Velkommen til E-business - IT

Report
Velkommen til E-business
STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN · IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN
Agenda, torsdag d. 26. januar
•
•
•
•
2
At være studerende på IT-Universitetet
Oplæg om E-business
Frokost
Arbejd på introprojekter og it-quiz
At være studerende på ITU…
• Rammerne, reglerne & regulativer
• Livet som studerende på ITU
• Muligheder indenfor studiet
3
Rammerne, regler & regulativer
•
•
•
•
4
Studieordning
ECTS
Merit og dispensation
Studiehåndbog
Studieordning
• Hvad er en studieordning?
– Du kan tænke på den som din
ansættelseskontrakt med universitetet.
Den dikterer indhold, formål og formelle
rammer for din uddannelse.
Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions
Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation
5
ECTS
• European Credit Transfer System
– En måde at beskrive arbejdsbelastning – ikke
niveau!
• En kandidat uddannelse : 120 ECTS point
• Fuldtids studie: 30 ECTS pr. semester
– Maksimum 37,5 ECTS p. semester
6
Merit og dispensation
• Du kan søge om merit eller dispensation hvis du
tidligere har bestået et kursus eller projekt på andre
institutioner på samme uddannelsesniveau.
• Hvis du ønsker at det skal dække for et bestemt
kursus på ITU skal indholdet være det samme i begge
kurser.
Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions
Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation
7
Merit og dispensation
• Forhåndsgodkendelse
– Skal bruges, hvis du fx ønsker at tage et
kursus uden for ITU.
• Eksempelvis på CBS, i udlandet eller andet steds.
Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions
Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation
8
Merit og dispensation
• Du kan søge om fritagelse for stort set alle
regler, men...du har brug for kvalificerede
argumenter og grunde!
Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions
Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation
9
Studiehåndbogen
Intranet > Study Guide
Intranet > Studiehåndbogen
10
Livet som Ebuss studerende
•
•
•
•
11
Kurser og projektarbejde
Arbejdet i grupper
Eksamener
Sammensætningskrav på Ebuss
Forskellen mellem kurser og
projekter
• Kurser;
– Organiseret af videnskabeligt personale
– Forelæsninger hele semestret
– Defineret med læringsresultater
– Afsluttes med en eksamen
12
Forskellen mellem kurser og
projekter
• Projekter;
– Arrangeret af dig selv og en vejleder
– ingen forelæsninger
– Defineret af projekt aftale mellem dig, vejleder
og studienævn
– Afsluttes med en eksamen
13
Projektklynger
• …Og så en i midten
– Forelæsninger hele semestret
– Defineret projektaftale mellem dig, vejleder og
studienævn
– Afsluttes med en eksamen
– Saml studerende, der udfører projekter inden
for samme område
– Projektklyngen er ikke en studie aktivitet i sig
selv - de tilhørende projektet er
14
Gruppearbejde
• I løbet af dit studie vil du arbejde i mange
grupper med mange forskellige
mennesker
• Arbejdet i grupper kan give mulighed for
bedre resultater, og det afspejler den
måde, du kommer til at arbejde efter du
forlader IT-Universitetet
15
Gruppearbejde
• Men! Det er hårdt arbejde! Og kræver en
vis tilvænning!
• Et par gode tips:
– Accepter hinandens forskelle (hvordan kan de
styrkes?)
– Juster forventning fra begyndelsen
16
Gruppearbejde
• Problemer under gruppearbejde sker ofte.
Men kan løses!
• Studie- og Karrierevejledningen tilbyder
gruppemøder, som gør det muligt for
grupper konstruktivt at bearbejde
problemstillinger inden for grupperne
17
Eksamener
• Forskellige typer af eksamener:
– Mundtlige
– Skriftlige
– Mundtlig med skriftligt arbejde
– Typen og eksamenskravene er defineret i
kursusbasen under det enkelte kursus
Intranet > Study Guide > Examinations
Intranet > Studiehåndbogen > Eksamener
18
Sammensætningskrav på
Ebuss
• Breddekrav:
– 2 Business-kurser (benævnt B i kursusbasen)
– 2 Tekniske-kurser (benævnt T i kursusbasen)
– 1 Policy/jura-kursus (benævnt P i kursusbasen)
– 1 Specialeforberedende kursus (SF23)
+ 7,5 ECTS projekter der dækker hvert fagområde
= 22,5 ECTS projekter
• Dybdekrav:
– MAX. 37,5 ECTS introducerende studieaktiviteter
– MIN. 15 ECTS videregående studieaktiviteter
19
Muligheder på studiet
•
•
•
•
•
20
Studier i udlandet / udveksling
Gæstestuderende
Praktikophold
Studiejob
Engager dig selv!
Studier i udlandet / udveksling
• Du kan tage et eller to semestre uden for
Danmark på et internationalt universitet
– En stor personlig oplevelse
– International erfaring
– Husk, at du som Ebuss studerende også kan
benytte CBS’ udvekslingsaftaler!
21
Gæste studerende
• på et andet dansk universitet
• du kombinerer dine studier på ITUniversitetet med moduler fra andre
universiteter i Danmark
• en måde at skabe en professionel profil
22
Praktik hos en virksomhed
• Dette er ikke muligt som led i dine studier!
MEN! Du kan skrive et projekt i
samarbejde med en virksomhed og få
erfaring derigennem.
23
Studiejob
•
•
•
•
Har du overvejet at få et studiejob?
Har du allerede et?
Er det relevant for dit studie?
Har du nok fritid til det?
• En måde at networke
• Opbygning af et CV / erfaring
Test din uddannelsesmæssige færdigheder i
praksis og det virkelige liv!
24
Engager dig selv
• Mød andre studerende og få engageret dig i de
studerendes initiativer
– Ekstra fritidsaktiviteter ser godt ud på dit cv
Blive valgt!
• Bestyrelse
• Studienævn
• Fagområde holdet
itu.dk/election
itu.dk/valg
25
26
• Brug ’studiestarts-
guiden’
27

similar documents