igen og måske igen.
Det er grunden til, at I, i denne opgave skal gennemføre rollespil, som I selv planlægger.
Rollespillet skal optages på video. Fordelen ved det er, at I kan slette det igen hvis det gik
galt og blive ved til optagelsen er perfekt.
Fremgangsmåde:
1.
Planlægge situationen i butikken (eller andet sted)
2.
Gennemføre og video-optage rollespillet
3.
Se videooptagelsen og drøfte hvad der var godt, og hvad der var
mindre godt
4.
Gennemføre og video-optage rollespillet igen indtil I opnår et
tilfredsstillende resultat
5.
Uploade på YouTube – og vises på klassen

similar documents