Spoldesinfektor Diskdesinfektor

Report
Påbyggnadsutbildning
spol- och
diskdesinfektorer
2
Spol- och diskdesinfektorer
ISBN 978-91-979918-4-1
1
Utrustning för
värmedesinfektion
Spoldesinfektor
Diskdesinfektor
Bild 2
2
Spoldesinfektor
För cirkulationsgods:
t.ex. handfat, bäcken,
urinflaska, sugflaska
• Tömning och Renspolning
• Desinfektion
• Öppet avlopp
Bild 3
3
Spoldesinfektor
• Randspolar bort och ut större
partiklar
• Grovrengöring sker med kallvatten
• Därefter spolar maskinen
varmvatten (ev. med diskmedel)
• Avslutar processen med
desinfektion med 90° C ånga
Bild 4
4
Spoldesinfektor
• Det är viktigt att placera godset
enligt instruktion.
– Spolmunstycken måste riktas
rätt mot gods så att vatten
och ånga når in
– Se till att minst ett munstycke
är riktat mot godset
Bild 5
5
Diskdesinfektor
För t.ex. instrument, anestesigods,
cirkulationsgods
• Cirkulerande vatten
• Stängt avlopp
• Avancerad rengöring
• Desinfektion
• Disk- och sköljmedel
• Specialtillbehör
• Torkenhet
Bild 6
6
Diskdesinfektor
Använd alltid korrekt ställning
eller diskvagn för optimal rengöring
• En av diskvagnarna lämpar sig speciellt
för anestesiutrustning
• Placera ihåliga instrument för
genomspolning
• Plocka isär instrument så att vatten
kommer åt alla delar
• Demontera smådetaljer
• Använd galler med nätlock så att små
detaljer inte kastas omkring
Bild 7
7
Processkemikalier
Försäkra dig om att det finns tillräckligt med
rengöringsmedel. Processen startar inte utan detta.
Bild 8
8
Rena vingar och silar
• Försäkra dig om att vingar/spolarmar, munstycken och silar
är helt rena före processen startar
• Vattenflödet och vattentrycket kommer annars att påverkas
negativt och det finnas risk för att rengöringsresultatet inte
blir godkänt
Bild 9
9
Rätt program
• Innan du trycker på startknappen
kontrollera en sista gång att du har
valt rätt validerat program, för det
gods du skall desinfektera
Bild 10
10
Exempel på program i
diskdesinfektor
Bild 11

similar documents